1. Phân loại hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng

Theo Luật Xây dựng năm 2014, hợp đồng xây dựng được phân loại theo hình thức giá hợp đồng thành các loại sau:

Hợp đồng trọn gói

- Định nghĩa: Hợp đồng trọn gói là hợp đồng mà giá trị được xác định là giá trị trọn gói cho toàn bộ công việc xây dựng được quy định trong hợp đồng.

- Nội dung chi phí: Bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.

- Đặc điểm:

+ Giá trị hợp đồng không thay đổi suốt quá trình thực hiện, trừ trường hợp có sự thay đổi công việc theo thỏa thuận giữa các bên.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm về mọi chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Định nghĩa: Hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng mà giá hợp đồng được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng.

- Đặc điểm:

+ Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

+ Phù hợp cho các dự án mà khối lượng công việc có thể xác định chính xác từ đầu.

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

- Định nghĩa: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng mà giá hợp đồng được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng, nhưng đơn giá có thể được điều chỉnh trong một số trường hợp nhất định được quy định trong hợp đồng.

- Đặc điểm:

+ Đơn giá có thể được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như biến động giá nguyên vật liệu, thay đổi quy định pháp luật, hoặc các yếu tố bất khả kháng khác.

+ Cung cấp sự linh hoạt hơn cho các bên trong hợp đồng, giúp xử lý các tình huống thay đổi ngoài dự kiến.

Hợp đồng theo thời gian

- Định nghĩa: Hợp đồng theo thời gian là hợp đồng mà giá hợp đồng được xác định trên cơ sở giá nhân công, giá vật liệu và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định được quy định trong hợp đồng.

- Đặc điểm:

+ Giá trị hợp đồng phụ thuộc vào thời gian thực hiện công việc và các yếu tố chi phí liên quan trong thời gian đó.

+ Phù hợp cho các công việc khó xác định rõ ràng khối lượng công việc ban đầu.

Hợp đồng theo chi phí cộng phí

- Định nghĩa: Hợp đồng theo chi phí cộng phí là hợp đồng mà giá hợp đồng được xác định trên cơ sở chi phí thực tế mà nhà thầu đã bỏ ra để thực hiện hợp đồng, cộng với một khoản phí nhất định để bù đắp cho lợi nhuận của nhà thầu.

- Đặc điểm:

+ Nhà thầu phải chứng minh và báo cáo chi phí thực tế phát sinh.

+ Phí cộng thêm được thỏa thuận trước, nhằm bù đắp lợi nhuận và các rủi ro của nhà thầu.

+ Thích hợp cho các dự án có độ phức tạp cao hoặc khó xác định chi phí ban đầu.

Hợp đồng xây dựng khác

- Định nghĩa: Hợp đồng xây dựng khác là hợp đồng xây dựng được áp dụng cho các công việc xây dựng mà không thuộc vào các loại hợp đồng nêu trên.

- Đặc điểm:

+ Loại hợp đồng này thường được thiết kế linh hoạt để phù hợp với các tình huống đặc biệt hoặc các yêu cầu cụ thể không thể đáp ứng bằng các loại hợp đồng chuẩn.

+ Có thể kết hợp các yếu tố của các loại hợp đồng trên hoặc bổ sung các điều khoản đặc biệt khác.

=> Luật Xây dựng năm 2014 quy định rõ ràng về các hình thức hợp đồng xây dựng, giúp các bên tham gia có thể lựa chọn loại hợp đồng phù hợp nhất với đặc thù và yêu cầu của dự án. Việc phân loại hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng đảm bảo tính minh bạch, linh hoạt và phù hợp với các điều kiện thực tế, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro và tranh chấp trong quá trình thực hiện dự án.

 

2. Ưu và nhược điểm của các loại hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng

Trong lĩnh vực xây dựng, có nhiều loại hợp đồng khác nhau tùy thuộc vào hình thức giá hợp đồng. Mỗi loại hợp đồng có những ưu và nhược điểm riêng, và việc lựa chọn loại hợp đồng phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính chất, quy mô của công trình, khả năng dự toán chi phí của nhà thầu và mức độ rủi ro của công trình.

Hợp đồng trọn gói (Lump Sum Contract)

- Ưu điểm:

+ Chủ đầu tư biết chính xác tổng chi phí từ đầu, giúp dễ dàng lập kế hoạch tài chính.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm về mọi chi phí phát sinh, trừ khi có thay đổi về phạm vi công việc.

+ Nhà thầu có động lực để hoàn thành công việc hiệu quả nhất để tăng lợi nhuận.

- Nhược điểm:

+ Nhà thầu phải dự toán chính xác chi phí từ đầu, điều này có thể khó khăn và dẫn đến việc dự trù chi phí cao hơn để đảm bảo an toàn.

+ Khó khăn trong việc thay đổi hoặc bổ sung công việc sau khi hợp đồng đã ký kết.

Hợp đồng theo đơn giá cố định (Fixed Unit Price Contract)

- Ưu điểm:

+ Mỗi hạng mục công việc có giá cụ thể, giúp dễ dàng theo dõi và kiểm soát chi phí.

+ Dễ dàng điều chỉnh giá trị hợp đồng khi có thay đổi về khối lượng công việc.

- Nhược điểm:

+ Nếu dự toán ban đầu không chính xác, nhà thầu có thể chịu lỗ.

+ Chủ đầu tư khó biết được tổng chi phí chính xác từ đầu vì chi phí cuối cùng phụ thuộc vào khối lượng công việc thực tế.

