Xin cảm ơn!

Người hỏi: thu tran

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

 Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Vấn đề của bạn công ty xin được giải quyết như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013;

Luật đất đai năm 2003;

Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hổ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền cưỡng chế của UBND cấp xã đối với công trình xây dựng trái phép ?

Về vấn đề thu hồi đất:

Thứ nhất về thẩm quyền thu hồi đất thì theo quy định tại điều 66 Luật Đất đai 2013, thì thẩm quyền thu hồi đất thuộc về ủy ban nhân dân cấp tỉnh và uy ban nhân dân cấp huyện. Còn ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền thu hồi đất. Nếu gia đình bạn bị UBND cấp xã ra quyết định thu hồi đất của gia đình bạn như vậy là sai  thẩm quyền. Bạn có thể khiếu nại đến UBND cấp xã, nơi đã ra quyết định thu hồi đất của gia đình bạn.

Về quyền lợi gia đình bạn được hưởng khi bị thu hồi phần đất đó.

Phần đất mà gia đình bạn đang sử dụng là phần đất công ích của xã chưa được sử và được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất. Theo điều 132 Luật đất đai 2013 quy định về đất công ích của xã được sử dụng vào mục đích nông nghiệp:

….

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm”.

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

Như vậy, sau 5 năm thì gia đình bạn sẽ phải trả lại đất. Tuy nhiên, theo khoản 5, điều 67 luật đất đai 2003 thì nếu hợp đồng thuê đất trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 1999 thì thời hạn sẽ được xác định theo hợp đồng thuê đất. Bạn có nêu là gia đình bạn đấu thầu trước năm 1992, như vậy thời hạn thuê đất được xác định theo hợp đồng.

Từ phân tích trên, đất của gia đình bạn sẽ bị thu hồi trong hai trường hợp:

Thứ nhất, theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 65 luật đất đai 2013:” đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn”.

Trong trường hợp này, gia đình bạn sẽ không được bồi thường về đất theo như trường hợp quy định tại khoản 3 điều 82 Luật đất đai 2013 cũng như không được bồi thường tài sản gắn liền với đất theo điều 92 của luật đất đai 2013.

Thứ hai, căn cứ theo quy định tại điều 62 và điều 63 luật đất đai 2013 thì phần đất đấy sẽ bị thu hồi sử dụng vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được phê duyệt theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp này, gia đình bạn sẽ được bồi thường các chi phí đầu tư vào đất còn lại theo điều 76 luật đất đai 2013, chi phí được bồi thường được theo như điều 3 của nghị định 47/2014/NĐ – CP quy định hướng dẫn bồi thường, hổ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.  Bên cạnh đấy, gia đình bạn sẽ được bồi thường về tài sản gắn liền trên đất theo như điều 90 luật đất đai 2013.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?