1. Tìm hiểu về tổ chức phi lợi nhuận

Tổ chức phi lợi nhuận là một hình thức tổ chức hoạt động không nhằm mục đích thu lợi nhuận, mà thay vào đó, nó tập trung vào việc phục vụ cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội. Những tổ chức này có thể là các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài, và chúng được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, theo khoản 14 Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022.

Hiện nay, Việt Nam đã có một số tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong nước, góp phần tích cực vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển cộng đồng. Dưới đây là một số ví dụ về các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam:

- Tổ chức phi lợi nhuận AIESEC: AIESEC là một tổ chức toàn cầu tập trung vào việc phát triển và đào tạo lãnh đạo trẻ. Tổ chức này cung cấp các chương trình trao đổi sinh viên và cơ hội thực tập quốc tế nhằm khuyến khích sự hiểu biết văn hóa và phát triển cá nhân.

- Tổ chức tình nguyện vì hòa bình Việt Nam: Tổ chức này tập trung vào xây dựng và thúc đẩy hòa bình, đặc biệt là trong cộng đồng. Họ tổ chức các hoạt động tình nguyện, đào tạo và tạo ra các dự án nhằm đảm bảo an ninh, ổn định và sự hòa hợp trong xã hội.

- Solidarités Jeunesses Vietnam - SJ Vietnam: Đây là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Việt Nam. SJ Vietnam tập trung vào việc tạo ra các cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi tình nguyện và xây dựng cộng đồng. Tổ chức này thúc đẩy sự thấu hiểu và tôn trọng đa dạng văn hóa trong xã hội.

- Tổ chức phi lợi nhuận Giấc mơ Việt Nam (GMVN): GMVN hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức này thiết lập các chương trình giáo dục, cung cấp hỗ trợ tài chính và xây dựng các cơ sở hạ tầng giáo dục để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em.

- Tổ chức tình nguyện vì giáo dục - V.E.O: Tổ chức này tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và cung cấp cơ hội học tập cho các em nhỏ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và các khu vực khó khăn. V.E.O tổ chức các hoạt động tình nguyện, đào tạo giáo viên và xây dựng cơ sở vật chất giáo dục.

- Câu lạc bộ tình nguyện HOPE: HOPE là một tổ chức tình nguyện có mục tiêu làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức này cung cấp các chương trình giáo dục, y tế và hỗ trợ tài chính cho các đối tượng này, nhằm giúp họ có một tương lai tốt đẹp hơn.

- Tổ chức phi lợi nhuận VietAbroader: VietAbroader là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc hỗ trợ và khuyến khích sinh viên Việt Nam trong việc tìm hiểu và học tập ở nước ngoài. Tổ chức này tổ chức các sự kiện, chia sẻ thông tin và cung cấp tư vấn để giúp sinh viên có được một cơ hội học tập toàn diện và phát triển cá nhân.

- Save the Children Việt Nam: Save the Children là một tổ chức quốc tế chuyên về việc bảo vệ quyền lợi và phát triển trẻ em. Tổ chức này hoạt động tại Việt Nam để cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và bệnh tật.

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một tổ chức tình nguyện có tầm ảnh hưởng lớn trong việc cung cấp sự giúp đỡ và cứu trợ trong các tình huống khẩn cấp và thảm họa. Hội này thường tham gia vào việc cung cấp cứu trợ y tế, nhu yếu phẩm và hỗ trợ tái thiết sau các thảm họa tự nhiên hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Những tổ chức phi lợi nhuận trên chỉ là một số ví dụ minh họa cho sự đa dạng và quan trọng của các tổ chức này trong xã hội Việt Nam. Bằng cách hoạt động với mục tiêu phục vụ cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội, những tổ chức phi lợi nhuận đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội thịnh vượng và bình đẳng hơn.

 

2. Hồ sơ mà tổ chức phi lợi nhuận lưu trữ trong phòng chống rửa tiền bao gồm?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, việc giải thích về rửa tiền được định nghĩa như sau: Rửa tiền là hoạt động được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân, nhằm mục đích hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản mà họ đã phạm tội để có được. Hành vi này nhằm che giấu sự tồn tại, nguồn gốc và sự chủ sở hữu hợp pháp của tài sản, từ đó tạo điều kiện cho việc sử dụng tài sản này một cách hợp pháp, bất chấp việc nó có liên quan đến các hoạt động phạm pháp.

Theo Điều 23 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, quy định về sự minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận được trình bày như sau:

Tổ chức phi lợi nhuận có trách nhiệm thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu sau đây:

- Thông tin về các tổ chức và cá nhân tài trợ: Tổ chức phi lợi nhuận phải thu thập và lưu trữ thông tin đầy đủ về các tổ chức và cá nhân tài trợ, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền tài trợ, phương thức tài trợ và bất kỳ thông tin khác liên quan nếu có. Điều này nhằm đảm bảo rằng nguồn tài trợ của tổ chức phi lợi nhuận là minh bạch và không có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

- Thông tin về các tổ chức và cá nhân tiếp nhận tài trợ: Tổ chức phi lợi nhuận cũng phải thu thập và lưu trữ thông tin đầy đủ về các tổ chức và cá nhân tiếp nhận tài trợ, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền nhận tài trợ, phương thức nhận tài trợ, mục đích sử dụng tiền tài trợ và bất kỳ thông tin khác liên quan nếu có. Điều này giúp đảm bảo rằng việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức phi lợi nhuận là minh bạch và không liên quan đến hoạt động rửa tiền.

- Hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan: Tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ các hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan đến việc tài trợ và tiếp nhận tài trợ. Điều này bao gồm các hợp đồng, biên bản ghi nhớ, giấy xác nhận, hóa đơn và bất kỳ tài liệu nào chứng minh quá trình tài trợ và tiếp nhận tài trợ. Qua việc lưu trữ và bảo quản đầy đủ các hồ sơ và tài liệu này, tổ chức phi lợi nhuận có thể chứng minh tính chính xác và minh bạch của hoạt động tài trợ và tiếp nhận tài trợ, đồng thời hỗ trợ quá trình kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng liên quan.

Điều 23 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 cũng quy định về thời gian lưu trữ các tài liệu và nội dung liên quan. Theo quy định này, tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ các tài liệu và nội dung liên quan ít nhất trong vòng 05 năm kể từ thời điểm hoạt động tài trợ hoặc tiếp nhận tài trợ kết thúc.

Quy định này nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và khả năng xác minh của hoạt động tài trợ và tiếp nhận tài trợ. Việc lưu trữ các tài liệu và nội dung này trong thời gian tối thiểu 05 năm cho phép tổ chức phi lợi nhuận có khả năng giám sát và kiểm tra lại việc thực hiện các hoạt động trước đó. Điều này đồng thời giúp ngăn chặn và phát hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp và rửa tiền.

Trong suốt thời gian lưu trữ, tổ chức phi lợi nhuận cần đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của các tài liệu và nội dung này. Các tài liệu và nội dung cần được bảo quản một cách an toàn và không bị thay đổi hoặc xóa bỏ. Điều này đảm bảo rằng các tài liệu và nội dung có thể được truy cập và sử dụng trong trường hợp cần thiết, chẳng hạn trong quá trình kiểm tra, giám sát hoặc điều tra về các hoạt động tài trợ và tiếp nhận tài trợ.

Ngoài ra, quy định này cũng yêu cầu tổ chức phi lợi nhuận phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư. Các tài liệu và nội dung có chứa thông tin cá nhân của tổ chức hoặc cá nhân tài trợ và tiếp nhận tài trợ cần được bảo vệ và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào không có quyền truy cập.

Việc tuân thủ quy định về thời gian lưu trữ này là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và trách nhiệm của tổ chức phi lợi nhuận trong hoạt động tài trợ và tiếp nhận tài trợ. Nó đồng thời giúp tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát và xác minh từ các cơ quan chức năng liên quan.

 

3. Trong phòng chống rửa tiền các hành vi nào bị nghiêm cấm?

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 đã đặt ra các quy định cụ thể về những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực này. Điều 8 của luật đã liệt kê rõ những hành động không được phép, nhằm mục đích ngăn chặn và trừng phạt những người thực hiện các hành vi rửa tiền. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong Điều 8 này:

- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền: Điều này cấm mọi hành động liên quan đến việc tổ chức hoặc tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Bất kỳ sự hỗ trợ, cung cấp điều kiện cho hành vi này đều bị nghiêm cấm.

- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả: Việc sử dụng tài khoản không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng tên giả để tiến hành các giao dịch tài chính có thể dẫn đến rủi ro rửa tiền và là hành vi bị nghiêm cấm.

- Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc: Điều này đề cập đến việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh với các tổ chức tài chính được cho là "ngân hàng vỏ bọc", tức là tổ chức được lập ra với mục đích che giấu hoạt động rửa tiền.

- Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng: Hành vi cung cấp các dịch vụ tài chính mà không tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền sẽ bị xem xét và xử lý nghiêm ngặt.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân: Việc sử dụng quyền lực, vị thế để hành động một cách bất hợp pháp, gây tổn hại cho quyền lợi của các tổ chức và cá nhân khác là không được phép.

- Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền: Mọi hành động cản trở hoặc gây khó khăn cho việc thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động rửa tiền sẽ bị xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền: Hành vi đe dọa hoặc trả thù đối với những người tố cáo, phát hiện hành vi rửa tiền là không chấp nhận được và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tất cả những hành vi trên đều đặt ra sự nghiêm cấm và cam kết của cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền, nhằm bảo vệ hệ thống tài chính và ngăn chặn hoạt động rửa tiền xâm phạm vào nền kinh tế và xã hội.

Xem thêm >> Thế nào là rửa tiền? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm? Cách phòng chống rửa tiền?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn