Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng xây dựng"

hợp đồng xây dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng xây dựng.

Quy định pháp luật về tạm ứng hợp đồng xây dựng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng

Quy định pháp luật về tạm ứng hợp đồng xây dựng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng
Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng. Quy định pháp luật về tạm ứng hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng như thế nào?

Hồ sơ, thủ tục thanh toán hợp đồng xây dựng năm 2022

Hồ sơ, thủ tục thanh toán hợp đồng xây dựng năm 2022
Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.

Quy định mới về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng

Quy định mới về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng
Mục đích thiết lập bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng là bảo đảm bên tạm ứng hợp đồng thực hiện phần công việc tương ứng với số tiền đã tạm ứng, trường hợp vi phạm khoản bảo lãnh này sẽ bù đắp rủi ro cho bên còn lại trong hợp đồng xây dựng.

Hợp đồng FIDIC là gì? Tổng quan về hợp đồng FIDIC?

Hợp đồng FIDIC là gì? Tổng quan về hợp đồng FIDIC?
Liên đoàn kỹ sư tư vấn quốc tế, thường được gọi là FIDIC, được hình thành trong 1913, ở Bỉ. Hôm nay, FIDIC là cơ quan đại diện quốc tế lớn nhất toàn cầu được thành lập từ các hiệp hội kỹ sư tư vấn quốc gia, người đến từ nhiều hơn 100 các nước trên toàn thế giới.

Căn cứ pháp luật để ký kết hợp đồng xây dựng ?

Căn cứ pháp luật để ký kết hợp đồng xây dựng ?
Hợp đồng xây dựng hoặc thi công các công trình phại được xác lập thành văn bản dựa trên những quy định của pháp luật xây dựng. Hợp đồng xây dựng luôn tồn tại, tiềm ẩn những tranh chấp có thể phát sinh, luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Các loại hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật hiện nay

Các loại hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật hiện nay
Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Có những loại hợp đồng xây dựng nào theo quy định pháp luật hiện nay ?

Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) là gì? Đặc điểm của hợp đồng BOT? Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BOT theo quy định pháp luật hiện hành?

Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) là gì? Đặc điểm của hợp đồng BOT? Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BOT theo quy định pháp luật hiện hành?
Hiện nay, hệ thống pháp luật về đầu tư nói chung và về đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở nói riêng ở nước ta còn chưa nhất quán, thiếu ổn định. Đặc biệt là những quy định của pháp luật Việt Nam về Hợp đồng BOT, BTO, BT còn nhiều hạn chế và bất cập. Bài viết xoay quanh vấn đề về hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Hợp đồng xây dựng chuyển giao là gì ? Vì sao hình thức đầu tư theo hợp đồng BT bị dừng triển khai ?

Hợp đồng xây dựng chuyển giao là gì ? Vì sao hình thức đầu tư theo hợp đồng BT bị dừng triển khai ?
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ ngày 01.01.2021 đã loại bỏ phương thức đầu tư theo hợp đồng BT ra khỏi danh mục các loại hợp đồng theo dự án PPP và dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng này. Do thời gian gần đây, việc triển khai dự án BT cũng đặt ra nhiều quan ngại khi tổng mức đầu tư dự án tăng không được kiểm soát chặt chẽ, giá đất đối ứng thấp, dẫn đến nhiều dự án BT đã để lại nhiều hệ lụy, tạo dư luận không tốt.

Sự khác nhau giữa hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO)

Sự khác nhau giữa hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO)
Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư nói chúng và hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO) nói riêng đã thu hút được các thành phần kinh tế từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư, góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách đầu tư của nhà nước.