Trả lời:

Trước hết cần phải hiểu việc xác định tư cách đương sự với việc xét xử vắng mặt là hai việc khác nhau. Trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế, người để lại di sản thừa kế có khoản nợ với Ngân hàng (trước khi người đó chết) chưa được giải quyết thì Tòa án cần xác định Ngân hàng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế căn cứ Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định vể thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Mặc dù, các khoản nợ của người chết với Ngân hàng chưa đến hạn nhưng những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại phát sinh từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người có tài sản chết). Nếu không giải quyết nghĩa vụ đối với tài sản của người chết để lại thì không giải quyết triệt để vụ án, không đúng quy định tại Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 nêu trên.

Việc xác định tư cách tham gia tố tụng của Ngân hàng căn cứ khoản 4 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015: “Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình để nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp việc giải quyết vụ án dàn sự có liền quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”.

Quyền, nghĩa vụ của Ngân hàng được xác định theo quy định tại Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Việc Tòa án giải quyết vắng mặt với việc Tòa án không giải quyết là hai việc khác nhau, hậu quả khác nhau. Khi xác định Ngân hàng là đương sự trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) thì việc xét xử vắng mặt Ngân hàng căn cứ quy định tại Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Còn việc Tòa án có giải quyết hay không giải quyết khoản nợ của người để lại di sản với Ngân hàng phải căn cứ vào nội dung yêu cầu của các đương sự. Nếu không có ai yêu cầu (Ngân hàng hoặc người thừa kế không yêu cầu) thì Tòa án không thể giải quyết theo quy định tại Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Thực tế, trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế mà có khoản nợ của người để lại di sản với Ngân hàng thì Ngân hàng thường có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại để thu hồi nợ.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)