Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển mục đích sử dụng đất"

chuyển mục đích sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển mục đích sử dụng đất.

Hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài ?

Hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Đối với doanh nghiệp nước ngoài, có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam hoặc phối hợp để thực hiện một hạng mục ngoại giao, công việc cụ thể nào đó thì được sử dụng đất dưới hình thức nào ạ ? Cảm ơn! (N.M.Phương, Hà Nội).

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ?

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Khi được giao quyền sử dụng đất (Đã được cấp sổ đỏ hoặc không) thì người dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với nhà nước và đối với chính mảnh đất của mình ạ ? Cảm ơn và mong nhận được hướng dẫn. Người hỏi: Nguyễn Mạnh Tuấn (Hà Giang).