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (Adjustable Unit Price Contract)

- Ưu điểm:

+ Cho phép điều chỉnh giá đơn vị dựa trên các biến động về giá cả thị trường, giúp nhà thầu tránh được rủi ro về biến động giá.

+ Thích hợp cho các công trình có quy mô lớn, phức tạp với nhiều hạng mục công việc khác nhau.

- Nhược điểm:

+ Yêu cầu công tác quản lý và kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi về giá, dễ dẫn đến tranh chấp.

+ Chủ đầu tư khó dự đoán được chi phí cuối cùng, gây khó khăn trong việc lập kế hoạch tài chính dài hạn.

Hợp đồng theo chi phí cộng phí (Cost-Plus Contract)

- Ưu điểm:

+ Tất cả các chi phí phát sinh đều được chủ đầu tư thanh toán, giúp nhà thầu yên tâm về mặt tài chính.

+ Nhà thầu không phải lo lắng về việc giảm chất lượng để tiết kiệm chi phí, vì tất cả các chi phí đều được hoàn trả.

- Nhược điểm:

+ Chủ đầu tư phải theo dõi và kiểm soát mọi chi phí phát sinh, dễ dẫn đến vượt ngân sách.

+ Nhà thầu có thể ít động lực để tiết kiệm chi phí vì mọi chi phí đều được chủ đầu tư thanh toán.

=> Việc lựa chọn loại hợp đồng phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính chất và quy mô của công trình, khả năng dự toán chi phí của nhà thầu và mức độ rủi ro của công trình. Các chủ đầu tư và nhà thầu cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố này để chọn loại hợp đồng tối ưu, đảm bảo lợi ích cho cả hai bên và góp phần vào sự thành công của dự án.

 

3. Lưu ý khi lựa chọn loại hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng

Khi lựa chọn loại hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng, các bên tham gia cần cân nhắc kỹ lưỡng và lưu ý một số vấn đề quan trọng sau đây để đảm bảo tính hiệu quả và tránh các tranh chấp không đáng có:

Xác định rõ phạm vi công việc

- Mô tả chi tiết công việc: Phạm vi công việc cần được mô tả rõ ràng, chi tiết và đầy đủ trong hợp đồng. Bao gồm các công việc cụ thể, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thực hiện, và các tiêu chuẩn chất lượng.

- Tránh tranh chấp: Việc xác định rõ phạm vi công việc giúp tránh các tranh chấp về sau, đảm bảo các bên đều hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Dự toán chi phí chính xác

- Tính toán chi phí kỹ lưỡng: Trước khi ký kết hợp đồng, cần thực hiện việc dự toán chi phí một cách chính xác và kỹ lưỡng. Bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, thiết bị và các chi phí phát sinh khác.

- Đảm bảo tính hợp lý của giá hợp đồng: Dự toán chính xác giúp đảm bảo giá hợp đồng hợp lý, tránh tình trạng đội giá hoặc thiếu hụt kinh phí trong quá trình thực hiện.

 Phân chia rủi ro hợp lý

- Đánh giá rủi ro: Các bên cần đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, từ thiên tai, thay đổi giá nguyên vật liệu đến rủi ro về nhân lực và thiết bị.

- Phân chia rủi ro: Rủi ro cần được phân chia hợp lý giữa các bên tham gia hợp đồng, đảm bảo mỗi bên đều nhận thức rõ và chịu trách nhiệm về phần rủi ro của mình. Điều này giúp giảm thiểu tranh chấp và đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

Lựa chọn nhà thầu uy tín

- Kiểm tra năng lực và kinh nghiệm: Nhà thầu cần có năng lực và kinh nghiệm thực hiện các công việc xây dựng tương tự. Việc này có thể được kiểm tra qua hồ sơ năng lực, các dự án đã thực hiện và đánh giá từ các khách hàng trước.

- Đảm bảo chất lượng công trình: Nhà thầu uy tín và có kinh nghiệm sẽ đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ tiến độ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra.

Xem xét hình thức giá hợp đồng phù hợp

- Hợp đồng trọn gói: Phù hợp với các dự án có phạm vi công việc rõ ràng, ít thay đổi. Đảm bảo giá hợp đồng không thay đổi, giúp dễ dàng quản lý ngân sách.

- Hợp đồng theo đơn giá cố định: Phù hợp với các dự án có khối lượng công việc rõ ràng. Đơn giá cố định giúp kiểm soát chi phí, nhưng cần đảm bảo không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện.

- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Thích hợp cho các dự án có khả năng thay đổi giá nguyên vật liệu hoặc điều kiện thực hiện. Cung cấp sự linh hoạt hơn cho các bên.

- Hợp đồng theo thời gian: Phù hợp với các dự án khó xác định rõ khối lượng công việc ban đầu, như các dự án nghiên cứu, thử nghiệm.

- Hợp đồng theo chi phí cộng phí: Thích hợp cho các dự án phức tạp, nơi khó dự đoán chi phí ban đầu. Nhà thầu sẽ được bù đắp chi phí thực tế cộng thêm một khoản phí nhất định.

=> Lựa chọn loại hợp đồng xây dựng phù hợp theo hình thức giá hợp đồng là một bước quan trọng và cần thiết để đảm bảo thành công cho dự án xây dựng. Việc xác định rõ phạm vi công việc, dự toán chi phí chính xác, phân chia rủi ro hợp lý và lựa chọn nhà thầu uy tín sẽ giúp các bên tham gia hợp đồng xây dựng tránh được những rủi ro và tranh chấp, đảm bảo dự án được thực hiện hiệu quả và đạt chất lượng.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Quy định về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng mới nhất

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.