1. Khi tăng lương có phải lập phụ lục hợp đồng lao động không ?

Tôi xin hỏi : Công ty tôi ký hợp đồng lao động không xác định kỳ hạn với người lao động. Trong đó có điều khoản thỏa thuận về mức lương ghi mức lương tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động. Khi người lao động được tăng lương công ty ra quyết định tăng lương, không lập phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi mức lương.

Nay cơ quan BHXH kiểm tra kết luận là như vậy đóng BHXH sai và phải tính lại mức đóng BHXH như mức lương cũ. Tôi xin hỏi :

- Như vậy nhân viên cơ quan BHXH hướng dẫn có đúng không?

- Khi tăng lương có nhất thiết phải lập phụ lục hợp đồng lao động không?

Tôi rất mong nhận được câu trả lời. Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 của Quốc hội thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động là tiền lương như sau:

"Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở."

Ngoài ra, Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết như sau:

Điều 17. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

Như vậy, khi công ty bạn đóng bảo hiểm cho bạn với mức lương mới được tăng mà không có trong hợp đồng lao động là không đúng với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, và cơ quan BHXH hướng dẫn như vậy là đúng.

Khi tăng lương có nhất thiết phải lập phụ lục hợp đồng lao động không?

Điều 22 Bộ luật lao động 2019 quy định:

"Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực."

Như vậy, bản chất của phụ lục hợp đồng lao động là có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động cho nên khi tăng lương công ty đóng bảo hiểm xã hội cho bạn với mức lương như trong hợp đồng lao động thì bắt buộc phải ký thêm phụ lục hợp đồng lao động. Nếu công ty đóng bảo hiểm với mức lương cũ thì không nhất thiết phải ký thêm phụ lục hợp đồng lao động nhưng khi đóng bảo hiểm với mức lương này thì quyền lợi của người lao động khi hưởng chế độ sẽ không được bảo đảm vì mức đóng thấp hơn và cũng vi phạm với quy định Luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp không đúng pháp luật.

6. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động.

7. Truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

8. Báo cáo sai sự thật; cung cấp thông tin, số liệu không chính xác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Và hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 19006162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

2. Giải quyết chế độ sau khi chấm dứt phụ lục hợp đồng lao động ?

Thưa luật sư, Luật sư làm ơn tư vấn giúp em với. Em hiện tại đang ctác tại 1 công ty giao vận .em đã đc công ty ký hợp đồng là 12 tháng ,hiện tại em còn 5 tháng mới hết hạn hợp đồng. Và gần đây cty lại cho ký lại 1 bản phụ lục HĐ giảm lương.
Em muốn hỏi luật sư đối với trường hợp của em nếu em không muốn ký có được không ạ và công ty có nói do em là lao động phổ thông thì không đuọc huỏng quyền lợi đền bù ít nhất 2 tháng lương cúa người lao động khi bị người sử dụng lao động cho thôi việc có dúng không ạ ?
Em mong luật sư tư vấn giúp em với. Em cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Bộ luật lao động năm 2019 quy định về phụ lục hợp đồng như sau:

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động như sau:

Điều 15. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Trợ cấp thôi việc Bộ luật lao đông quy định như sau:

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Bạn căn cứ vào quy định này để xác định trợ cấp thôi việc cho trường hợp của bạn. Tham khảo bài viết liên quan: Quy định của luật lao động về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

3. Thời điểm nào phụ lục hợp đồng lao động có hiệu lực ?

Thưa luật sư. Cho em hỏi như ở đơn vị của em có một hợp đồng lao động với mức lương 1.500.000đ/tháng từ ngày 01/01/2015. Nhưng đến thời điểm hiện tại 29/1/2021 em muốn điều chỉnh tiền lương lên 3.000.000đ. Em làm phụ lục hợp đồng ký ngày 29/1/2020 nhưng có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 có đúng không ạ ?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 22 Bộ luật lao động năm 2019 Phụ lục hợp đồng lao động:

"1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực."

Theo quy định trên, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận ghi nhận thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Công ty chị làm phụ lục hợp đồng ký ngày 29/01/2021 nhưng có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thì quy định của pháp luật không cấm về vấn đề này. Và công ty chị phải trả thêm cho người lao động số tiền còn thiếu cũng như làm lại toàn bộ các giấy tờ liên quan đến tiền lương từ thời điểm 01/01/2015. Như vậy, việc sửa đổi này sẽ gây bất lợi về kinh tế cho công ty. Hơn nữa, về bản chất, phụ lục hợp đồng có vai trò quy định chi tiết các điều khoản trong hợp đồng lao động hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết. Nếu chị ghi nhận như trên thì phụ lục hợp đồng không làm đúng chức năng của phụ lục hợp đồng. Nên chị cũng cân nhắc khi thỏa thuận như vậy. Tham khảo bài viết liên quan: Mẫu phụ lục hợp đồng lao độngHợp đồng mâu thuẫn với phụ lục hợp đồng có vô hiệu không?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?

4. Xác lập phụ lục hợp đồng lao động như thế nào ?

Thưa luật sư, Hiện tại, Tôi đã được ký 2 hợp đồng xác định thời hạn : Hợp đồng thứ nhất từ : 01/04/2018 - 31/03/2019; Hợp đồng thứ 2: 01/04/2019 - 31/03/2020. Sau hợp đồng thứ 2, Công ty không ký hợp đồng mới với tôi (Hợp đồng không xác định thời hạn ) mà đề xuất với Tôi ký phụ lục hợp đồng lao động: Nội dung là gia hạn thêm hiệu lực của Hợp đồng lao động số 2 thêm 1 năm. Từ 01/04/2020 - 31/03/2021 và không thay đổi thêm điều khoản nào trong hợp đồng.
Theo quy định của Luật lao động thì công ty có làm đúng theo quy định hay không ? Nếu không đúng công ty phải chịu trách nhiệm gì ?
Trân trọng!

Phụ lục hợp đồng sửa đổi mức lương so với hợp đồng lao động có hợp pháp không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Lao động trực tuyến gọi : 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hay quyết định cho về hưu ?

5. Phụ lục hợp đồng sửa đổi mức lương so với hợp đồng lao động có hợp pháp không ?

Thưa luật sư, em có một câu hỏi như sau: Trường hợp 2 bên ký hợp đồng lao động, trong đó điều khoản tiền lương là A. Do sơ suất, tiền lương thực theo quyết định là B. Vậy nếu làm phụ lục hợp đồng sửa đổi điều khoản từ tiền lương A sang tiền lương B thì có hợp pháp không ạ?
Cảm ơn!

Trả lời:

Điều 22 Bộ Luật lao động 2019 quy định về phụ lục HĐLĐ như sau:

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy, theo quy định trên thì phụ lục hợp đồng dùng để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động nên bạn hoàn toàn có thể lập phụ lục HĐLĐ để sửa đổi nội dung khoản lương từ A sang B theo như thỏa thuận ban đầu của 2 bên khi giao kết hợp đồng lao động. Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn pháp luật lao động về việc bổ sung phụ lục hợp đồng lao động?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Phụ lục của hợp đồng có phải là hợp đồng không?

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Câu hỏi: Phạm vi nội dung của phụ lục hợp đồng đến đâu?

Trả lời:

Nội dung của phụ lục hợp đồng quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Như vậy, loại trừ sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động, nội dung của phụ lục hợp đồng có thể quy định chi tiết hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng lao động.

Câu hỏi: Có được thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng lao động?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.