1. Hỏi đáp về tình huống chấm dứt hợp đồng lao động?

Kính gửi Luật Minh Khuê, Hiện tôi đang gặp phải một tình huống khó khăn và muốn tham khảo ý kiến của chuyên gia luật Minh Khuê, mong sẽ sớm nhận được hồi đáp. Công ty tôi là công ty có yếu tố nước ngoài (là chi nhánh công ty nước ngoài ở Việt Nam). Tôi làm việc tại công ty tháng 01/2021, ngày vào làm chính thức là tháng 3/2021 (thử việc hai tháng).

Chồng tôi vào làm việc ở công ty ngày tháng 3/2021, ngày vào làm chính thức là tháng 05/2021 (2 tháng thử việc). Chúng tôi kết hôn ngày 07/3/2021 và khi đó không báo cho nhân sự biết. Khi tôi kí hợp đồng thì trong điều khoản hợp đồng chỉ có 2 điểm là: 1.Công ty sẽ đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động trong trường hợp thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc, do thiên tại, hỏa hoạn (điều 36 luật LĐ) 2.Công ty sẽ chấm dứt HĐLĐ với người lao động khi phát hiện người lao động tự khai báo, cung cấp thông tin cá nhân không đầy đủ, không chính xác, không trung thực. Khi kí hợp đồng thì không có thông báo về việc có quy định về mối quan hệ trực tiếp trong công ty, cụ thể: vợ chồng không được làm cùng một "same department", "same manager level" tức là không cùng một bộ phận và không cùng là cấp quản lý trong công ty. Mãi sau này mới có email thông báo, trong đó có 1 dòng là mọi nhân viên phải đọc hiểu quy định này cùng thời điểm với việc ký HĐLĐ.

Nói thêm 1 chút là tôi thuộc bộ phận quan hệ khách hàng. Chồng tôi thuộc bộ phận kinh doanh. Nhưng chúng tôi lại có liên quan 1 chút là cùng phục vụ cho phòng bán lẻ của công ty. Khi nhân sự biết việc kết hôn thì có kêu xem xét lại. Bởi thời điểm cả hai vào làm việc đều chưa kết hôn. Chúng tôi vi phạm việc không thông báo cho nhân sự update tình trạng hôn nhân. Tôi có để xuất xin chuyển sang bộ phận khác thì ban đầu chấp thuận. Nhưng thời điểm tôi thông báo có bầu thì không đồng ý tiếp nhận với lý do là tôi làm vị trí mới chưa bao lâu thì lại nghỉ sinh, không đồng ý và buộc 1 trong 2 phải nghỉ việc sau thời điểm thông báo 1 tháng (coi như là đền bù 1 tháng lương).

Vậy tôi muốn hỏi chuyên gia luật Minh Khuê rằng: Việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi là có hợp lý không ? Trường hợp này công ty phải đền bù như thế nào ? Công ty có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp lao động nữ mang thai hoặc nuôi con hay không ?

Tôi xin chân thành cám ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại điều 37 Bộ luật lao động 2019

Điều 37. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Điều 137. Bảo vệ thai sản

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi bạn có trình bày công ty không đồng ý tiếp nhận bạn làm việc tiếp với lý do mang thai, như vậy công ty đã vi phạm quy định pháp luật trên. Theo quy định của pháp luật Công ty không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bạn đang mang thai vì vậy trong trường hợp của bạn hoàn toàn có thể kiến nghị lại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Trong trường hợp này, công ty phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điều 41 Bộ luật Lao động 2019

Điều 41. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, điều 46 có quy định

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Trường hợp của bạn sẽ được công ty nhận lại làm việc và được trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày bạn không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, hoặc nếu bạn không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này công ty phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46

2. Một số vướng mắc về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Có thể nói, sử dụng lao động là hoạt động quan trọng để người sử dụng lao động (NSDLĐ) thực hiện công việc kinh doanh của mình bởi sử dụng lao động hiệu quả là điều kiện tiền đề để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu được lợi nhuận cao hơn. Do đó, để phát triển quyền tự do kinh doanh được thừa nhận nêu trên, Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ 2019) đã có những quy định để bảo vệ NSDLĐ, trong đó có quy định về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ.

Thực tiễn giải quyết tranh chấp cho thấy NSDLĐ dù đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng hay trái pháp luật thì đều có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến các bên trong quan hệ lao động cũng như sự phát triển của thị trường lao động và nền kinh tế. Pháp luật lao động Việt Nam hiện hành đã có những quy định điều chỉnh về quyền này của NSDLĐ. Tuy nhiên, các quy định trên vẫn còn một số bất cập, gây khó khăn cho các chủ thể trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Chính vì vậy, việc hoàn thiện các quy định về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ luôn là mối quan tâm hàng đầu của pháp luật lao động các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

1. Về trường hợp người lao động không còn đáp ứng tiêu chí tuyển dụng của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) không nếu người lao động (NLĐ) bị cơ quan có thẩm quyền tước giấy phép hoặc hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Tác giả cho rằng, trường hợp này, mục đích của NSDLĐ khi giao kết HĐLĐ đã và đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục thực hiện. Khi đơn vị sử dụng lao động do không đủ điều kiện kinh doanh mà phải chấm dứt hoạt động thì NLĐ cũng không có việc làm và phát sinh những tác động tiêu cực khác với NLĐ và xã hội. Do đó, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm trên của Nga. Cụ thể, nếu sự việc này kéo dài một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 1 tháng, 2 tháng… tùy ngành nghề cụ thể) thì cần quy định NSDLĐ có quyền phương chấm dứt HĐLĐ để đảm bảo điều kiện kinh doanh của mình.

2. Về nghĩa vụ cung cấp thông tin của người lao động cho người sử dụng lao động trước khi giao kết hợp đồng lao động

NLĐ có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho NSDLĐ trước khi giao kết HĐLĐ và NSDLĐ không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ hoặc yêu cầu NLĐ phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ (Điều 17 BLLĐ 2019).

Thực tế hiện nay xảy ra không ít trường hợp NLĐ lừa dối doanh nghiệp bằng việc cung cấp văn bằng, chứng chỉ giả mạo, hoặc trường hợp do NSDLĐ chỉ tuyển dụng những NLĐ có hộ khẩu tại địa phương nên nhiều NLĐ làm giả hồ sơ với họ tên, năm sinh giả để được tuyển dụng. Có thể thấy, trường hợp này, NSDLĐ có thể yêu cầu được đối chiếu với văn bằng gốc để kiểm tra tính xác thực. Thế nhưng, với những thông tin không được thể hiện bằng các văn bằng, chứng chỉ (như kinh nghiệm làm việc, nhân thân…) thì việc xác thực thông tin còn gặp nhiều khó khăn.

Trường hợp NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ theo Điều 21 Bộ luật lao động năm 2019 nhưng không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không chính xác về việc này thì phải chịu chế tài như thế nào? Pháp luật Việt Nam chưa có quy định điều chỉnh.

Tôi cho rằng việc cung cấp thông tin không chỉ ảnh hưởng đến sự toàn tâm, toàn ý của NLĐ đối với công việc mà còn tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của NSDLĐ nếu NLĐ đang thực hiện HĐLĐ với đối thủ cạnh tranh của NSDLĐ bởi nếu biết được thông tin này, NSDLĐ có thể sẽ không tuyển dụng NLĐ này. Điều này hoàn toàn phù hợp với tâm lý và yêu cầu thực tiễn của hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn đặt yếu tố lợi nhuận lên hàng đầu.

3. Xác định mức bồi thường khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Theo khoản 1 Điều 41 BLLĐ 2019, khi NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì họ “phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết và phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày NLĐ không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo HĐLĐ”. Như vậy, khoản 1 Điều 41 BLLĐ 2019 chỉ quy định mức tối thiểu (ít nhất) chứ không phải tối đa.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;

3. Quyền và nghĩa vụ gì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Thưa luật sư, xin hỏi: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là quyền mà pháp luật dành cho cả người sử dụng lao động cũng như người lao động; việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được thể hiện bởi việc thông báo cho bên đối phương của hợp đồng biết tước một thời hạn hợp lý. Vậy các quyền và nghĩa vụ này được quy định thế nào?
Cảm ơn!

Trả lời:

Pháp luật lao động hiện hành phân loại Hợp đồng lao động thành 3 loại chính:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng lao động có thể chấm dứt theo nhiều cách thức khác nhau: có thể do hai bên thỏa thuận; hời hạn của hợp đồng đã hết (đối với các loại hợp đồng có thời hạn nhất định); đơn phương chấm dứt hợp đồng; người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hay người lao động bị sa thải...

Trong tất cả các trường hợp kể trên, đáng chú ý là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, bởi lẽ:

Đối với người sử dụng lao động thì Bộ luật lao động cho phép người sử dụng lao động "có quyền" đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động khi:

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động.

