1. Khi nào phải nộp thuế có giao dịch liên kết phải lập hồ sơ xác định giá?

Giao dịch liên kết là một khía cạnh quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong ngành công nghiệp và thương mại. Trong Luật Quản lý Thuế năm 2019, Khoản 22 Điều 3 đã đưa ra định nghĩa và quy định về giao dịch liên kết. Theo quy định này, giao dịch liên kết là những giao dịch xảy ra giữa các bên có quan hệ liên kết với nhau. Các bên có quan hệ liên kết được xác định như sau: đầu tiên, đó là các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát và góp vốn vào doanh nghiệp. Điều này ám chỉ rằng các bên có quyền tham gia quyết định và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ hai, các bên có quan hệ liên kết cũng bao gồm những bên mà việc điều hành và kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp được thực hiện bởi một tổ chức hoặc cá nhân. Điều này có nghĩa là tổ chức hoặc cá nhân đó có quyền thực hiện các quyết định và kiểm soát hoạt động của các bên khác. Thứ ba, các bên có quan hệ liên kết còn bao gồm những bên mà cùng tham gia góp vốn vào một tổ chức hoặc cá nhân. Điều này đề cập đến việc các bên chung sở hữu một phần vốn trong một doanh nghiệp cụ thể. Đối với các doanh nghiệp nộp thuế mà có giao dịch liên kết, việc lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được quy định trong khoản 6, Điều 18 của Nghị định 132/2020/NĐ-CP như sau:

- Trước hết, người nộp thuế phải hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc kê khai và xác định giá giao dịch liên kết. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là một phần quan trọng trong quy trình này.

- Theo quy định, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Đồng thời, hồ sơ này cũng phải được lưu giữ và xuất trình theo yêu cầu của cơ quan thuế khi có yêu cầu cung cấp thông tin. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trước khi thực hiện quyết toán thuế hàng năm.

- Nếu cơ quan thuế tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra doanh nghiệp nộp thuế, người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo yêu cầu, tuân thủ quy định tại Luật Thanh tra. Thời hạn cung cấp hồ sơ này được tính từ khi người nộp thuế nhận được yêu cầu từ cơ quan thuế.

- Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cùng với các thông tin, tài liệu, chứng từ mà người nộp thuế cung cấp cho cơ quan thuế phải tuân thủ quy định của pháp luật quản lý thuế. Các dữ liệu, chứng từ và tài liệu được sử dụng để phân tích, so sánh và xác định giá giao dịch liên kết phải ghi rõ nguồn gốc và xuất xứ. Nếu dữ liệu của các đối tượng so sánh độc lập là số liệu kế toán, người nộp thuế phải lưu trữ và cung cấp cho cơ quan thuế bằng bản mềm, trong định dạng bảng tính.

Tóm lại, theo quy định trên, doanh nghiệp nộp thuế có giao dịch liên kết phải lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Hồ sơ này cần được lưu giữ và xuất trình theo yêu cầu của cơ quan thuế khi có yêu cầu cung cấp thông tin. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong quy trình nộp thuế của doanh nghiệp.

 

2. Giao dịch trao đổi là giao dịch liên kết có đúng không?

Theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP, giao dịch trao đổi được xem là một loại giao dịch liên kết và nằm trong phạm vi điều chỉnh của quy định này. Điều 1, khoản 2 của Nghị định quy định rõ rằng các giao dịch liên kết mà Nghị định này áp dụng bao gồm mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết.

Tuy nhiên, các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước sẽ tuân theo quy định của pháp luật về giá. Do đó, dựa trên quy định trên, có thể khẳng định rằng giao dịch trao đổi là một loại giao dịch liên kết và chịu sự điều chỉnh của Nghị định này.

 

3. Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết 

Cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết có trách nhiệm và quyền hạn đáng kể trong việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết. Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế được giao những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

- Thứ nhất, cơ quan thuế phải áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết, tuân thủ quy định của pháp luật thuế. Điều này bao gồm việc quản lý và sử dụng thông tin từ người nộp thuế có giao dịch liên kết, nhằm phục vụ cho công tác quản lý rủi ro. Cơ quan thuế có quyền tiếp cận và sử dụng thông tin này để đánh giá và quản lý rủi ro thuế liên quan đến giao dịch liên kết.

- Thứ hai, cơ quan thuế có quyền áp dụng quản lý rủi ro trong việc lập kế hoạch thanh tra và kiểm tra doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết. Điều này đảm bảo rằng cơ quan thuế có khả năng xác định và giám sát các hoạt động kinh doanh liên quan đến giao dịch liên kết, từ đó đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định thuế của các doanh nghiệp.

- Thứ ba, cơ quan thuế có trách nhiệm quản lý và sử dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của người nộp thuế để phục vụ cho công tác quản lý rủi ro. Cơ quan thuế có quyền trao đổi thông tin theo quy định và cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận quốc tế về thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế không được sử dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia để ấn định thuế, mà mục đích chính là hỗ trợ việc quản lý rủi ro thuế trong quá trình giám sát và kiểm soát các giao dịch liên kết.

Tổng kết lại, cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết có trách nhiệm và quyền hạn quan trọng trong việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết. Điều này bao gồm việc quản lý thông tin từ người nộp thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong kế hoạch thanh tra và kiểm tra, cũng như quản lý và sử dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Qua đó, cơ quan thuế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định thuế trong các giao dịch liên kết.

Xem thêm >>> Doanh nghiệp có giao dịch liên kết là gì? Xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc phản hồi nào về bài viết hoặc các vấn đề pháp lý liên quan, chúng tôi rất mong được hỗ trợ và giải đáp một cách chi tiết và đáng tin cậy. Để đảm bảo quý khách nhận được sự hỗ trợ và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và tốt nhất, chúng tôi đề xuất hai phương thức liên hệ sau:

Tổng đài 1900.6162: Quý khách có thể gọi số điện thoại này để trò chuyện trực tiếp với đội ngũ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những chuyên gia có kinh nghiệm để lắng nghe và giải đáp mọi câu hỏi của quý khách. Hãy yên tâm rằng thông tin của quý khách sẽ được bảo mật và xử lý một cách cẩn thận. Email: nếu quý khách muốn chia sẻ thông tin chi tiết hơn hoặc cần hỗ trợ về một vấn đề phức tạp, quý khách có thể gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ đọc và phản hồi email của quý khách trong thời gian sớm nhất có thể. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết và rõ ràng để chúng tôi có thể hiểu rõ tình huống của quý khách và đưa ra giải pháp phù hợp.