1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển?

Dựa theo quy định tại Mục 12 của Thủ tục hành chính, được ban hành kèm theo Quyết định 877/QĐ-BGTVT năm 2023, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ quản lý an toàn của công ty tàu biển gồm:

- Một bản chính hoặc biểu mẫu điện tử của Giấy đề nghị theo mẫu quy định.

- Một bức ảnh màu cỡ 4 x 6 cm của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn của công ty tàu biển, chụp trong khoảng thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ (ảnh mặt trước), với thông tin ghi rõ họ và tên của người đề nghị, cũng như ngày, tháng và năm sinh (thông tin này ghi ở mặt sau của ảnh).

Những yêu cầu về hồ sơ này đảm bảo tính chính xác và đủ thông tin để thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ quản lý an toàn của công ty tàu biển một cách hiệu quả. Mục 12 của Thủ tục hành chính, theo quy định kèm theo Quyết định 877/QĐ-BGTVT năm 2023, chỉ rõ hồ sơ cần nộp khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển. Hồ sơ bao gồm một bản chính hoặc biểu mẫu điện tử của Giấy đề nghị theo mẫu quy định và một bức ảnh màu cỡ 4 x 6 cm của người đề nghị với thông tin ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh (thông tin ghi ở mặt sau của ảnh).

Những quy định này giúp đảm bảo tính chính xác và đủ thông tin trong quá trình xem xét và cấp Giấy chứng nhận, đồng thời thể hiện tính hiệu quả và sự quan tâm đến việc huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn của công ty tàu biển theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Quy trình cấp Giấy chứng nhận này giúp xây dựng uy tín cho ngành hàng hải Việt Nam trên thị trường quốc tế. Việc cán bộ quản lý an toàn được đào tạo và chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế tăng cường uy tín và niềm tin từ các đối tác và khách hàng quốc tế.

Tóm lại, quy trình cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển không chỉ đơn thuần là một quy trình hành chính, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và an toàn của ngành hàng hải Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho người làm việc và doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

 

2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển

Dựa trên quy định tại Mục 12 Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 877/QĐ-BGTVT năm 2023, quy trình cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển được thực hiện một cách minh bạch và nhanh chóng như sau:

- Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức hoặc cá nhân hoàn thiện một bộ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính, cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác đến Trung tâm Chuyển đổi số, dữ liệu phương tiện Quốc gia hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên đủ điều kiện.

- Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ: Trung tâm Chuyển đổi số, dữ liệu phương tiện Quốc gia hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn tổ chức hoặc cá nhân để hoàn thiện trong ngày làm việc (đối với nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (đối với nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác).

- Huấn luyện nghiệp vụ và kiểm tra cuối khóa: Trung tâm Chuyển đổi số, dữ liệu phương tiện Quốc gia hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và kiểm tra cuối khóa cho người đề nghị. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc khoá huấn luyện, Trung tâm hoặc cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BGTVT cho cá nhân đạt yêu cầu.

- Nhận kết quả: Cá nhân hoặc tổ chức có thể nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Chuyển đổi số, dữ liệu phương tiện Quốc gia hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, qua hệ thống bưu chính, cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác.

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc khoá huấn luyện.

Quy trình này đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ, giúp cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển duy trì và nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định trong ngành hàng hải. Bằng cách đảm bảo rằng mọi cán bộ quản lý an toàn đều được đào tạo đầy đủ và đạt yêu cầu, quy trình này giúp tăng cường an toàn trong ngành hàng hải. Các cán bộ quản lý an toàn có hiểu biết sâu rộng về các quy tắc và quy định, từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và sự cố. Việc thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo chặt chẽ đảm bảo rằng người học nhận được kiến thức và kỹ năng chính xác và cần thiết. Điều này giúp tăng cường chất lượng và hiệu quả của những người làm việc trong ngành hàng hải.

 

3. Cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển

Căn cứ theo quy định tại Mục 12 trong Thủ tục hành chính, theo Quyết định 877/QĐ-BGTVT năm 2023, chỉ rõ cơ quan giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển. Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính là Trung tâm DTTC hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, không có cơ quan hoặc người được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là Trung tâm DTTC hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, và không có cơ quan phối hợp. Kết quả của việc thực hiện Thủ tục hành chính là cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển. Không có phí hoặc lệ phí đối với Thủ tục này.

Yêu cầu và điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính là người được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển phải hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển với kết quả kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu. Những quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển, đồng thời giúp quy trình này diễn ra một cách trơn tru và dễ dàng cho người tham gia.

=> Nội dung trong Mục 12 của Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 877/QĐ-BGTVT năm 2023 đã cung cấp thông tin cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển. Cụ thể, cơ quan giải quyết là Trung tâm DTTC hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên. Bên cạnh đó, quyết định này không áp đặt phí hoặc lệ phí cho Thủ tục hành chính này. Kết quả của Thủ tục là việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển. Điều kiện thực hiện bao gồm việc hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển và đạt yêu cầu trong kết quả kiểm tra cuối khóa. Các quy định này nhằm đảm bảo quá trình cấp Giấy chứng nhận diễn ra theo quy định, giúp người được cấp chứng chỉ có đủ kiến thức và kỹ năng để đảm bảo an toàn trong công việc của họ.

Nội dung khác có liên quan xem thêm bài viết sau: Nghiệp vụ cảnh sát là gì? Gồm những ngành nào?

Quý khách có đối mặt với bất kỳ vấn đề pháp lý phức tạp hoặc cần đi vấn những câu hỏi đơn gian thì  đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến. Số hotline của chúng tôi luôn mở cửa 24/7 tại 1900.6162. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi cam kết hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.