Mặc dù nhiều người dân mong muốn được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao, đất nông nghiệp sang đất ở để được xây dựng nhà ở trên đất khi có nhu cầu sử dụng. Song, nhiều người luôn lo lắng về mức phí, chi phí và số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất quá cao, họ không có đủ khả năng để nộp và xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, thấu hiểu được những lo lắng của người dân, đội ngũ luật sư công ty luật Minh Khuê không ngừng nghiên cứu các quy định của pháp luật, căn cứ vào tình hình thực tiễn, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc cho khách hàng liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất, đặt biệt là hướng dẫn khách hàng cách tính tiền sử dụng đất, các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao sang đất ở.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

 

1. Luật sư tư vấn các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất

Đội ngũ luật sư công ty luật Minh Khuê sẽ dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành tư vấn đến quý khách hàng các trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

- Tư vấn, xác định các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất đai, bao gồm các trường hợp sau:

+ Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất được sử dụng vào mục đích xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất sử dụng để nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

+ Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm;

+ Chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản hoặc sang đất trồng cây hàng năm;

+ Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

+ Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

- Tư vấn các quy định của pháp luật về các trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải đăng ký biến động đất đai;

- Tư vấn về xác định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của khách hàng có thuộc một trong các trường hợp pháp luật cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bắt buộc phải xin phép cơ quan có thẩm quyền hay chỉ cần đăng ký biến động đất đai mà không phải xin phép;

- Tư vấn về hồ sơ, quy trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian giải quyết thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết, hỗ trợ các vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi sai phạm (nếu có) của cơ quan nhà nước, chủ thể có thẩm quyền.

 

2. Luật sư hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Các vấn đề pháp lý mà đội ngũ luật sư công ty luật Minh Khuê tư vấn cho khách hàng bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề sau:

- Tư vấn cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao không thu tiền sử dụng đất hoặc đất được nhà nước cho thuê sang một loại đất khác theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn về số tiền sử dụng đất phải nộp, cách tính tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình;

- Hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc cho khách hàng về cách tính, phương pháp để tính số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao, đất trồng cây lâu năm, trồng cây hằng năm sang đất phi nông nghiệp, đất ở theo quy định;

- Tư vấn pháp luật về cơ sở xác định giá đất, phương pháp tính giá đất, căn cứ để tính tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất;

- Luật sư tư vấn, hướng dẫn và tính cụ thể số tiền sử dụng đất mà khách hàng phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất tương ứng với các thông tin mà khách hàng cung cấp.

 

3. Luật sư tư vấn các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Theo các quy định của pháp luật hiện hành, nhà nước Việt Nam có quy định về các trường hợp được miễn, được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sao cho đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất đến mọi công dân, góp phần tạo điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất nhanh chóng, hiệu quả, phục vụ đời sống của người dân đều như nhau, không phân biệt đô thị, nông thôn, vùng kinh tế khó khăn, dân tộc thiểu số.

- Luật sư tư vấn các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật; hồ sơ và cách thu thập các tài liệu, giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất;

- Luật sư tư vấn pháp luật về các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất;

- Hướng dẫn khách hàng cung cấp các tài liệu, giấy tờ liên quan để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận thuộc trường hợp được miễn hoặc được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất;

- Tư vấn về quy trình, thủ tục, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp nhận trường hợp được miễn, được giảm tiền sử dụng đất theo quy định;

- Tư vấn, giải thích các quy định của pháp luật, giải đáp các vướng mắc pháp lý cụ thể của khách hàng.

 

4. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong một số trường hợp, cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức kinh tế được phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng người sử dụng đất đó vẫn phải đăng ký biến động đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Luật sư công ty luật Minh Khuê sẽ:

- Tư vấn các mức xử phạt tương ứng đối với trường hợp sau khi chuyển mục đích sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển mục đích sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai;

- Tư vấn về mức xử phạt trong trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền hoặc có xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa có quyết định/ Văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tư vấn các quy định của pháp luật xác định các mức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ chủ thể có thẩm quyền;

- Tư vấn về cách lập biên bản xử phạt hành chính, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, quy trình và thời gian xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật;

- Luật sư tư vấn và giải đáp các quy định về hành vi vi phạm pháp luật đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật có đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành;

- Tư vấn, hướng dẫn quy trình, cách thức soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo, xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tham khảo: Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

 

5. Dịch vụ luật sư của công ty luật Minh Khuê

Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư đông đảo, có chuyên môn cao trong lĩnh vực đất đai, dân sự, hình sự, hành chính và tất cả các lĩnh vực khác, công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng các dịch vụ pháp lý sau:

- Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại: 1900.6162

- Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng, trụ sở chính của công ty luật Minh Khuê tại: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

- Dịch vụ luật sư đại diện theo ủy quyền tham gia làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với các cá nhân, tổ chức có liên quan;

- Dịch vụ luật sư hỗ trợ, giải đáp pháp lý cho khách hàng qua email dịch vụ: [email protected]

- Dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp tại địa điểm khách hàng yêu cầu tư vấn hoặc soạn thảo các văn bản, giấy tờ pháp lý cho quý khách hàng gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh để tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng;

- Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

 

6. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của công ty luật Minh Khuê

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ luật sư của công ty luật Minh Khuê, dù với bất kỳ hình thức, phương thức tư vấn nào, quý khách đều nhận được những lợi ích sau:

- Chất lượng dịch vụ đảm bảo, uy tín;

- Được đội ngũ các luật sư, chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn cao tư vấn, giải đáp pháp luật;

- Tư vấn, giải đáp pháp lý cho khách hàng trên mọi vấn đề, mọi vướng mắc pháp lý, dù là những khó khăn, vướng mắc đơn giản nhất;

- Thái độ phục vụ tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp;

- Thời gian phục vụ linh hoạt phụ thuộc vào yêu cầu, nhu cầu cụ thể của khách hàng;

- Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí;

- Giải quyết triệt để được tất cả các vấn đề khách hàng đang vướng mắc;

- Hỗ trợ pháp luật lâu dài, duy trì hoạt động tư vấn pháp luật cho khách hàng bất cứ khi nào khách hàng mong muốn được công ty luật Minh Khuê hỗ trợ.

Rất mong sớm nhận được hợp tác của khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê