1. Cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền là gì?

Trước hết cần phải làm rõ khái niệm dịch vụ phát thanh, truyền hình. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình quy định "dịch vụ phát thanh, truyền hình là dịch vụ ứng dụng viễn thông để cung cấp nguyên vẹn các kênh chương trình trong nước, kênh chương trình nước ngoài và dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng kỹ tuật truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến người sử dụng. Dịch vụ phát thanh, truyền hình có thể được cung cấp trực tuyến đến người sử dụng dịch vụ không qua thiết bị lưu trữ, làm chậm (dịch vụ truyền hình trực tuyến) hoặc theo yêu cầu riêng biệt của thuê bao sử dụng dịch vụ (dịch vụ theo yêu cầu). Dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền là dịch vụ do doanh nghiệp được cung cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cung cấp cho người sử dụng dịch vụ có áp dụng biện pháp kỹ thuật để quản lý, kiểm soát và ràng buộc điều kiện thu tín hiệu.

Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình có đưa ra khái niệm về kênh chương trình nước ngoài như sau " kênh chương trình nước ngoài là kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình do các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài sản xuất , có ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng nước ngoài."  

Như vậy, cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền là việc cơ quan có thẩm quyền dựa trên yêu cầu của đơn vị kinh doanh dịch vụ biên tập chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và các quy định của pháp luật cấp giấy phép để các đơn vị kinh doanh này được phép biên tập kênh chương trinh nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo như quy định của pháp luật.

2. Quy định của pháp luật về điều kiện cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Để có thể được phép thực hiện hoạt động biên tập kênh chương trính nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền các tổ chức cần đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 06/2016/NĐ - CP như sau:

- Tổ chức là cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình. Như vậy, không phải tổ chức nào cũng có thể xin cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải là tổ chức cơ quan báo chí và được cấp Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hinhd theo đúng quy định của pháp luật.

- Phải có văn bản về việc chấp thuận và đề nghị cấp Giấy phép biên tập của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành; đối với các cơ quan báo chí Trung ương, văn bản đề nghị cấp Giấy phép phải do người đứng đầu cơ quan báo chí ký. Ngoài việc phải là tổ chức cơ quan báo chí được phép hoạt động phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật, các tổ chức này phải có văn bản đề nghị chấp thuận và đề nghị cấp Giấy phép biên tập của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngm các Bộ, ngành và trong trươngd hợp cơ quan đề nghị là cơ quan báo chí Trung ương, văn bản đề nghị phải cấp Giấy phép do người đứng đầu cơ quan báo chí ký. Báo chí là cơ quan ngôn luận, có tính chất định hướng dư luận, việc được cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trong nhiều trường hợp không chỉ nhằm mục đích thuần giải trí, truyền thông, thông tin, các chương trình này có thể chứa đựng những nội dung trái với thuần phon mỹ tục, trái với quy định của pháp luật Việt Nam, do đó để được cấp Giấy phép thực hiện hoạt động này, pháp luật đề ra rất nhiều các quy định khác nhau về điều kiện nhằm đảm bảo an ninh chính trị và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Có nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn báo chí, có thẻ nhà báo và trình độ ngoại ngữ phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép biên tập. Trên thực tế, hoạt động biên tập chương trình nước ngoài không chỉ đòi hỏi người thực hiện phải có chuyên môn nhất định về mặt trình độ chuyên môn, ngoài ra còn cần phải có trình độ ngoại ngữ nhất địch để đảm bảo quá trình biên tập có thể kiểm soát được nội dung của các chương trình này, do đó, hiện nay để được cấp Giấy phép biên tập chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tổ chức đề nghị cần phải có nhân sự có trình độ chuyên môn báo chí, có thẻ nhà báo và trình độ ngoại ngữ phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép biên tập.

- Điều kiện về việc đáp ứng các năng lực kỹ thuật cụ thể: hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ, phương tiện kỹ thuật thu phát tín hiệu phải phù hợp với biên tập kênh chương trình; bảo đảm công tác biên tập trong phạm vi theo quy định của pháp luật; bảo đảm công tác biên dịch, cụ thể , việc biên dịch được thực hiện tùy theo kênh loại chương trình nước ngoài.

- Điều kiện về tài chính, hiện nay, pháp luật quy định tổ chức đề nghị cấp Giấy phép biên tập chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình phải có năng lực tài chính cần thiết thể hiện bởi dự toán chi phí biên tập, biên dịch trong 02 năm và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp bảo đảm thực hiện công tác biên tập, biên dịch theo dự án.

- Đáp ứng được yêu cầu về bản quyền, cụ thể là phải có bản quyền hoặc văn bản cho phép được sử dụng kênh chương trình nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Quy định của pháp luật về hồ sơ cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 06/2016/NĐ - CP về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trính nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

- Bản sao hoặc số Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình

- Đề án biên tập kênh chương trình nước ngoài thể hiện các nội dung tại Điểm c,d, đ khoản 2 Điều 20 Nghị định 06/2016/NĐ- CP kèm theo dự toán chi phí được phê duyệt bởi cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  và các Bộ, ngành hoặc người đứng đầu cơ quan báo chí phê duyệt đối với các cơ quan báo chí Trung ương.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu văn bản thỏa thuận bản quyền kênh chương trình nước ngoài. Trường hợp văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt Nam và chứng thực đối với bản dịch.

Lưu ý: Hồ sơ phải được lập thành 01 bản chính và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục phát thanh, truyền hinnhf và thông tin điện tử hoặc nộp trên cổng cung ứng dịch vụ công trực tuyến của Bộ thông tin và truyền thông (đối với các trường hợp có chứng thực điện tử).

Trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ thông tin và truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Để hiểm rõ hơn về vấn đề này, tham khảo bài viết: Mức phạt hành chính vi phạm quy định cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền 

Mọi thắc mắc liên hệ tổng đài 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.