Đối với người lao động, Bộ luật lao động cũng cho người lao động "có quyền" đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người sử dụng của mình nếu:

Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, không có nghĩa là các bên cứ có được một "cái cớ" như trích dẫn ở trên là có thể ngay lập tức chấm dứt hợp đồng. Để thực hiện quyền đơn phương đúng luật, tránh thiệt hại cho cả hai bên thì người sử dụng lao động và người lao động đều phải thực hiện "nghĩa vụ" thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; thời gian thông báo được quy định như sau:

Đối với người sử dụng lao động: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đối với người lao động: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

Đối với trường hợp: lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn thông báo tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Như vậy, tựu chung lại việc thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng là bắt buộc phải làm, tùy vào từng loại hợp đồng, lý do chấm dứt hợp đồng mà thời hạn sẽ khác nhau: hợp đồng không xác định thời hạn sẽ thông báo trước ít nhất 45 ngày; Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trường hợp người lao động hay người sử dụng lao động không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định thông báo (ví dụ: yêu cầu thông báo trước 30 ngày mà lại thông báo trước 10 ngày..) thì cũng bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và phải bồi thường cho đối phương, trong đó trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động luôn cao hơn.

4. Hỏi về chế độ chính sách đối với người bị chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Xin hỏi và mong được trả lời một việc sau: Trường Cao đẳng Công nghệ V là trường công lập được thành lập theo Quyết định số 24.../QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngày 13/9/2008 Thủ tướng Chính phủ có công văn số 61..../VPCP-ĐMDN chỉ đạo về việc chuyển Trường Cao đẳng Công nghệ V sang loại hình tư thục;
Tôi là: Đỗ Thu Huyền, Cán bộ Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ V Điện thoại liên hệ: 0964.384xxx Email: [email protected] Xin hỏi và mong được trả lời một việc sau:
Trường Cao đẳng Công nghệ V là trường công lập được thành lập theo Quyết định số 2445/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngày 13/9/2008 Thủ tướng Chính phủ có công văn số 6155/VPCP-ĐMDN chỉ đạo về việc chuyển Trường Cao đẳng Công nghệ V sang loại hình tư thục; ngày 10/10/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 9519/BGDĐT-TCCB về việc hướng dẫn chuyển đổi trường. Ngày 14/4/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 3133/BGDĐT-KHTC gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi trường Cao đẳng Công nghệ V có ý kiến Trường Cao đẳng Công nghệ V vẫn giữ nguyên mô hình trường công lập; Ngày 27/10/2009 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7115/VPCP-KGVX gửi Bộ Công thương, Bộ GD&ĐT, Bộ Taì chính, UBND thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Đầu tư và KD vốn Nhà nước, Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ V thông báo vẫn giữ nguyên mô hình trường công lập đối với Trường Cao đẳng Công nghệ V và giao cho Bộ Công thương quản lý; Ngày 31/12/2009 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 373/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về sắp xếp, cổ phần hóa một số tổng công ty, công ty nhà nước. Tại khoản a mục 3 có chỉ rõ "Không chuyển Trường Cao đẳng Công nghệ V về Bộ Công thương quản lý và giao Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam quản lý trường"
Như vậy:
1) Trường Cao đẳng Công nghệ V đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; 2) Cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ V là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
Tôi xin hỏi: 1) Trường Cao đẳng Công nghệ V có thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không?
2) Tôi và cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ V có là đối tượng áp dụng của nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không?
3) Tôi đã làm việc tại trường từ 1/9/2005 và bắt đầu đóng bảo hiểm từ 1/9/2006 cho đến nay. Hiện nay tôi đang là cán bộ Thư viện, Cấp ủy viên Chi bộ, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Công Đoàn. Tôi đã ký hợp đồng không xác định thời hạn kể từ ngày 1/9/2009. Do điều kiện tuyển sinh và kinh tế khó khăn, ngày 10/8/2015 tôi nhận được thông báo v/v chấm dứt Hợp đồng lao động do không bố trí được công việc cho tôi sau 45 ngày kể từ ngày ký thông báo. Trong đó đến 1/9/2015 tôi đến ngày được nâng bậc lương đúng thời hạn ( 1/9/2012 – 1/9/2015 từ bậc 3/9 lên 4/9) Tuy nhiên trên thực tế tôi vẫn đang đảm nhiệm rất nhiều công việc và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật, Đạt thành tích Lao động tiên tiến trong năm từ 2005 đến 2009, Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2010-2011 và 2011-2012 về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, Lao động tiên tiến năm 2013, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014, Bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2012-2014.

Tôi xin hỏi:

Thứ nhất:*Việc tôi bị giảm biên làm có đúng luật không? Tôi là Phó Bí Thư ĐTN, Cấp ủy viên chi bộ thì có quy định gì khác không trong diện giảm biên?

Thứ hai: Tôi sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi thuộc diện giảm biên (khi Nhà trường đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với tôi). Tôi rất muốn biết chi tiết về vấn đề này bởi Trường tôi làm thường không thực hiện theo đúng những chính sách.

Thứ ba: Theo như ở Trường tôi thì tổ chức xét nâng lương hai đợt (đợt 1 là vào tháng 6-7 đợt hai là vào tháng 11-12) thì đến 1/9/2015 tôi đến ngày được nâng lương và đến ngày 25/9/2015 tôi sẽ có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn vậy Trường Cao đẳng công nghệ V có trách nhiệm tổ chức Hội đồng nâng lương đúng thời hạn cho tôi hay không? Vì tôi đã đủ điều kiện nâng lương đúng thời hạn, tôi đã hỏi Phòng tổ chức của Nhà trường họ bảo cần phải xem xét và yêu cầu tôi phải làm đơn đề nghị nâng lương đúng thời hạn vì họ bảo không tổ chức ra một Hội đồng mà chỉ xét nâng lương cho một mình tôi trong khi đó tôi được biết Trường cũng đã tổ chức xét nâng lương cho một trường hợp trong tháng 7/2015 do bị thiếu trong đợt xét nâng lương đợt 1/2015.

Trân trọng cảm ơn! (Xin gửi kèm các văn bản liên quan trong file đính kèm)

Hỏi về chế độ chính sách đối với người bị chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Luật sư tư vấn luật lao động, gọi:1900.6162

Trả lời:

1) Ngày 14/7/2015 Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3070/BNV-TCBC trả lời Công văn số 40/VTC-TH ngày 27/5/2015 của trường Cao đẳng Công nghệ V thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam về đối tượng, phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, căn cứ khoản 2, Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định phạm vi điều chỉnh là các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; trường Cao đẳng Công nghệ V trực thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Do vậy, trường hợp ông Hoàng Xuân Tửu và cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ V không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

2) Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế quy định về các trường hợp tinh giảm biên chế:

"Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự"

Vì vậy, việc chị bị giảm biên là đúng luật, không có quy định khác về vị trí cấp bậc trong diện giảm biên.

3) Những quyền lợi chị được nhận khi thuộc diện giảm biên:

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về chính sach thôi việc ngay:

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 12 quy định về cách tính trợ cấp:

1. Tiền lương tháng quy định tại Nghị định này được tính bao gồm: Tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức danh nghề nghiệp hoặc theo bảng lương; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Tiền lương tháng để tính các chế độ trợ cấp quy định tại Điều 8 Điểm b Khoản 1 Điều 9, các Điểm b Khoản 1, Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản. Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 5 năm (chưa đủ 60 tháng) công tác, thì được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.

3. Những người đã được hưởng chính sách tinh giản biên chế nếu được tuyển dụng lại vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận (trừ phí học nghề quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này). Những người quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định này nếu được tuyển dụng lại vào khu vực nhà nước hoặc các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa thì cũng phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp tinh giản biên chế đã nhận.

Cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước nơi tuyển dụng lại người đã nhận trợ cấp tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định này có trách nhiệm thu hồi số tiền trợ cấp đã nhận và nộp vào ngân sách nhà nước. Riêng số tiền thu được của đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định này thì nộp toàn bộ vào Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

5. Quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi anh/chị! Em có chút việc cần nhờ anh/chị hỗ trợ: - Em vào làm việc chính thức vào ngày 13/02/2011 và đã ký HDDLD với ngân hàng TMCP - Sau vài lần ký hợp đồng vào ngày 13/02/2016 thì NH và em ký HĐLĐ không xác định thời hạn, nhưng do có một số sự cố NH sát nhập vào không bố trí được công việc Hợp lý cho em, và chấm dứt HĐLĐ thì em sẽ có được hưởng những chính sách gì không?

Căn cứ quy định của Luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 43. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.

2. Người sử dụng lao động hiện tại và người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động đã được thông qua.

3. Người lao động bị thôi việc thì được nhận trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Trường hợp này bạn được hưởng trợ cấp mất việc làm theo quy định trên. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê