1. Quyền của Văn phòng đại diện là gì theo quy định?

Theo quy định chi tiết tại Điều 17 của Luật Thương mại 2005, đề cập đến các quyền và trách nhiệm của Văn phòng đại diện, có những điều một cách cụ thể và chi tiết nhằm đảm bảo hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả.

Trước hết, Văn phòng đại diện phải hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được xác định rõ trong giấy phép thành lập. Điều này giúp đảm bảo rằng hoạt động của Văn phòng đại diện diễn ra theo đúng quy định và không vượt quá phạm vi quyền lực được ủy quyền.

Ngoài ra, Văn phòng đại diện được quyền thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện và vật dụng cần thiết để thực hiện hoạt động của mình. Điều này bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ và mục tiêu được đề ra trong giấy phép.

Một điểm quan trọng khác là việc tuyển dụng lao động, cả người Việt Nam và người nước ngoài, để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này nhấn mạnh sự đóng góp của Văn phòng đại diện vào việc phát triển nguồn nhân lực địa phương và duy trì mối quan hệ tích cực với cộng đồng.

Mở tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam là một quyền hạn quan trọng khác của Văn phòng đại diện. Điều này giúp họ quản lý tài chính một cách linh hoạt và thuận tiện, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về giao dịch tài chính.

Ngoài ra, văn phòng đại diện cũng phải có con dấu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều này là để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của các văn bản, hợp đồng mà Văn phòng đại diện ký kết hoặc công bố.

Cuối cùng, các quyền khác của Văn phòng đại diện cũng được xác định theo quy định của pháp luật, tạo nên một hệ thống quyền lực và trách nhiệm toàn diện nhằm đảm bảo hoạt động của họ được thực hiện theo đúng quy định và mang lại lợi ích cho cả thương nhân nước ngoài và cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam.

 

2. Đối tượng mở tài khoản thanh toán theo quy định

Về vấn đề liên quan đến tài khoản thanh toán, nguyên tắc và đối tượng mở tài khoản được rõ ràng quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Thông tư 02/2019/TT-NHNN. Theo đó, những cá nhân muốn mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân theo các quy định chi tiết sau:

 1. Người từ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự: Các cá nhân thuộc độ tuổi này cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Họ có thể tự mở tài khoản thanh toán một cách độc lập và chủ động.
 2. Người từ 15 đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự: Đối với nhóm tuổi này, điều kiện là không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự là điều kiện tiên quyết để mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng.
 3. Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự: Những người này có thể mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn tài chính cho những cá nhân nhỏ tuổi hoặc có hạn chế về năng lực hành vi dân sự.
 4. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: Đối với nhóm người này, quy định đặc biệt là mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này giúp đảm bảo rằng những người có khó khăn trong nhận thức và quản lý hành vi được bảo vệ và hỗ trợ.

Đối với tổ chức, quy định rõ ràng hơn, bao gồm các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, như tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác. Tổ chức này có quyền mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự đa dạng và linh hoạt trong việc mở tài khoản thanh toán đối với các tổ chức kinh doanh tại Việt Nam.

 

3. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán bao gồm những tài liệu gì theo quy định?

Theo quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư 16/2020/TT-NHNN, các quy định và hướng dẫn về việc mở tài khoản thanh toán đối với cá nhân và tổ chức đều được đặc thù và chi tiết, nhằm đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Đối với Tài Khoản Thanh Toán Cá Nhân:

1. Các Giấy Tờ Cơ Bản:

 • Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản, đảm bảo tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư.
 • Các giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với cá nhân dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu), thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài).

2. Trường Hợp Mở Qua Người Giám Hộ:

 • Ngoài các giấy tờ nêu tại điểm a và b, hồ sơ mở tài khoản còn phải bao gồm giấy tờ tuỳ thân của người giám hộ và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của họ đối với cá nhân mở tài khoản thanh toán.

Đối với Tài Khoản Thanh Toán Tổ Chức:

1. Các Giấy Tờ Cơ Bản:

 • Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản, phải tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư.
 • Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp, bao gồm quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

2. Giấy Tờ về Đại Diện Pháp Lý và Kế Toán:

 • Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp kèm giấy tờ tùy thân của họ.
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán hoặc hợp đồng thuê dịch vụ kế toán của tổ chức mở tài khoản thanh toán, cùng với giấy tờ tùy thân của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

Tuy nhiên, mặc dù có các quy định cụ thể, tùy thuộc vào chính sách bảo mật và quản lý thông tin của từng ngân hàng, có thể có yêu cầu bổ sung hồ sơ để đảm bảo tuân thủ cả các quy định nội bộ và quy định pháp luật. Do đó, khi tiến hành mở tài khoản, việc liên hệ trực tiếp với ngân hàng để hiểu rõ hơn về các yêu cầu cụ thể là cực kỳ quan trọng.

 

4. Ý nghĩa của các quy định trên về Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Các quy định về hồ sơ mở tài khoản ngân hàng cho văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được xác định nhằm đảm bảo sự minh bạch, an toàn, và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động tài chính của thương nhân tại Việt Nam. Dưới đây là ý nghĩa của các quy định chi tiết:

Chấp nhận đối tượng mở tài khoản:

 • Quy định về đối tượng mở tài khoản rõ ràng nhằm xác định ai có thể mở tài khoản và theo đó, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được xem xét theo đúng tiêu chí và đảm bảo tính pháp lý.

Giấy tờ cần thiết:

 • Yêu cầu về giấy tờ như giấy đề nghị mở tài khoản, giấy tờ tùy thân của cá nhân mở tài khoản, hoặc giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của tổ chức đối với người đại diện hợp pháp, giúp xác nhận thông tin và chứng minh tính chính xác của hồ sơ.

Tương thích với quy định pháp luật Việt Nam:

 • Hồ sơ mở tài khoản phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là những điều liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của văn phòng đại diện trong quá trình sử dụng dịch vụ tài chính.

Chứng minh năng lực hành vi dân sự:

 • Quy định về chứng minh năng lực hành vi dân sự của người mở tài khoản đặc biệt quan trọng, nhất là khi đó là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Điều này giúp đảm bảo rằng người đại diện có đủ khả năng và quyền lực để thực hiện các giao dịch tài chính.

Quy định riêng cho người đại diện theo pháp luật:

 • Đối với người đại diện theo pháp luật, quy định cụ thể về giấy tờ tùy thân và chứng minh tư cách đại diện hợp pháp là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của mọi giao dịch tài chính.

Chứng minh về tư cách và quyền lực của tổ chức:

 • Đối với tổ chức, yêu cầu về giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp giúp đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ quy định của pháp luật.

Minh bạch và an toàn thông tin:

 • Việc yêu cầu các giấy tờ chứng minh và hồ sơ cụ thể không chỉ giúp xác định tính chính xác của thông tin mà còn tạo ra một hệ thống minh bạch và an toàn thông tin, đặt ra để đảm bảo an ninh và quản lý tài chính hiệu quả.

Những quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một quá trình mở tài khoản thanh toán chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp luật và đồng thời giúp bảo vệ quyền lợi của văn phòng đại diện và thương nhân nước ngoài trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Công ty Luật Minh Khuê khát khao chia sẻ những thông tin tư vấn chất lượng và đầy đủ đến quý khách hàng, với hy vọng rằng những thông điệp này sẽ mang lại giá trị lớn cho mọi người. Nếu quý khách đang đối mặt với bất kỳ thách thức pháp lý nào hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần sự hỗ trợ, chúng tôi hân hạnh được phục vụ qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến, sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề của quý khách hàng qua số hotline 1900.6162. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách chuyên nghiệp và toàn diện. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng!