1. Lập tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp có được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh (thành phố) cấp sẽ có rất nhiều việc phải làm để doanh nghiệp có thể hoạt động một cách trơn tru, bài bản và quan trọng là đúng với quy định của pháp luật. Một trong những việc phải làm đó là lập tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp của mình tại các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và phải nộp thông báo đó tới cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ theođiều 9 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).

 Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc doanh nghiệp khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong vòng thời hạn là 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi, bổ sung đó. Nếu vượt quá thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt tới 2.000.000 VNĐ theo điều 7 thông tư 166/2013/TT-BTC

Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện này các cơ quan Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp đã không còn nhận mẫu số 08-MST khi bổ thay đổi bổ sung tài khoản ngân hàng nữa mà doanh nghiệp sẽ phải thông vấn đề này tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Tỉnh (Thành phố) bằng hình thức nộp trực tuyến.

 

2. Quy trình thực hiện thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng

Sau đây là quy trình thực hiện thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh (thành phố)

Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

- Giấy ủy quyền cho người trực tiếp đi làm thủ tục (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp đi làm thủ tục);

- Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu bản sao của người trực tiếp thực hiện thủ tục. 

Bước 2: Scan toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại bước 1. Chú ý: scan thành bản ".PDF" hoặc ".JPG"

Bước 3: Truy cập website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ tại: http://dangkykinhdoanh.gov.vn. Đăng nhập bằng hình thức sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh. Và đăng tải những hồ sơ đã scan trước đó.

Bước 4: Trong vòng thời hạn là 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được nộp hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh (thành phố) sẽ gửi thông báo Chấp thuận hồ sơ hợp lệ khi hồ sơ hợp lệ và gửi thông báo bổ sung, sửa đổi khi hồ sơ không hợp lệ (Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh và tiến hành nộp lại).

Bước 5: In giấy biên nhận, hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ và những giấy tờ đã chuẩn bị tại bước 1 tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh (thành phố) để nhận Giấy xác nhận về việc thông báo, bổ sung tài khoản ngân hàng thành công.

Lưu ý: Nếu quá 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Thông báo hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ mà phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

 

3. Mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng

Các mẫu hồ sơ để tham khảo khi thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

* Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …………..

……, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp(ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

- Địa chỉ trụ sở chính

- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh

- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[33]:

Nội dung thông báo thay đổi

Đánh dấu

- Ngành, nghề kinh doanh

- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

- Thông tin đăng ký thuế

 X

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

4. THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………..

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………Fax: ………………….. …

Email: …………………………………………………………………….

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động: ...................................................................................

6

Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….

7

Đăng ký xuất khẩu: ……………………………………………………….

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………....

Tài khoản kho bạc: ……………………………………………………....

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

10

Ngành, nghề kinh doanh chính5: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập(chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

4. Mẫu giấy ủy quyền thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­-------------***------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày… tháng… năm 20..

Chúng tôi gồm:

Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): 

Mã số thuế: ..................................

Địa chỉ trụ sở:

Đại diện:                           Chức danh:  

Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B).................................................

sinh ngày:    .........................Dân tộc: ......................     Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:   .......  Ngày cấp: ..........

Nơi cấp: ................................

Hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Bên A ủy quyền cho bên B thay mặt Bên A thực hiện công việc sau: Thực hiện thủ tục thông báo, bổ sung tài khoản ngân hàng của công ty ...........tại Phòng đăng ký kinh doanh......

Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày     /     /20... sẽ hết giá trị khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A ủy quyền.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mọi vướng mắc pháp lý về luật doanh nghiệp, luật đầu tư nước ngoài... Hãy gọi ngay: 1900.6162 (Nhấn máy lẻ phím 7 hoặc phím 8) để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại. Rất mong nhận được sự hợp tác!