Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại điều lệ công ty. "cho tôi hỏi chức danh quản lý tương đương và cá nhân giữ chức danh quản lý khác là ai ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp về chức danh quản lý, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng

Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

2. Nội dung tư vấn:

Chức danh quản lý tương đương là chức danh do đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ các chức vụ hoặc công nhận giữ các chức vụ quản lý trong hệ thống doanh nghiệp, được hưởng lương chức vụ theo bảng lương chức vụ hoặc được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý bằng với mức lương hoặc phụ cấp của chức vụ xét tương đương. Còn chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch được quy định tại Điều lệ công ty. Chẳng hạn như đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm một Giám đốc nhân sự là chức danh tương đương Tổng Giám đốc, hoặc điều lệ quy định chức danh Trưởng ban kiểm soát chất lượng được nhân danh công ty ký kết hợp đồng mua nguyên liệu...Như vậy, các chức danh này là gì phụ thuộc vào quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị hoặc được quy định ngay tại Điều lệ; và phải phù hợp với quy định của pháp luật về quản trị công ty đối với công ty đại chúng về người quản lý doanh nghiệp.

Người quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2014 như sau:

"18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty."

Người nội bộ của công ty đại chúng được quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC như sau:

"5. Người nội bộ của công ty đại chúng là:

a) Thành viên Hội đồng quản trị;

b) Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm toán nội bộ;

c) Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty;

d) Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán;

đ) Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin."

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp