Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển mục đích sử dụng đất"

chuyển mục đích sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy định pháp luật về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025

Quy định pháp luật về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quy định pháp luật về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025...

Nội dung chính trong phương pháp thống kê đất đai?

Nội dung chính trong phương pháp thống kê đất đai?
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để thu thập tư liệu hình thành nên các số liệu thống kê về đất đai. Tuỳ theo điều kiện về nguồn dữ liệu và khẳ năng thu thập thông tin, các số liệu thống kê về đất đai sẽ được hình thành bằng phương pháp tiếp cận trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp...

Một số lưu ý trong quá trình điều tra thống kê dữ liệu về đất đai?

Một số lưu ý trong quá trình điều tra thống kê dữ liệu về đất đai?
Điều tra thống kê là giai đoạn đầu tiên của quá trình nghiên cứu thống kê, nó được tổ chức một cách có khoa học, theo một trình tự thống nhất để thu thập tài liệu về hiện tượng kinh tế - xã hội nào đó cần nhiên cứu. Nhiệm vụ của điều tra thống kê là thu thập các tài liệu ban đầu về hiện tượng...

Những đặc điểm cơ bản trong hồ sơ địa chính và trích lục hồ sơ địa chính?

Những đặc điểm cơ bản trong hồ sơ địa chính và trích lục hồ sơ địa chính?
Bản đồ địa chính được lập theo chuẩn kỹ thuật thống nhất trên hệ thống tọa độ nhà nước; Nội dung bản đồ địa chính thể hiện thửa đất; hệ thống thuỷ văn, thuỷ lợi; hệ thống đường giao thông; mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp, mốc giới hành lang an toàn công trình; điểm tọa độ địa chính..

Một số lưu ý về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất?

Một số lưu ý về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất?
Chuyển mục đích sử dụng đất là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hành chính cho phép chuyển mục đích sử dụng với những diện tích đất cụ thể từ mục đích này sang mục đích khác. Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất...

Một số quy định mới về lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất?

Một số quy định mới về lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất?
Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khoảng thời gian mà pháp luật đất đai quy định khi cơ quan quản lý nhà nước về đất đai lập phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ, tức là phải tiến hành xây dựng ở đầu kỳ để thực hiện trong suốt thời gian của cả kỳ...

Nguyên tắc, đối tượng, và các chủ thể quản lý sử dụng đất đai?

Nguyên tắc, đối tượng, và các chủ thể quản lý sử dụng đất đai?
Các quan hệ đất đai là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm; quan hệ về sở hữu đất đai, quan hệ về sử dụng đất đai, quan hệ về phân phối các sản phẩm do sử dụng đất mà có. Quan hệ về sở hữu đất đai ở nước ta kể từ khi thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay...

Chính sách pháp luật mới về trường hợp sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất phải nộp tiền sử dụng đất và những vấn đề liên quan

Chính sách pháp luật mới về trường hợp sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất phải nộp tiền sử dụng đất và những vấn đề liên quan
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chính sách pháp luật mới về trường hợp sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất phải nộp tiền sử dụng đất và những vấn đề liên quan...

Định giá đất và lý do cần phải định giá đất

Định giá đất và lý do cần phải định giá đất
Định giá đất có ý nghĩa rất quan trọng trong xác định nghĩa vụ tài chính của các chủ thể kinh tế đối với Nhà nước và có tác động lớn đến việc triển khai thực hiện các dự án kinh tế - xã hội của Nhà nước

Tìm hiểu đề xuất án lệ về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức?

Tìm hiểu đề xuất án lệ về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức?
Pháp luật hiện hành yêu cầu nhiều giao dịch phải tuân thủ hình thức nhất định để có hiệu lực như chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều giao dịch như vừa nêu vi phạm điều kiện về hình thức như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ...