1. Quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cớ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật an toàn thực phẩm 2010 có định nghĩa về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, theo đó, điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khỏe, tính mạng con người.

Để có thể được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm 2010, cụ thể:

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng được điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật, có thể kể đến như:

+ Các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đó là các điều kiện về việc đáp ứng được địa điểm, diện tích thích hợp, và phải có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm (đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn mẫu nước phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước sinh hoạt số 02:2009/BYT); có đầy đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; Phải đáp ứng được các quy định về hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Bên cạnh đó phải  duy trì đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm phải tuân thủ quy định về sức khỏe kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Hay các quy định về 

+ Các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm, cụ thể có thể kể đến như pháp luật quy định nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt và có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản; Phải thực hiện ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm; Bên cạnh đó phải tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngoài ra còn phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm; các điều kiện trong trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống; bên cạnh đó còn phải đáp ứng các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến và phải đáp ứng được các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống; ăn uống đường phố.

- Bên cạnh việc đáp ứng được các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh theo quy định của Luật an toàn thực phẩm 2010, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là Giấy chứng nhận có thời hạn. Cụ thể tại Điều 37 Luật an toàn thực phẩm có quy đinh Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời hạn 03 năm.

Và theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật an toàn thực phẩm 2010 có quy định về việc trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay, thời hạn của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là 03 năm. Tổ chức, cá nhân phải tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận có sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu ý, thời hạn yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận có cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hết hạn. Theo đó, trước khi hết hạn 06 tháng các cơ sở, sản xuất kinh doanh, thực phẩm thuộc diện phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm phải thực hiện các thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Hiện nay, theo quy định tại Điều 35 Luật an toàn thực phẩm có quy đinh về thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận có sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, theo đó, thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc về Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền được phân công.

Ngoài ra, pháp luật có quy định trong trường hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm do từ 2 Bộ quản lý trở lên: Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh cho đối tượng doanh nghiệp này. Trong thời gian Thông tư chưa được ban hành, việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đối với các sản phẩm do Bộ Công Thương quản lý đề nghị thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương.

Trong trường hợp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm có quy mô vừa thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương và Sở Công Thương thụ lý hồ sơ: Cơ sở có thể nộp hồ sơ theo phân cấp quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 hoặc nộp hồ sơ về Bộ Công Thương thụ lý.

Trên đây là một số vấn đề có liên quan đến thời hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các điều kiện và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện nay. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý có liên quan đến các nội dung trên, tham khảo bài viết: Mức phí và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm? Khi nào bị thu hồi giấy an toàn thực phẩm.

Mọi thắc mắc về các vấn đề pháp lý có liên quan đến các nội dung vừa được phân tích kể trên, liên hệ 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng!