Luat Minh Khue

Chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

Thủ tục <strong>chuyển</strong> đổi <strong>mục</strong> <strong>đích</strong> <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> <strong>đất</strong> ?
Tôi tên là Trung, tôi ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Gia đình tôi có một thửa ruộng giáp danh với nhà đang là đất trồng lúa 2 vụ /năm, nhưng nay bi úng nước không thu hoạch được, hoặc cấy nhưng không được bao nhiêu.