1. Quy định về cập nhật kiến thức nghiệp vụ thẩm định giá theo Thông tư 39/2024/TT-BTC

Quy định về đối tượng cập nhật kiến thức

- Thẩm định viên về giá, trừ trường hợp thẻ thẩm định viên về giá được cấp dưới 01 năm tính đến thời điểm đăng ký hành nghề.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

Quy định về đơn vị cập nhật kiến thức

- Các trung tâm có chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá thuộc Bộ Tài chính và Hội nghề nghiệp về thẩm định giá đáp ứng đủ các yêu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quy định tại Điều 4 Thông tư này được phép tổ chức cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá.

- Trước khi mở lớp cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá đầu tiên trong năm, các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này phải gửi công văn thông báo cho Bộ Tài chính về việc cập nhật kiến thức của mình.

Hình thức tổ chức, nội dung, tài liệu và thời lượng cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá

- Lớp cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá được tổ chức tập trung liên tục một kỳ và phải đảm bảo đủ thời gian, nội dung và tài liệu theo các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và định hướng nội dung cập nhật theo thông báo hằng năm của Bộ Tài chính. Mỗi lớp cập nhật kiến thức không được vượt quá 150 học viên.

- Nội dung cập nhật kiến thức:

+ Các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động thẩm định giá của Việt Nam và quốc tế;

+ Kỹ năng, kinh nghiệm thẩm định giá, các tình huống thẩm định giá và đạo đức nghề nghiệp;

+ Các kiến thức và thông tin khác liên quan đến thẩm định giá.

- Tài liệu cập nhật kiến thức do đơn vị tổ chức biên soạn và phải chứa đựng các nội dung cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều này. Đơn vị tổ chức có trách nhiệm thường xuyên cập nhật những nội dung, quy định mới của nhà nước liên quan đến lĩnh vực giá, thẩm định giá trong quá trình giảng dạy.

- Thời lượng cập nhật kiến thức tối thiểu hàng năm là 20 giờ đối với lĩnh vực thẩm định giá tài sản và 24 giờ đối với lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp. Nếu học viên đã tham dự lớp cập nhật kiến thức nhưng chưa đủ số giờ theo quy định, thì phải tham dự tiếp các lớp cập nhật khác của cùng một đơn vị để bổ sung đủ số giờ, nhưng tối đa không quá 2 lớp/năm.

2. Khi nào được xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá?

Căn cứ theo Điều 21 Thông tư 39/2024/TT-BTC, quy định xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá như sau:

- Học viên đã tham dự đủ số giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Thông tư 39/2024/TT-BTC sẽ được xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá theo lĩnh vực thẩm định giá tài sản hoặc thẩm định giá doanh nghiệp.

- Thủ trưởng đơn vị cập nhật kiến thức (hoặc cấp phó được Thủ trưởng phân công) sẽ ký và cấp xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá.

- Xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 39/2024/TT-BTC là một trong những điều kiện để thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá theo lĩnh vực thẩm định giá tài sản hoặc thẩm định giá doanh nghiệp, kể từ ngày được cấp xác nhận hoàn thành đến hết ngày 31/12 năm sau liền kề.

- Trường hợp thẩm định viên về giá hành nghề tham dự Hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN thì Giấy chứng nhận tham dự Hội nghị có thể thay thế văn bản xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá khi đăng ký hành nghề thẩm định giá.

Như vậy, từ ngày 01/7/2024, xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá sẽ được thực hiện theo quy định nêu trên.

3. Quy trình xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức

Nộp hồ sơ xin xác nhận:

Sau khi hoàn thành việc cập nhật kiến thức theo quy định tại Thông tư 39/2024/TT-BTC, học viên thực hiện nộp hồ sơ xin xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức cho đơn vị tổ chức đào tạo.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức: Theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

- Bản sao Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá: Còn hiệu lực.

- Giấy chứng nhận tham dự khóa học cập nhật kiến thức: Hoặc Giấy chứng nhận tham dự Hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN.

Xác nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận:

- Đơn vị tổ chức đào tạo thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cập nhật kiến thức cho học viên trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Giấy chứng nhận hoàn thành cập nhật kiến thức là căn cứ để thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thẩm định giá theo lĩnh vực thẩm định giá tài sản hoặc thẩm định giá doanh nghiệp.

Lưu ý:

- Học viên có thể tra cứu mẫu đơn và quy định chi tiết về hồ sơ xin xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức trên website của Bộ Tài chính hoặc website của đơn vị tổ chức đào tạo.

- Nên nộp hồ sơ sớm để đảm bảo đủ thời gian xét duyệt và nhận Giấy chứng nhận.

4. Quyền lợi của người được xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về thẩm định giá:

 Tiếp tục hành nghề thẩm định giá:

- Người được xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về thẩm định giá có quyền tiếp tục hành nghề thẩm định giá theo lĩnh vực đã đăng ký.

- Việc cập nhật kiến thức định kỳ giúp đảm bảo thẩm định viên về giá có năng lực chuyên môn và trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công việc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá.

 Nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ:

- Tham gia các khóa học cập nhật kiến thức giúp thẩm định viên về giá trau dồi kiến thức chuyên môn về lĩnh vực giá, thẩm định giá, cũng như cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật về giá và hoạt động thẩm định giá.

- Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, bao gồm kỹ năng thu thập và phân tích thông tin, kỹ năng lập báo cáo thẩm định giá, kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp,...

Nhờ đó, thẩm định viên về giá có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả của hoạt động thẩm định giá.

Cập nhật những kiến thức mới nhất về lĩnh vực giá, thẩm định giá:

- Thị trường giá cả biến động liên tục, do đó việc cập nhật kiến thức thường xuyên là vô cùng quan trọng đối với thẩm định viên về giá.

- Tham gia các khóa học cập nhật kiến thức giúp thẩm định viên về giá nắm bắt được những xu hướng mới của thị trường giá cả, những phương pháp thẩm định giá mới và những quy định pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực giá và hoạt động thẩm định giá.

Nhờ đó, thẩm định viên về giá có thể đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan và hiệu quả về giá trị của tài sản hoặc doanh nghiệp, phục vụ cho nhu cầu của các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước.

Ngoài những quyền lợi trên, người được xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về thẩm định giá còn có thể:

- Nâng cao uy tín và thương hiệu cá nhân.

- Mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

- Tham gia vào các hoạt động chuyên môn của ngành thẩm định giá.

Xem thêm: Thời hạn chấp thuận cho đơn vị được tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Khi nào được xác nhận hoàn thành cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất.