1. Nguyên tắc thực hiện việc xếp loại chất lượng công chức ?

Việc xếp loại chất lượng công chức là một quy trình quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất và đảm bảo chất lượng công việc của họ. Căn cứ vào quy định tại Điều 2 của Nghị định 90/2020/NĐ-CP, việc này phải tuân thủ các nguyên tắc cụ thể nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và chính xác, đồng thời tránh những hành vi nể nang, trù dập hay thiên vị.

Đầu tiên, việc xếp loại chất lượng phải được thực hiện một cách khách quan và công bằng. Điều này bao gồm việc không có sự thiên vị hay hình thức, và phải bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý cũng như đánh giá công chức. Các quyết định xếp loại phải dựa trên dữ liệu và thông tin đúng đắn, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố cá nhân hoặc bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài.

Thứ hai, việc đánh giá và xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách và nhiệm vụ cụ thể được giao cho mỗi công chức, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ đó. Điều này có nghĩa là việc xếp loại không chỉ dựa trên vị trí công chức mà còn dựa trên hiệu suất và thành tựu của họ trong công việc cụ thể.

Thứ ba, đối với các công chức giữ chức vụ lãnh đạo và quản lý, việc xếp loại chất lượng phải liên quan mật thiết đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà họ được giao phụ trách. Điều này đảm bảo rằng họ chịu trách nhiệm và được đánh giá dựa trên hiệu suất của toàn bộ đơn vị, không chỉ riêng lẻ bản thân.

Thứ tư, việc xếp loại chất lượng phải tuân thủ các quy định về thời gian công tác và nghỉ phép của công chức. Cụ thể, nếu công chức không có đủ thời gian làm việc trong năm (ít nhất 6 tháng) thì không được xếp loại chất lượng, mặc dù vẫn phải được kiểm điểm. Ngoài ra, nếu họ nghỉ phép từ 3 đến dưới 6 tháng, họ sẽ được đánh giá nhưng không được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cuối cùng, đối với các công chức nghỉ chế độ thai sản, kết quả xếp loại chất lượng trong năm sẽ dựa trên thời gian làm việc thực tế của họ. Điều này đảm bảo rằng họ không bị thiệt thòi trong quá trình đánh giá và xếp loại do việc nghỉ thai sản.

Như vậy , việc xếp loại chất lượng công chức phải tuân thủ những nguyên tắc nêu trên để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác trong quá trình đánh giá và đảm bảo rằng kết quả xếp loại được sử dụng một cách có hiệu quả để cải thiện hiệu suất và chất lượng công việc của các công chức

 

2. Khi nào thực hiện xếp loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ?

Việc xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ đối với các công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo quy định của Khoản 2 Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Trong đó, các tiêu chí và điều kiện để xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ đã được chi tiết như sau:

Thứ nhất, nếu công chức giữ chức vụ lãnh đạo có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền, thì họ sẽ được xếp loại vào mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ hai, nếu họ không đạt được trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao mà chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, thì cũng sẽ bị xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ ba, nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách mà không hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo cũng sẽ bị xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ tư, nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến các vấn đề tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật, thì công chức lãnh đạo đó cũng sẽ bị xếp loại vào mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, nếu họ có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ và bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá, thì họ cũng sẽ bị xếp loại vào mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, việc xác định việc xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ đối với các công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện thông qua việc đánh giá các tiêu chí và điều kiện được quy định rõ ràng trong Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch, công bằng và chính xác trong quá trình xếp loại và đánh giá hiệu suất công tác của các công chức lãnh đạo, đồng thời tạo động lực để họ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có trách nhiệm và hiệu quả

 

3. Khi nào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ?

Việc xác định các trường hợp và điều kiện khiến cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ được quy định một cách cụ thể trong Khoản 1 Điều 11 của Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Theo đó, các tiêu chí và điều kiện để xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ đã được liệt kê và mô tả như sau:

Thứ nhất, nếu công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền, thì họ sẽ bị xếp loại vào mức không hoàn thành nhiệm vụ. Điều này ám chỉ rằng họ không thể duy trì được các giá trị và chuẩn mực về đạo đức và tư tưởng chính trị cần thiết cho việc thực hiện công việc một cách có hiệu quả.

Thứ hai, nếu họ không đạt được trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao mà chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, thì cũng sẽ bị xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cho thấy họ không thể thực hiện nhiệm vụ một cách đúng đắn và hiệu quả, gây ra mất cân đối và không đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Cuối cùng, nếu họ có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ và bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá, thì họ cũng sẽ bị xếp loại vào mức không hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cho thấy họ không tuân thủ các quy định và quy trình được đề ra, và hành động của họ có thể gây ra các hậu quả tiêu cực cho tổ chức hoặc cộng đồng.

Như vậy, việc xác định các trường hợp và điều kiện khiến cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quá trình đánh giá và xếp loại hiệu suất công việc của họ. Điều này cũng giúp tạo ra sự động viên và thúc đẩy để các công chức cải thiện và nâng cao khả năng thực hiện công việc của mình, từ đó góp phần vào sự phát triển và thành công của tổ chức và xã hội

 

Bài viết liên quan: Các hình thức xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Hoặc Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cho thôi việc

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến chủ đề " Khi nào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ?" Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!