1. Những tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý được tổng kiểm kê?

Theo quy định tại Phần III Quyết định 213/QĐ-TTg 2024 thì tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư và quản lý là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng quốc gia, đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc phục vụ cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Đây không chỉ là các công trình vật lý mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của một quốc gia.

- Đầu tiên, có tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm mạng lưới đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa và hàng hải. Các hạ tầng này không chỉ kết nối các vùng lãnh thổ mà còn mở ra cơ hội về giao thương, du lịch và phát triển kinh tế cho quốc gia.

- Tiếp theo, có tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, một yếu tố quan trọng không chỉ đảm bảo sức khỏe của cộng đồng mà còn thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

- Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, tiếp theo, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phân phối tài nguyên nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng.

- Tiếp đó, không thể không nhắc đến tài sản kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt là các chợ truyền thống. Những nơi này không chỉ là trung tâm của các hoạt động thương mại mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi văn hóa và tạo nên bản sắc đặc trưng cho mỗi địa phương.

- Cùng với tài sản kết cấu hạ tầng trong các cụm công nghiệp và khu công nghiệp, đây là những khu vực quy tụ các doanh nghiệp và nhà máy sản xuất, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự hợp tác, cạnh tranh và phát triển kinh tế.

- Tiếp theo, có tài sản kết cấu hạ tầng trong các khu kinh tế, nơi tập trung các hoạt động thương mại và dịch vụ, tạo ra một môi trường kinh doanh sôi động và đa dạng, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

- Không thể bỏ qua tài sản kết cấu hạ tầng trong các khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung. Đây là những điểm sáng của sự đổi mới và sáng tạo, thu hút các doanh nghiệp công nghệ tiên tiến và các nhà nghiên cứu, tạo ra một môi trường để thúc đẩy phát triển công nghiệp 4.0 và xã hội thông minh.

- Tài sản kết cấu hạ tầng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là đê điều, mà còn bao gồm một loạt các biện pháp và công trình khác nhằm bảo vệ và thích ứng với thay đổi khí hậu đang diễn ra. Các hạ tầng này không chỉ đảm bảo an toàn cho cộng đồng mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường và tài nguyên tự nhiên.

- Cùng với đê điều, tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành nghề đánh bắt và chế biến hải sản, đồng thời là điểm nối kết nối với thị trường trong và ngoài nước, tạo ra cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư.

- Một khía cạnh không thể bỏ qua là tài sản kết cấu hạ tầng liên quan đến thiết chế văn hóa và thể thao tại cấp xã, cấp thôn và làng văn hoá. Các công trình này không chỉ là nơi giao lưu văn hóa mà còn là trung tâm của các hoạt động văn hóa và thể thao cộng đồng, góp phần vào việc tạo ra một môi trường sống văn minh và lành mạnh.

- Cuối cùng, tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bao gồm không gian xây dựng ngầm đô thị, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của các đô thị hiện đại. Những công trình này không chỉ cung cấp dịch vụ cơ bản như hệ thống cấp nước, cấp điện mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và xử lý chất thải, giữ cho môi trường sống đô thị luôn trong tình trạng sạch đẹp và bền vững.

Tóm lại, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư và quản lý không chỉ là những cơ sở vật chất mà còn là biểu tượng của sự phát triển và tiến bộ của một quốc gia. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt cơ hội, giải quyết thách thức và tạo ra môi trường sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Chi tiết các tài sản bao gồm: Những tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý được tổng kiểm kê?

 

2. Quy định về đối tượng thực hiện kiểm kê hiện nay?

Dựa trên Quyết định 213/QĐ-TTg, phần III Mục 2, việc quy định đối tượng thực hiện kiểm kê tài sản đòi hỏi một cân nhắc kỹ lưỡng và toàn diện đối với các tổ chức, cơ quan, và đơn vị có liên quan. Trong đó, để hiểu rõ hơn về phạm vi đối tượng thực hiện kiểm kê, cần đi sâu vào từng loại định danh và hệ thống tổ chức.

- Trước hết, cần xác định rõ ràng về các cơ quan nhà nước, gồm các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của chính phủ hoặc các cơ quan, tổ chức khác. Ngoài ra, không thể bỏ qua vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm quân đội và công an, đóng vai trò chính trong bảo vệ an ninh và quốc phòng.

- Tiếp theo, đối tượng thực hiện kiểm kê cũng bao gồm các tổ chức chính trị và xã hội, như cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và các tổ chức có nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển xã hội và kinh tế.

- Thêm vào đó, danh sách cũng bao gồm các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, như các hiệp hội, liên đoàn ngành nghề, và các tổ chức đại diện cho lợi ích của các nhóm nghề nghiệp cụ thể.

- Cuối cùng, các tổ chức và đơn vị khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội, bao gồm các tổ chức hữu nghị, nhóm tình nguyện, và các tổ chức xã hội khác có ảnh hưởng trong cộng đồng.

* Trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư và quản lý, danh sách đối tượng quản lý không chỉ bao gồm các cơ quan, tổ chức, và đơn vị chính phủ mà còn bao gồm một loạt các doanh nghiệp và các đối tượng khác có vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng của quốc gia.

- Đầu tiên, cần xem xét về các cơ quan và tổ chức như bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, cùng với các đơn vị thuộc quản lý trực thuộc của họ. Đây là những đối tượng chính phụ trách việc xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các công trình hạ tầng quan trọng như đường sắt, đường bộ, cảng hàng không, cảng biển, và hệ thống cấp nước.

- Ngoài ra, không thể bỏ qua vai trò của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng. Các doanh nghiệp này thường được giao nhiệm vụ xây dựng và quản lý một phần của hạ tầng vận tải, cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng và tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng quan trọng.

- Đối tượng quản lý cũng bao gồm các tổ chức xã hội, như các hiệp hội ngành nghề, tổ chức hỗ trợ cộng đồng, và các tổ chức xã hội khác có liên quan đến việc phát triển và duy trì cơ sở hạ tầng của đất nước.

Tóm lại, việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chính phủ mà còn là nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi sự hợp tác và đóng góp của nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội.

 

3. Thời điểm kiểm kê các tài sản kết cấu hạ tầng là thời điểm nào?

Theo Quyết định 213/QĐ-TTg, thời điểm tổng kiểm kê các tài sản kết cấu hạ tầng, còn được biết đến là thời điểm chốt số liệu kiểm kê, được xác định vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Đây là một bước quan trọng trong quá trình quản lý tài sản, khi mà mọi thông tin và dữ liệu cần được cập nhật và xác thực để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc đánh giá và sử dụng tài nguyên cơ sở hạ tầng của đất nước.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.