1. Nguyên tắc xác định giá cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Theo quy định của Điều 3 trong Thông tư 47/2018/TT-BTC về nguyên tắc xác định giá cho thuê tài sản, các điểm sau được quy định như sau:

- Bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý: Giá cho thuê tài sản phải phản ánh chi phí thực tế và hợp lý để hình thành và quản lý tài sản một cách hiệu quả. Điều này phải phù hợp với chủ trương và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng giai đoạn, cũng như phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định giá cho thuê.

- Phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn: Giá cho thuê phải tuân thủ các quy định về quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, nó cũng phải phản ánh trạng thái kỹ thuật và điều kiện thực tế của tài sản đó.

- Phù hợp với giá trên thị trường của tài sản tương tự: Giá cho thuê phải cân nhắc dựa trên giá trên thị trường của các tài sản tương tự, có cùng loại, mục đích cho thuê hoặc cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tại thời điểm xác định giá.

- Sử dụng giá quy ước hoặc nguyên giá tạm tính cho tài sản kết cấu hạ tầng chưa có thông tin về nguyên giá: Trong trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng chưa có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại, có thể sử dụng giá quy ước hoặc nguyên giá tạm tính để xác định giá cho thuê. Điều này phải tuân thủ quy định tại Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

Việc xác định giá cho thuê tài sản phải tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật và pháp lý nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng tài sản công cộng.

 

2. Giá cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm những loại giá nào?

Căn cứ vào khoản 2 của Điều 16 trong Nghị định 43/2018/NĐ-CP, chúng ta có các quy định sau đây về giá cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải: Theo quy định này, giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm hai thành phần chính là giá thu cố định và giá thu biến đổi. Trong trường hợp đặc biệt của việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, như cơ sở dịch vụ, kho bãi, nhà, xưởng và các công trình phụ trợ riêng lẻ, giá khởi điểm để cho thuê quyền khai thác tài sản được xác định sao cho phù hợp với giá cho thuê trên thị trường của các tài sản cùng loại hoặc tương đương về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng tại thời điểm cho thuê, và đáp ứng mục đích cho thuê tương tự.

Điều này có nghĩa là giá khởi điểm cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cơ sở dịch vụ, kho bãi, nhà, xưởng và các công trình phụ trợ riêng lẻ phải được xác định sao cho tương xứng với mức giá cho thuê trên thị trường của các tài sản cùng loại hoặc đạt đến tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng tương tự tại thời điểm cho thuê, và đồng thời đáp ứng mục đích cho thuê tương tự đó.

Theo quy định trong Nghị định 43/2018/NĐ-CP, giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm hai thành phần chính là giá thu cố định và giá thu biến đổi.

Đối với trường hợp cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải như cơ sở dịch vụ, kho bãi, nhà, xưởng và các công trình phụ trợ riêng lẻ, giá khởi điểm cho thuê quyền khai thác tài sản phải được xác định sao cho phù hợp với giá cho thuê trên thị trường của các tài sản cùng loại hoặc tương đương về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng tại thời điểm cho thuê, đồng thời phải đáp ứng mục đích cho thuê tương tự.

Điều này có nghĩa là giá khởi điểm cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cơ sở dịch vụ, kho bãi, nhà, xưởng và các công trình phụ trợ riêng lẻ phải được xác định sao cho phù hợp với mức giá cho thuê trên thị trường của các tài sản cùng loại hoặc đạt đến tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng tương tự tại thời điểm cho thuê, và đồng thời đáp ứng mục đích cho thuê tương tự đó.

 

3. Để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hảng hải thì việc xác định giá khởi điểm được thực hiện như thế nào?

Căn cứ vào khoản 3 Điều 16 của Nghị định 43/2018/NĐ-CP, quy định về việc xác định giá khởi điểm cho việc đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, ta có những quy định sau đây.

Để xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, ta thực hiện như sau:

- Giá thu cố định được xác định dựa trên các yếu tố như giá trị hao mòn của tài sản, số tiền trả nợ gốc và lãi vay (nếu có), chi phí phục vụ quản lý và khai thác tài sản.

- Giá thu biến đổi được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản cho thuê hàng năm.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê sẽ quyết định chọn giá khởi điểm để đấu giá, có thể là giá thu cố định hoặc giá thu biến đổi, nhưng ưu tiên sử dụng giá thu cố định khi có đủ các yếu tố để xác định giá thu cố định. Cụ thể, trong trường hợp đấu giá sử dụng giá thu cố định, giá thu biến đổi sẽ được giữ ổn định. Trong trường hợp đấu giá sử dụng giá thu biến đổi, giá thu cố định sẽ được giữ ổn định.

Việc xác định giá khởi điểm cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thực hiện dựa trên giá thu cố định và giá thu biến đổi, như đã quy định.

+ Giá thu cố định được xác định dựa trên một số yếu tố quan trọng như giá trị hao mòn của tài sản, số tiền trả nợ gốc và lãi vay (nếu có), cùng các chi phí phục vụ quản lý và khai thác tài sản. Đây là những yếu tố quan trọng để đảm bảo giá thu cố định phù hợp và công bằng.

+ Giá thu biến đổi được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu khai thác tài sản cho thuê hàng năm. Điều này cho phép giá thu phụ thuộc vào hiệu suất kinh doanh và doanh thu thực tế mà tài sản mang lại.

Khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, cơ quan hoặc người có thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê sẽ ưu tiên lựa chọn giá thu cố định khi có đủ các yếu tố để xác định giá này. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể xác định giá thu cố định, giá thu biến đổi sẽ được áp dụng.

Nếu quyết định thực hiện đấu giá với mức giá thu cố định, thì giá thu biến đổi sẽ được duy trì ổn định trong quá trình cho thuê. Tương tự, nếu quyết định đấu giá với mức giá thu biến đổi, thì giá thu cố định sẽ được giữ ổn định trong suốt thời gian hợp đồng. Điều này nhằm đảm bảo tính ổn định và công bằng trong việc thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Tổng kết lại, việc xác định giá khởi điểm cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải dựa trên giá thu cố định và giá thu biến đổi là một quy trình có tính chất cân nhắc và công bằng, nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và sử dụng tài sản hạ tầng hàng hải.

Xem thêm >> Chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.