1. Hoạt động khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 có phải là hoạt động khuyến mại tặng hàng hóa cung ứng dịch vụ không thu tiền?

Hoạt động khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 đáp ứng tiêu chí của một hoạt động khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về tính chất của hoạt động này, chúng ta cần phân tích vài điểm quan trọng.

Thứ nhất, theo Điều 9 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP, khuyến mại được chia thành hai loại: tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trong trường hợp của "mua 5 tặng 3", nó rõ ràng là thuộc loại đầu tiên, vì việc tặng được áp dụng kèm theo việc mua hàng hóa. Theo Điều 9 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP, khuyến mại được chia thành hai loại chính, mỗi loại đều mang theo các điều kiện và quy định riêng biệt. Loại đầu tiên là khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền, nhưng có kèm theo việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Loại thứ hai là khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền, không kèm theo việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Trong trường hợp cụ thể của chương trình "mua 5 tặng 3", điều này rõ ràng thuộc loại khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ nhận được 3 sản phẩm miễn phí khi mua 5 sản phẩm, tức là để hưởng lợi ích từ chương trình, họ phải thực hiện giao dịch mua hàng hoá theo điều kiện được quy định.

Việc áp dụng kèm theo việc mua hàng hóa trong chương trình này cũng phản ánh một mục đích rõ ràng của khuyến mại, đó là thúc đẩy việc mua sắm và tăng cường doanh số bán hàng. Bằng cách kết hợp việc tặng phẩm với việc mua hàng, chương trình này không chỉ tạo ra sự hấp dẫn cho khách hàng mà còn tạo ra lợi ích kinh doanh cho nhà cung cấp. Điều này cũng cho thấy rằng, mặc dù chương trình "mua 5 tặng 3" mang tính chất khuyến mại, nhưng nó vẫn phải tuân thủ các quy định cụ thể và được xác định là thuộc vào loại khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Thương mại 2005, khuyến mại là một hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tăng cường việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ bằng cách cung cấp lợi ích cho khách hàng. Điều này chứng tỏ rằng mục đích của hoạt động này không chỉ là tăng doanh số bán hàng mà còn là thu hút khách hàng và thúc đẩy việc mua sắm.

Với những phân tích trên, ta có thể kết luận rằng hoạt động khuyến mại mua 5 tặng 3 là một hoạt động khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền nhưng có kèm theo việc mua hàng hóa. Đồng thời, nó cũng đáp ứng đúng các tiêu chí và mục đích của việc khuyến mại như quy định tại các văn bản pháp luật.

Như vậy thì đối chiếu với các điều khoản tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì hoạt động khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 là hoạt động khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo quy định.

 

2. Hoạt động khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 có phải thông báo khuyến mại hay không?

Hoạt động khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 có thực sự cần phải được thông báo hay không, là một vấn đề cần được xem xét một cách tỉ mỉ và có căn cứ pháp lý chính xác. Điều này dựa trên quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về việc thông báo hoạt động khuyến mại.

Điều 17 của Nghị định này yêu cầu rằng các hoạt động khuyến mại phải được thông báo đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi chương trình được triển khai. Thời hạn thông báo phải trước ít nhất 03 ngày làm việc trước khi hoạt động khuyến mại được bắt đầu. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ được miễn khỏi việc thông báo, như khi tổng giá trị quà tặng không vượt quá 100 triệu đồng, hoặc khi khuyến mãi chỉ được thực hiện qua các sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc website khuyến mại trực tuyến.

Trong trường hợp của hoạt động mua 5 tặng 3, nếu tổng giá trị quà tặng vượt quá 100 triệu đồng hoặc nếu không áp dụng qua các kênh trực tuyến được miễn khỏi thông báo, việc thông báo sẽ là bắt buộc. Thông báo này phải được thực hiện thông qua các phương tiện như gửi qua đường bưu điện, nộp trực tiếp tại cơ quan chức năng, qua thư điện tử có chữ ký điện tử, hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương.

Nội dung thông báo cũng cần được xác định rõ ràng và đầy đủ, bao gồm các thông tin như tên thương nhân, tên chương trình khuyến mại, địa bàn thực hiện, hình thức khuyến mại, hàng hóa/dịch vụ được khuyến mại, thời gian thực hiện, đối tượng khách hàng, cơ cấu giải thưởng, và các điều khoản khác liên quan đến chương trình.

Nếu có nhiều thương nhân cùng tham gia vào chương trình khuyến mại, thông báo cũng cần rõ ràng nêu rõ tên của các thương nhân tham gia, cũng như trách nhiệm và cam kết của mỗi bên trong chương trình.

Theo đó, việc thông báo hoạt động khuyến mại là một bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong việc tổ chức các chương trình khuyến mại, đồng thời cũng giúp tạo điều kiện cho cơ quan quản lý và người tiêu dùng có thông tin đầy đủ và chính xác về các chương trình khuyến mại đang diễn ra trên thị trường.

Như vậy, việc tổ chức hoạt động khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 phải thông báo khuyến mại. Tuy nhiên, nếu tổng giá trị quà tặng dưới 100 triệu đồng hoặc chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mãi thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, wesite khuyến mại trực tuyến thì sẽ không phải thực hiện thông báo hoạt động khuyến mại.

 

3. Hoạt động khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 có phải đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định?

Việc xác định liệu hoạt động khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 có cần phải đăng ký theo quy định hay không là một vấn đề đáng được quan tâm, đặc biệt là khi tiến hành phân tích theo các quy định của Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Trước hết, chúng ta đã xác định rằng hoạt động mua 5 tặng 3 là một loại hình khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền, theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP. 

Theo Điều 19, các hoạt động khuyến mại cần phải được đăng ký và được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận trước khi triển khai, nếu chúng thuộc vào các trường hợp quy định tại Điều 13 và các hình thức khác theo quy định của Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, Điều 13 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP chỉ áp dụng cho các chương trình khuyến mại mang tính may rủi, trong đó việc tham gia chương trình liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ và có khả năng trúng thưởng dựa trên may mắn.

Trong trường hợp của hoạt động mua 5 tặng 3, không có yếu tố may rủi nào liên quan đến việc mua hàng hoặc cung ứng dịch vụ. Thay vào đó, đây chỉ là một chương trình khuyến mại thông thường, không có yếu tố may rủi. Do đó, theo quy định của Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, không cần phải đăng ký hoạt động khuyến mại khi triển khai chương trình mua 5 tặng 3.

Theo đó dựa vào phân tích các quy định của Nghị định 81/2018/NĐ-CP, có thể kết luận rằng hoạt động khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 không cần phải đăng ký theo quy định, vì không thuộc vào các trường hợp quy định cần đăng ký hoạt động khuyến mại. Tuy nhiên, việc này vẫn cần được xác nhận lại dựa trên điều kiện cụ thể và sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Như vây, trong trường hợp khuyến mại hàng hóa mua 5 tặng 3 thì không phải đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định.

Nếu như các bạn còn những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể

Bên cạnh đó các bạn còn có tham khảo thêm bài viết sau: Khuyến mại dưới 100 triệu có phải đăng ký với Sở Công thương không?