Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng xây dựng"

hợp đồng xây dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng xây dựng.

Quy định về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng năm 2023

Quy định về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng năm 2023
Đối với các hợp đồng xây dựng khá phức tạp và rủi ro xảy ra đối với công trình tương đối cao, để đảm bảo và giảm các rủi ro về thiệt hại khi thực hiện hợp đồng thì các bên thường thỏa thuận thêm điều khoản về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng. Quy định về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng năm 2023 sẽ có trong bài viết dưới đây.

Hồ sơ, thủ tục thanh toán hợp đồng xây dựng năm 2023

Hồ sơ, thủ tục thanh toán hợp đồng xây dựng năm 2023
Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.

Hợp đồng FIDIC là gì? Tổng quan về hợp đồng FIDIC?

Hợp đồng FIDIC là gì? Tổng quan về hợp đồng FIDIC?
Liên đoàn kỹ sư tư vấn quốc tế, thường được gọi là FIDIC, được hình thành trong 1913, ở Bỉ. Hôm nay, FIDIC là cơ quan đại diện quốc tế lớn nhất toàn cầu được thành lập từ các hiệp hội kỹ sư tư vấn quốc gia, người đến từ nhiều hơn 100 các nước trên toàn thế giới.

Quy định mới về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng

Quy định mới về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng
Mục đích thiết lập bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng là bảo đảm bên tạm ứng hợp đồng thực hiện phần công việc tương ứng với số tiền đã tạm ứng, trường hợp vi phạm khoản bảo lãnh này sẽ bù đắp rủi ro cho bên còn lại trong hợp đồng xây dựng.

Hợp đồng xây dựng chuyển giao là gì? Có đặc điểm, vai trò gì?

Hợp đồng xây dựng chuyển giao là gì? Có đặc điểm, vai trò gì?
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ ngày 01.01.2021 đã loại bỏ phương thức đầu tư theo hợp đồng BT ra khỏi danh mục các loại hợp đồng theo dự án PPP và dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng này. Do thời gian gần đây, việc triển khai dự án BT cũng đặt ra nhiều quan ngại khi tổng mức đầu tư dự án tăng không được kiểm soát chặt chẽ, giá đất đối ứng thấp, dẫn đến nhiều dự án BT đã để lại nhiều hệ lụy, tạo dư luận không tốt.

Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) là gì? Đặc điểm của hợp đồng BOT? Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BOT theo quy định pháp luật hiện hành?

Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) là gì? Đặc điểm của hợp đồng BOT? Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BOT theo quy định pháp luật hiện hành?
Hiện nay, hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung và về đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở nói riêng ở nước ta còn chưa nhất quán, thiếu ổn định. Đặc biệt là những quy định của pháp luật Việt Nam về Hợp đồng BOT, BTO, BT còn nhiều hạn chế và bất cập. Bài viết xoay quanh vấn đề về hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Quy định pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Quy định pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Bài viết sau đây chia sẻ quy định pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.

Các loại hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật hiện nay

Các loại hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật hiện nay
Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Có những loại hợp đồng xây dựng nào theo quy định pháp luật hiện nay ?

Căn cứ pháp luật để ký kết hợp đồng xây dựng ?

Căn cứ pháp luật để ký kết hợp đồng xây dựng ?
Hợp đồng xây dựng hoặc thi công các công trình phại được xác lập thành văn bản dựa trên những quy định của pháp luật xây dựng. Hợp đồng xây dựng luôn tồn tại, tiềm ẩn những tranh chấp có thể phát sinh, luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Phân biệt các loại hợp đồng xây dựng mới nhất

Phân biệt các loại hợp đồng xây dựng mới nhất
Hợp đồng xây dựng đươc hiểu là một hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Sau đây, Luật Minh Khuê xin đưa ra những tiêu chí phân biệt các loại hợp đồng xây dựng mới nhất, mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Quy định pháp luật Việt Nam về chủ thể hợp đồng xây dựng

Quy định pháp luật Việt Nam về chủ thể hợp đồng xây dựng
Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Bài viết sau đây sẽ làm rõ các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể hợp đồng xây dựng.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng