1. Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được hiểu như thế nào?

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ là một loại trái phiếu doanh nghiệp độc đáo, được thiết kế dành riêng cho tối đa 100 nhà đầu tư, không tính các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và không phụ thuộc vào sự truyền thông công khai hay Internet.

Sự phát hành trái phiếu doanh nghiệp này mang đến một hình thức đầu tư độc quyền và tinh tế, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cá nhân và nhóm đầu tư nhỏ lẻ để tham gia một cách trực tiếp và ưu tiên vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bằng việc loại bỏ sự phụ thuộc vào phương tiện thông tin công cộng và Internet, trái phiếu này tạo ra một không gian riêng tư và tin cậy cho nhà đầu tư, đồng thời giúp doanh nghiệp tạo dựng mối quan hệ gần gũi và tăng cường niềm tin từ các cổ đông nhỏ.

Với tính chất độc đáo và hạn chế về quy mô, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ không chỉ mang lại một cơ hội đầu tư hấp dẫn, mà còn là một phương thức tăng cường quan hệ đối tác đáng tin cậy giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhờ sự tập trung vào một nhóm nhỏ nhà đầu tư chất lượng, trái phiếu này cung cấp một nền tảng cho sự giao lưu sâu sắc, trao đổi thông tin và xây dựng mối quan hệ lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của cả hai bên.

Tóm lại, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ là một công cụ độc đáo và đáng quan tâm trong thế giới đầu tư. Nó không chỉ tạo ra cơ hội tài chính cho những nhà đầu tư cá nhân và nhóm đầu tư nhỏ, mà còn xây dựng mối quan hệ tin cậy và tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp và cổ đông. Bằng cách tạo ra một không gian riêng tư và tạo niềm tin, trái phiếu này mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển kinh doanh và hợp tác bền vững trong cộng đồng đầu tư

2. Hướng dẫn xử lý trường hợp mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra sao?

Khi xảy ra tình huống mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, quy trình xử lý sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 30/2023/TT-BTC để đảm bảo sự công bằng và tuân thủ pháp luật. Theo quy định này:

- Ngân hàng thanh toán sẽ cung cấp khoản vay tiền trực tiếp cho thành viên lưu ký và tổ chức mở tài khoản. Điều này nhằm giúp họ có khả năng thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi tạm thời mất khả năng thanh toán. Quá trình này sẽ được thực hiện dựa trên thỏa thuận hỗ trợ thanh toán đã ký kết giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Thỏa thuận hỗ trợ thanh toán này sẽ đảm bảo rằng các bên liên quan có các biện pháp cụ thể để đối phó với tình huống mất khả năng thanh toán. Các biện pháp này sẽ được thiết kế để đảm bảo sự ổn định và minh bạch trong quá trình thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bảo vệ lợi ích của các bên tham gia.

- Quy định pháp luật liên quan đến tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác sẽ được tuân thủ trong quá trình xử lý tình huống mất khả năng thanh toán. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và đúng quy trình trong việc xử lý vấn đề, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên liên quan.

- Trong trường hợp thỏa thuận hỗ trợ thanh toán giữa hai bên đề ra sử dụng chứng khoán đã được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) như tài sản đảm bảo cho khoản vay, quy trình phong tỏa chứng khoán sẽ được VSDC thực hiện theo yêu cầu từ ngân hàng thanh toán, với mục đích đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan.

Khi nhận được yêu cầu từ ngân hàng thanh toán, VSDC sẽ tiến hành phong tỏa chứng khoán tương ứng với số lượng và giá trị được quy định trong thỏa thuận hỗ trợ thanh toán. Quá trình này đảm bảo rằng các chứng khoán đang được lưu ký tại VSDC sẽ không được chuyển nhượng, giao dịch hoặc sử dụng trong thời gian khoản vay còn tồn tại.

Phong tỏa chứng khoán được thực hiện nhằm đảm bảo rằng tài sản đảm bảo được giữ an toàn và không bị liên quan đến các giao dịch khác trong thời gian thỏa thuận hỗ trợ thanh toán. Điều này đảm bảo rằng ngân hàng thanh toán có đủ tài sản đảm bảo để bảo vệ mình trong trường hợp xảy ra rủi ro hoặc mất khả năng thanh toán từ phía bên nhận vay.

Qua việc thực hiện quy trình phong tỏa chứng khoán theo đề nghị của ngân hàng thanh toán, VSDC đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Điều này cũng góp phần bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan đến thỏa thuận hỗ trợ thanh toán và duy trì sự ổn định trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

- Trong trường hợp thành viên lưu ký hoặc tổ chức mở tài khoản trực tiếp không đủ tiền thanh toán vào thời hạn quy định, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sẽ tiến hành loại bỏ thanh toán giao dịch đó.

Quy trình xử lý giao dịch mất khả năng thanh toán tiền, bao gồm cơ chế xử lý tài sản đảm bảo, thời gian và trình tự thanh toán, sẽ được thực hiện theo quy định trong Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do VSDC ban hành.

Khi xảy ra trường hợp không có đủ tiền thanh toán, VSDC sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ giao dịch đó khỏi quy trình thanh toán. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Việc xử lý giao dịch mất khả năng thanh toán tiền, bao gồm cơ chế xử lý tài sản đảm bảo, thời gian và trình tự thanh toán, sẽ được thực hiện theo quy định trong Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của VSDC. Quy định này sẽ đảm bảo sự công bằng và đúng quy trình trong việc xử lý các giao dịch mất khả năng thanh toán tiền, đồng thời bảo vệ lợi ích của các bên liên quan và duy trì tính ổn định trong hoạt động lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Tổng kết, quy định tại Điều 19 của Thông tư 30 sẽ điều chỉnh việc xử lý tình huống mất khả năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Việc cung cấp khoản vay trực tiếp và tuân thủ các quy định pháp luật đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình thanh toán, góp phần bảo vệ lợi ích của các bên liên quan và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính.

3. Loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 30/2023/TT-BTC, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sẽ loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong các trường hợp sau:

- Các giao dịch không tuân thủ quy định của Thông tư 30/2023/TT-BTC: Điều này áp dụng cho các giao dịch vi phạm các quy định được đề ra trong Thông tư nêu trên.

- Thông tin tài khoản nhà đầu tư chưa được đăng ký với VSDC trước thời điểm VSDC nhận được kết quả giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Điều này đề cập đến trường hợp khi thông tin tài khoản của nhà đầu tư chưa được đăng ký và cập nhật với VSDC trước khi VSDC nhận thông tin về kết quả giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Giao dịch không có đủ chứng khoán để thanh toán: Điều này xảy ra khi giao dịch yêu cầu số lượng chứng khoán vượt quá số lượng chứng khoán hiện có trong tài khoản của nhà đầu tư.

- Giao dịch vi phạm pháp luật và các trường hợp khác được quyết định bởi cơ quan có thẩm quyền trước khi VSDC hoàn tất quá trình thanh toán: Điều này bao gồm các trường hợp giao dịch vi phạm quy định pháp luật và các trường hợp khác được xác định và quyết định bởi cơ quan có thẩm quyền trước khi VSDC hoàn tất quá trình thanh toán.

Các quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan trong hoạt động lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề trái phiếu chính phủ là gì, mua, phát hành trái phiếu chính phủ của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.