Trả lời:

Khoản 5 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định tranh chấp thừa kế là một trong những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

“Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp vẽ dân sự, hôn nhân và gia đĩnh, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này”.

Mặc dù, điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

“Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết”.

Tuy nhiên, vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế có tranh chấp về bất động sản có tính chất đặc thù, khác với tranh chấp bất động sản thông thường khác. Bởi lẽ, trong vụ án tranh chấp thừa kế có thể tranh chấp nhiều nội dung như: Tranh chấp di sản thừa kế (yêu cầu xác định di sản trong đó có bất động sản có phải là di sản thừa kế hay không, chuyển nhượng, tặng cho người khác...), tranh chấp về di chúc (yêu cầu công nhận hay không công nhận di chúc, chia thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật...), tranh chấp hàng thừa kế, nghĩa vụ của người chết để lại... trong đó tranh chấp về bất động sản chỉ là một trong những nội dung cần phải giải quyết trong vụ án tranh chấp về thừa kế. Để giải quyết vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế, ngoài việc chứng minh của đương sự thì Tòa án phải tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ để xác định chính xác hàng thừa kế, di sản thừa kế để chia theo quy định của pháp luật hoặc theo di chúc. Với những yêu cầu trong giải quyết vụ án tranh chấp thừa kế thì Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc sẽ là nơi có điều kiện tốt nhất để giải quyết tranh chấp.

Trên thực tế, tại khoản 4 Điều 8 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã hướng dẫn đối với vụ án tranh chấp về thừa kế nếu có tranh chấp vể bất động sản thì thẩm quyền giải quyết là Tòa án nơi cư trú, làm việc của bị đơn.

Do đó, trong vụ án tranh chấp về thừa kế mà có tranh chấp về bất động sản thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)