1. Khi nào sửa đổi hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh với nhà đầu tư?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Đấu thầu 2023, hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh có thể được sửa đổi trong các trường hợp sau đây:

- Điều chỉnh dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư, dẫn đến thay đổi nội dung hợp đồng đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong trường hợp này, việc sửa đổi hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo đáp ứng năng lực kỹ thuật và tài chính để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh sau khi đã điều chỉnh;

- Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan khác. Trong trường hợp này, việc chuyển nhượng dự án đến bên thứ ba sẽ dẫn đến sự thay đổi trong nội dung hợp đồng. Các điều khoản và thủ tục chuyển nhượng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Trường hợp khác mà các bên có thể thỏa thuận tại hợp đồng, phù hợp với quy định của pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc các bên có quyền tự do đàm phán và thỏa thuận về việc sửa đổi hợp đồng trong những trường hợp đặc biệt mà không vi phạm quy định của pháp luật.

Việc sửa đổi hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh là một quyền và trách nhiệm của các bên liên quan. Tuy nhiên, việc sửa đổi hợp đồng phải tuân thủ đúng quy trình và quy định của pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng cho tất cả các bên tham gia.

 

2. Các thành viên liên danh có phải trực tiếp ký vào hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh với nhà đầu tư liên danh không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 71 Luật Đấu thầu 2023, việc ký kết hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh với nhà đầu tư liên danh được thực hiện theo các quy định sau: Cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu (trong trường hợp được ủy quyền) ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn. Đối với nhà đầu tư liên danh, tất cả các thành viên liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng.

Theo quy định, đối với nhà đầu tư liên danh, tất cả các thành viên liên danh đều phải thực hiện việc trực tiếp ký tên và đóng dấu (nếu có) lên văn bản hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Yêu cầu này nhằm đảm bảo tính chính xác và rõ ràng trong việc thể hiện cam kết và trách nhiệm của mỗi thành viên liên danh trong hợp đồng. Việc tham gia trực tiếp của tất cả các thành viên liên danh trong việc ký kết và đóng dấu trên hợp đồng đảm bảo rằng mỗi thành viên đã chịu trách nhiệm và cam kết đầy đủ đối với nội dung và điều kiện của hợp đồng.

Quy định này đồng thời cũng tạo ra tính minh bạch và sự ràng buộc pháp lý. Việc đóng dấu (nếu có) trên văn bản hợp đồng là một cách để xác nhận tính hợp lệ của hợp đồng và sự đồng thuận của tất cả các thành viên liên danh. Điều này cũng giúp bảo vệ lợi ích của các bên tham gia và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Việc đòi hỏi tất cả các thành viên liên danh thực hiện việc trực tiếp ký tên và đóng dấu trên hợp đồng cũng nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của nhà đầu tư liên danh. Điều này đảm bảo rằng mỗi thành viên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng. Tổng cộng, quy định này về việc tất cả các thành viên liên danh phải trực tiếp ký tên và đóng dấu (nếu có) trên văn bản hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và trách nhiệm của mỗi thành viên liên danh trong quá trình thực hiện dự án.

 

3. Thời điểm tính thời hạn của Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh với nhà đầu tư?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đấu thầu 2023, thời hạn của hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh được xác định như sau: Thời hạn của hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh được tính từ thời điểm hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh có hiệu lực. Thời gian này bắt đầu từ lúc các điều khoản và điều kiện của hợp đồng được áp dụng và có hiệu lực đến khi nhà đầu tư hoàn thành các nghĩa vụ thực hiện các cam kết đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh.

Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các cam kết đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh và bảo vệ lợi ích của các bên tham gia. Thời hạn của hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh được định rõ để đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng trong việc thực hiện dự án. Nhờ có thời hạn xác định, các bên có thể biết được thời điểm bắt đầu và kết thúc của hợp đồng, từ đó lập kế hoạch và triển khai công việc một cách hiệu quả.

Theo quy định hiện hành, thời hạn của hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh với nhà đầu tư được tính từ thời điểm hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh có hiệu lực. Thời gian này bắt đầu từ khi các điều khoản và điều kiện của hợp đồng được áp dụng và có hiệu lực, và kéo dài cho đến khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ thực hiện các cam kết đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

Quy định này nhằm đảm bảo rằng nhà đầu tư sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết đã được đề xuất trong hồ sơ dự thầu và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Thời hạn của hợp đồng là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của việc hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ.

Việc định rõ thời hạn của hợp đồng cũng mang lại sự minh bạch và rõ ràng trong quá trình thực hiện dự án. Thông qua việc xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng, các bên có thể có kế hoạch và triển khai công việc một cách hiệu quả. Thời hạn của hợp đồng cũng tạo điều kiện cho việc kiểm soát tiến độ và đảm bảo rằng nhà đầu tư hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ theo đúng thời hạn.

Khi nhà đầu tư hoàn thành các cam kết đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, thì thời hạn của hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh được coi là kết thúc và mất hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành một cách đầy đủ và chính xác các cam kết và nghĩa vụ liên quan đến dự án.

Tổng cộng, quy định về thời hạn của hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh với nhà đầu tư giúp đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và chính xác trong quá trình thực hiện dự án. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng, từ đó tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ và đảm bảo hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên. 

Xem thêm >> Nguyên tắc hoạt động và quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc vấn đề pháp luật, chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi và góp ý từ quý khách. Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và tốt nhất, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi hi vọng được hỗ trợ và đồng hành cùng quý khách trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách tốt nhất.