Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Khởi kiện đòi tiền vay như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi:  1900.6162  

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn công ty chứng tôi. Với nội dng yêu cầu cả bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Việc bạn muốn đòi lại số tiền 100 triệu đồng thì bạn phải có chứng cứ chứng minh được giao dịch dân sự giữa hai bên được xác lập bằng văn bản.Cụ thể ở đây là theo quy định tại điều 471 Bộ Luật dân sự 2005 có quy định:

 ''Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định''.

Như vậy về hợp đồng vay tài sản là chứng cứ rất quan trọng khi mà bạn muốn đòi lại số tiền bằng cách kiện bạn đưa ra tòa án.Nhưng tòa án chỉ giải quyết khi người đưa đơn kiện ( Nguyên đơn) phải giao nộp chứng cứ chứng minh rằng số tiền đó bạn cho bạn của bạn vay theo quy định tại điều 81 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011:

1. Trong quá trình Toà án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp chứng cứ cho Toà án; nếu đương sự không nộp hoặc nộp không đầy đủ thì phải chịu hậu quả của việc không nộp hoặc nộp không đầy đủ đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

2. Việc đương sự giao nộp chứng cứ cho Toà án phải được lập biên bản về việc giao nhận chứng cứ. Trong biên bản phải ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của chứng cứ; số bản, số trang của chứng cứ và thời gian nhận; chữ ký hoặc điểm chỉ của người giao nộp, chữ ký của người nhận và dấu của Toà án. Biên bản phải lập thành hai bản, một bản lưu vào hồ sơ vụ việc dân sự và một bản giao cho đương sự nộp chứng cứ giữ;

3. Đương sự giao nộp cho Toà án chứng cứ bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Ngoài ra bạn có thể nộp đơn khởi kiện theo một trong các hình thức sau đây quy định tại điều 166 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011:

1. Người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Toà án;

b) Gửi đến Toà án qua bưu điện;

2. Ngày khởi kiện được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Toà án hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Như vậy bạn muốn đòi lại số tiền 100 triệu đồng đó thì bạn phải làm đơn đến tòa án có thẩm quyền (tòa án nhân dân cấp huyện, nơi bị đơn cư trú, làm việc) và kèm theo chứng cứ chứng minh rằng giữa hai bên có giao dịch dân sự là vay tài sản.

>> Xem thêm:  Quy định mới về lãi suất trong Bộ luật dân sự hiện hành

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Bị đòi nợ trước thời hạn trả đã thỏa thuận trong hợp đồng vay xử lý thế nào ?