1.Tóm tắt nội dung yêu cầu tư vấn:

Thưa luật sư, xin hỏi: Ngày 01/08/2009 tôi có quyết định tuyển dụng làm viên chức của Sở Nội vụ, thời gian tập sự là 06 tháng. Tôi công tác tại một trường mầm non thuộc huyện miền núi. Sau khi hết tập sự tôi có quyết định bổ nhiệm và ngạch viên chức từ tháng 02/2010. Thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 08/2009.

Đến tháng 3/2016 tôi có Quyết định tiếp nhận và điều động công chức về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện L.N công tác (qua kiểm tra, sát hạch chuyển viên chức thành công chức của Sở nội vụ). Từ ngày 01/4/2020 tôi xin nghỉ việc theo nguyện vọng và được UBND huyện chấp thuận, có quyết định nghỉ việc. Tôi chuyển sang làm doanh nghiệp và có đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Vậy:

1. Khi tôi nghỉ việc theo nguyện vọng có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

2. Tại thời điểm tôi nghỉ việc là công chức thì thời gian là viên chức có được tính để hưởng trợ cấp thôi việc không? (từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2016). Thời gian tham gia BHTN và thời gian tập sự khi là viên chức, thời gian nghỉ ốm đau thai sản khi là viên chức, công chức có được tính hưởng trợ cấp thôi việc theo không? Tổng thời gian tôi hưởng trợ cấp thôi việc là bao nhiêu tháng?

2. Tôi chuyển sang doanh nghiệp làm và vẫn tiếp tục tham gia đóng các loại bảo hiểm theo quy định thì có liên quan gì đến việc tính hưởng trợ cấp thôi việc không?

Cảm ơn luật sư!

Người hỏi: D.T.P

2.Luật sư tư vấn:

2.1 Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức là như thê nào?

Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc đối với công chức, viên chức được xác định như thế nào ? Quy định về thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN), thời gian tập sự khi là viên chức và thời gian nghỉ ốm đau thai sản ? Sẽ được Luật Minh KHuê tư vấn cụ thể như sau:

1. Điều 1 Nghị định của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức quy định:

“Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức nêu tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

2. Công chức thôi việc, nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.”

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định công chức trong cơ quan hành chính ở cấp huyện bao gồm:

“c) Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, trong đó bao gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện do cơ quan có thẩm quyền giao. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức,…

Như vậy, Quý khách đã là công chức công tác tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện L.N , do vậy thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ nói trên. Nên trường hợp Quý khách thôi việc theo nguyện vọng và được UBND huyện chấp thuận thì được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định của Chính phủ như sau:

>> Xem thêm: Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.”

Trong đó, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên, bao gồm:

a) Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

c) Thời gian làm việc trong công ty nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

d) Thời gian làm việc theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trong tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

đ) Thời gian được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

e) Thời gian nghỉ được hưởng lương theo pháp luật về lao động;

g) Thời gian nghỉ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

h) Thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai;

i) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác theo quy định tại Điều 81 của Luật Cán bộ, công chức;

>> Xem thêm: Tư vấn việc trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ chấm dứt HĐLĐ ?

k) Thời gian được bố trí làm việc khi hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án.

Trường hợp thời gian làm việc có tháng lẻ: dưới 03 tháng thì không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng ½ năm làm việc; từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 năm làm việc. (Điều 6 Nghị định của Chính phủ).

Theo thông tin Quý khách cung cấp, thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của Quý khách gồm 02 giai đoạn:

Thời gian hưởng trợ cấp thôi việc đối với công chức, viên chức được xác định như thế nào ? Quy định về thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN), thời gian tập sự khi là viên chức và thời gian nghỉ ốm đau thai sản ? Sẽ được Luật Minh KHuê tư vấn cụ thể như sau:

2.2Giai đoạn từ tháng 08/2008 đến tháng 02/2016

Quý khách là viên chức công tác tại Trường mầm non và làm việc theo chế độ hợp đồng lao động,

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian người lao động đã tham gia BHTN theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc, trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng ½ năm, từ đủ 06 tháng trở lên thì tính bằng 01 năm làm việc.

Do đó, trong khoảng thời gian này, Quý khách sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Trường mầm non nơi Quý khách công tác có trách nhiệm chi trả.

Pháp luật quy định thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc từ tháng 01/2009 đến nay. Nên thời gian hưởng trợ cấp thôi việc của Quý khách được tính từ tháng 08/2008 đến tháng 12/2008 là ½ năm.

>> Xem thêm: Công ty có trách nhiệm gì khi cho người lao động thôi việc ?

2.3 Giai đoạn từ tháng 03/2016 đến tháng 04/2020

Quý khách là công chức công tác tại Phòng giáo dục và đào tạo huyện.

2.4 Về trợ cấp thôi việc:

Theo phân tích tại câu 1, Quý khách là công chức đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc theo Nghị định ngày 27/04/2010 của Chính phủ. Nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc thì tổng thời gian Quý khách được hưởng trợ cấp thôi việc từ tháng 03/2016 đến tháng 04/2020 là 04 năm.

2.5 Về thời gian nghỉ ốm đau, thai sản:

Trong giai đoạn này, thời gian nghỉ ốm đau, thai sản sẽ được tính là thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc - theo căn cứ tại Điểm g Khoản 1 Điều 6 Nghị định .

Còn giai đoạn trước tháng 03/2016 thì thời gian nghỉ ốm đau, thai sản không có cơ sở để tính là thời gian hưởng trợ cấp thôi việc theo Nghị định.

2.6 Về thời gian tập sự, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Do phạm vi điều chỉnh của Nghị định của Chính phủ áp dụng đối với công chức. Nên thời gian tập sự, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được tính là thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc theo Nghị định của Chính phủ.

* Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 08/2006 đến tháng 02/2016 Quý khách có thể chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thôi việc, Quý khách có quyền đề nghị Phòng GD&ĐT xem xét giải quyết để bảo đảm quyền lợi của mình. Bởi tại điểm e, khoản 1 Điều 58 Luật viên chức quy định:

>> Xem thêm: Đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi có cam kết làm việc lâu dài có trái luật ?

Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác”.

Hoặc khiếu nại, khởi kiện tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Hiện tại Quý khách đang làm việc tại doanh nghiệp tư nhân có ký hợp đồng lao động và vẫn tiếp tục tham gia các loại Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nên chế độ hưởng các loại bảo hiểm, chế độ hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc sẽ căn cứ vào quan hệ lao động giữa Quý khách và Doanh nghiệp, theo quy định chung của Bộ luật lao động

>> Tải ngay: Mẫu đơn giải trình về việc sử dụng sai mục đích sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do –Hạnh phúc

------------------

ĐƠN GIẢI TRÌNH

Về việc sử dụng đất trồng cây lâu năm tại khu đất xâm canh xã .... thuộc vùng bãi thôn ..., xã ....., huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức;

- Ủy ban nhân dân xã ..........

Tôi tên là: Nguyễn Như H Sinh năm: 19....

Địa chỉ: Thôn ..., xã ..., huyện ...., thành phố Hà Nội.

CMND: 111637.... cấp ngày .../.../20..... nơi cấp: CA TP Hà Nội

Điện thoại: 0916.585...

Tôi viết đơn này xin được trình bày tới Quý cơ quan một việc như sau:

Tôi là chủ sử dụng hợp pháp mảnh đất địa chỉ tại Khu đất thâm canh xã .... thuộc vùng bãi ....., xã ....., huyện ....., thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 89.... do Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cấp ngày.../../20..., thửa đất số: ..., tờ bản đồ số: ..., với mục đích sử dụng đất là Đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến ngày .../.../20.... Trong quá trình sử dụng đất tôi vẫn luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước nói chung và quy định của xã, phường ở địa phương nói riêng.

Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nói chung về việc phát triển một số loại cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân Thủ đô nói riêng, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho những người nông dân như chúng tôi (Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt “Đề án phát triển một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016”). Với nhận định về điều kiện tự nhiên, đặc trưng khí hâu vùng tại Hà Nội rất phù hợp để phát triển những cây ăn quả nhiệt đới. Trong đó có cam Canh, bưởi Diễn, Nhãn muộn,…. đã trở thành những loại quả đặc sản nổi tiếng, và các cây cảnh như phong lan, phật thủ,… mang lại nguồn thu nhập cao.

Tại huyện Hoài Đức nói riêng, với lợi thế phù hợp về điều kiện đất đai, khí hậu, vị trí địa lý để phát triển các loại cây ăn quả lâu năm, những năm gần đây, huyện đã tập trung phát triển một số loại cây ăn quả với giá trị kinh tế cao; hoa cây cảnh, rau an toàn và cơ giới hóa nông nghiệp. Huyện tập trung phát triển hoa, cây cảnh, tăng tổng diện tích gieo trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn; trong đó hoa lan là sản phẩm có thương hiệu đối với người dân thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Mô hình trồng bằng giống nuôi cấy mô giúp các hộ sản xuất nâng cao kỹ thuật trồng hoa lan công nghiệp, thay thế dần hoa lan rừng; cây giống khỏe, phát triển tốt. Mặc khác, các loại cây ăn quả đặc sản của huyện đã được khẳng định là cây chủ lực để phát triển trong những năm tới; là cơ sở để huyện tiếp tục đề nghị thành phố hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm nông nghiệp như: bưởi đường La Tinh, cam canh, ….từ đó tạo ra tiền đề để sản xuất nông nghiệp huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới của các xã nói riêng và của toàn huyện nói chung.

Bên cạnh đó, theo tôi được biết, định hướng của cấp chính quyền địa phương, để đảm bảo phát triển sản xuất mang tính hiệu quả, bền vững, thời gian tới huyện sẽ tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch trồng trọt vùng bãi huyện Hoài Đức đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để hình thành rõ nét các vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh tập trung. Định hướng cho vùng sản xuất từng bước thay thế các giống cây ăn quả cũ, kém chất lượng, năng suất thấp bằng các giống cây đặc sản như nhãn chín muộn, bưởi đường, phật thủ, hoa lan,… có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, mở rộng diện tích sản xuất để tăng số lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường hiện nay. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, áp dụng công nghệ kỹ thuật mới, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chấp hành chủ trương, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền nêu trên, tôi cũng đã học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trồng trọt, canh tác sản phẩm nông nghiệp và dự định trồng chủ yếu là giống cây bưởi đường và hoa lan Đông La trên diện tích đất trồng cây lâu năm thuộc sở hữu của tôi đã được UBND huyện Hoài Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là sản phẩm nông nghiệp phù hợp với hiện trạng đất của địa phương và cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời dự định triển khai áp dụng những ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào việc trồng trọt nhằm nâng cao chất lượng nuôi trồng. Tôi đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư những giống hoa lan mới lạ, cho giá trị kinh tế cao, đầu tư một số thiết bị phục vụ cho công việc trồng, nhân giống hoa lan bằng công nghệ cao và trồng cây bưởi đường.

Đối với việc trồng cây bưởi đường, bưởi diễn, tôi cũng đã có ý tưởng và dự định sử dụng công nghệ kỹ thuật trong việc tưới, tiêu, bón phân, phun thuốc trừ sâu,… nhằm mục đích mang lại hiệu quả cao. Theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 có nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn và có sức cạnh tranh cao,… Ngoài ra, Chính phủ còn có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Còn việc dự định nuôi trồng lan thì theo thực tế tìm hiểu, đặc tính của việc trồng hoa lan rất khó chăm sóc, cần phải có kỹ thuật bài bản, am hiểu về môi trường sống, chế độ nước, ánh sáng,… thì mới có thể trồng thành công được. Việc trồng lan cần thiết kế khung giàn cẩn thận đảm bảo độ bền và trống gió bão. Bên cạnh đó phải đảm bảo về điều kiện ánh sáng, do cây không chịu được ánh sáng mạnh hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp, gay gắt, nên cần phải che chắn bằng giàn lưới. Hệ thống tưới nước cũng phải đảm bảo, tôi dự kiến sẽ áp dụng hệ thống tưới nước sử dụng công nghệ, kỹ thuật phù hợp. Vì việc trồng cây lan bằng công nghệ cao đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp, hơn nữa do phải mua những giống lan mới lạ, tiền đầu tư nhiều nên tôi có lập hàng rào tôn và quây thành khu riêng để bảo quản tài sản. Đồng thời việc lắp khung sắt, mái tôn để thuận tiện cho việc sử dụng điện để thắp sáng, sưởi ấm, thông gió, đáp ứng nhu cầu ánh sáng vừa phải trong kỹ thuật trồng lan.

Tuy nhiên, ngày 04/04/2020 Ủy ban nhân dân xã .... lập Biên bản số ..../BB-VPHC về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với tôi, với lý do: Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép… Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng gồm: Yêu cầu ông Nguyễn Như H dừng thi công, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu trước khi vi phạm. Tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cán bộ xã. Nhưng thực tế trên diện tích đất thuộc quyền sử dụng, tôi vẫn đang trồng các cây nông nghiệp lâu năm và hưởng một phần thu nhập từ đó. Tôi không hề có ý định xây dựng công trình, kho xưởng gì trên diện tích đất này. Tất cả đều nhằm mục đích phục vụ cho việc nuôi, trồng sản phẩm nông nghiệp bằng phương pháp sử dụng công nghệ cao, khai thác tối đa tiềm năng của đất, mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình và phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

Do đó, bằng đơn này, kính xin Quý cơ quan xem xét hướng dẫn, giải quyết cho trường hợp của tôi, để tôi tiếp tục thực hiện hoạt động canh tác, sản xuất nông nghiệp theo phương pháp mới, phù hợp với xu thế của xã hội, đồng thời thực hiện theo đúng chỉ đạo, chủ trương của nhà nước.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Như H;

- Bản sao Biên bản số 01/BB-VPHC về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bản sao chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Như H.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Nguyễn Như H

Đương nhiên, mỗi trường hợp sẽ có những cách thức giải trình khác nhau cho phù hợp với quy định pháp luật về quản lý đất đai. Nếu bạn đang gặp vướng mắc trong việc giải trình về mục đích sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất... Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài hoặc hướng dẫn soạn thảo đơn từ theo quy định pháp luật hiện nay.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê