1. Có phải trả tiền khi tổ chức, cá nhân sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư để hoạt động kinh doanh không?

Tính đến thời điểm hiện tại, việc sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư để hoạt động kinh doanh đã trở thành một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải. Luật Đường sắt 2017 đã cung cấp các quy định cụ thể về việc này, nhằm đảm bảo rằng việc sử dụng cơ sở hạ tầng này sẽ diễn ra một cách hợp lý và công bằng. Theo điều 50 của Luật Đường sắt 2017, việc kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư được điều chỉnh một cách rõ ràng. Theo đó:

Kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư có thể được giao, cho thuê hoặc chuyển nhượng có thời hạn tài sản cho các doanh nghiệp để kinh doanh, tuân thủ theo các quy định cụ thể. Tổ chức và cá nhân sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt này phải trả tiền sử dụng, bất kể là do Nhà nước đầu tư hay tổ chức, cá nhân khác đầu tư.

Điều này có nghĩa là theo quy định của Luật, việc sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để hoạt động kinh doanh sẽ kéo theo việc trả tiền sử dụng, không phân biệt nguồn gốc đầu tư. Mục đích của quy định này là tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và cân đối, đồng thời khuyến khích việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực công cộng. Việc này cũng phản ánh sự chuyển đổi của chính sách công nghiệp và giao thông, từ việc Nhà nước duy trì và quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng sang việc mở cửa cho các doanh nghiệp tham gia kinh doanh và quản lý. Điều này có thể coi là một phần của quá trình hội nhập quốc tế, nơi mà sự hợp tác giữa chính phủ và các tổ chức tư nhân trở nên ngày càng phổ biến và quan trọng hơn.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng việc trả tiền sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt chỉ là một phần của việc kinh doanh trên đường sắt. Các tổ chức và cá nhân cần tuân thủ các quy định về an toàn, bảo trì và các quy định khác liên quan đến việc sử dụng hạ tầng này. Điều này là để đảm bảo rằng việc kinh doanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đảm bảo an toàn và tiện ích cho cộng đồng và người dùng. Ngoài ra, việc quản lý và giám sát việc sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt cũng đòi hỏi sự chặt chẽ từ phía cơ quan quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh diễn ra đúng theo quy định và không gây ra bất kỳ vấn đề an toàn hay môi trường nào.

Tóm lại, việc sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư để hoạt động kinh doanh đòi hỏi các tổ chức và cá nhân phải trả tiền sử dụng, theo quy định của Luật Đường sắt 2017. Điều này đặt ra một cơ sở pháp lý rõ ràng và công bằng cho việc phát triển và quản lý hạ tầng giao thông vận tải trong thời đại hiện nay.

 

2. Khi nào doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có quyền tạm đình chỉ chạy tàu ?

Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa mà còn có trách nhiệm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của hạ tầng đường sắt. Quyền tạm đình chỉ chạy tàu của doanh nghiệp này được quy định rõ trong Điều 51 của Luật Đường sắt 2017, với những điểm sau đây cần được lưu ý:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp: Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt được cấp phép và hoạt động dưới sự điều chỉnh của pháp luật với các quyền và nghĩa vụ cụ thể như sau:

+ Sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng: Được quyền sử dụng và khai thác hạ tầng đường sắt theo quy định, đảm bảo việc vận hành được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả.

+ Yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Doanh nghiệp có quyền yêu cầu tổ chức và cá nhân liên quan phải tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về kết cấu hạ tầng đường sắt để đảm bảo tính an toàn và bền vững của hạ tầng này.

+ Xây dựng và trình duyệt giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng: Doanh nghiệp được quyền xây dựng và đề xuất giá thuê sử dụng hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư, trong phạm vi được giao, có thể cho thuê hoặc chuyển nhượng theo quy định.

+ Tạm đình chỉ chạy tàu: Doanh nghiệp có quyền tạm đình chỉ hoạt động chạy tàu khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn trên kết cấu hạ tầng đường sắt, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Điều này đảm bảo an toàn cho cả hành khách và hàng hóa. 

+ Bồi thường thiệt hại: Doanh nghiệp cũng có quyền được bồi thường thiệt hại trong trường hợp hạ tầng đường sắt bị hỏng do lỗi của bản thân hoặc các tổ chức, cá nhân khác.

+ Hỗ trợ từ Nhà nước: Được hỗ trợ từ Nhà nước theo quy định tại luật về đường sắt.

+ Các quyền khác: Ngoài những quyền đã nêu, doanh nghiệp còn được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

+ Quyền tạm đình chỉ chạy tàu: Quyền tạm đình chỉ chạy tàu là một trong những quyền quan trọng giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho hoạt động vận hành. Khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn trên hạ tầng đường sắt, doanh nghiệp có thể tạm ngừng hoạt động chạy tàu để tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng và khắc phục sự cố một cách kịp thời. Điều này đặt lên vai trò quản lý của doanh nghiệp trách nhiệm lớn trong việc đảm bảo an toàn và tin cậy của hạ tầng đường sắt.

 

3. Thời điểm doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng có trách nhiệm tự khôi phục lại tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt?

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt trong việc tự khôi phục tài sản kết cấu hạ tầng là một phần quan trọng của hệ thống quy định được xây dựng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động vận tải đường sắt. Điều này không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một trách nhiệm đạo đức và xã hội của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Theo Điều 51 của Luật Đường sắt 2017, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có nhiều nghĩa vụ đối với việc quản lý, bảo dưỡng và tự khôi phục tài sản kết cấu hạ tầng. Trong đó, các điểm đáng chú ý nhất bao gồm việc tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt trên hệ thống quốc gia và đô thị, thông báo kịp thời sự cố và đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên, cũng như thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của doanh nghiệp là đảm bảo rằng tài sản kết cấu hạ tầng của đường sắt được duy trì và khôi phục khi cần thiết. Điều này có ý nghĩa lớn đối với việc bảo đảm an toàn và sự ổn định của hệ thống đường sắt, đặc biệt là khi xảy ra sự cố hoặc hỏng hóc do lỗi chủ quan của doanh nghiệp.

Trong trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng do lỗi chủ quan của doanh nghiệp, ví dụ như do việc quản lý không cẩn thận hoặc vi phạm quy định an toàn, doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm tự khôi phục lại tài sản đó. Điều này không chỉ là để đảm bảo rằng hệ thống đường sắt vẫn hoạt động một cách an toàn và hiệu quả, mà còn là để thể hiện sự chịu trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của cộng đồng và hành khách sử dụng dịch vụ đường sắt.

Trách nhiệm này cũng được cụ thể hóa trong việc doanh nghiệp có thể phải tự khôi phục lại tài sản kết cấu hạ tầng bằng cách cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền khai thác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện một cách công bằng và minh bạch, đồng thời phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng được đặt ra bởi cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra, trong quá trình tự khôi phục tài sản, doanh nghiệp cũng cần phải xem xét và áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng tài sản được khôi phục lại một cách đúng đắn và có hiệu quả cao nhất. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các kỹ thuật và công nghệ mới nhất để nâng cao chất lượng và hiệu suất của hạ tầng đường sắt, cũng như đảm bảo rằng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường được tuân thủ đầy đủ.

Trong tổng thể, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt trong việc tự khôi phục tài sản là một phần không thể thiếu của quy định và chuẩn mực trong hoạt động vận tải đường sắt. Điều này không chỉ là để đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống đường sắt mà còn là để thể hiện sự chịu trách nhiệm và cam kết của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường xã hội mà họ hoạt động.

Xem thêm >>> Trình tự thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia?

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể