1. Quy định về thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn HOSE

Theo Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, được ban hành cùng với Quyết định số 352/QĐ-SGDHCM vào năm 2021, sàn giao dịch chứng khoán HOSE đã quy định lịch tổ chức giao dịch chứng khoán từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Điều 4 trong Quy chế này đã chi tiết quy định về lịch giao dịch chứng khoán tại sàn HOSE. Theo đó, HOSE sẽ mở cửa và tiến hành giao dịch chứng khoán từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần. Điều này cho phép các nhà đầu tư và các công ty niêm yết có thời gian và cơ hội để thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán, tìm kiếm cơ hội đầu tư và tham gia vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, quy định này cũng có một số ngoại lệ. Các ngày nghỉ chính thức được quy định bởi Bộ Luật Lao động sẽ không có giao dịch chứng khoán. Điều này đảm bảo rằng nhà đầu tư và các công ty niêm yết có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các hoạt động giao dịch trong thời gian không làm việc.

Việc quy định lịch giao dịch chứng khoán từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần cho phép thị trường chứng khoán HOSE hoạt động một cách liên tục và ổn định. Các nhà đầu tư và các công ty niêm yết có thể dựa vào lịch trình này để xác định thời điểm giao dịch và tham gia vào thị trường với sự tự tin hơn. Quy chế giao dịch chứng khoán tại sàn HOSE được ban hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động giao dịch chứng khoán. Việc quy định rõ lịch giao dịch là một phần quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia thị trường và đảm bảo sự ổn định của hệ thống giao dịch.

Tổ chức giao dịch chứng khoán theo lịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần là một tiêu chí quan trọng để xác định thời gian và không gian hoạt động của thị trường chứng khoán. Điều này giúp tạo ra sự ổn định và tin cậy cho các nhà đầu tư và công ty niêm yết, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thời gian giao dịch chứng khoán tại sàn HOSE được quy định như sau:

Không được phép làm gì trong thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch chứng khoán tại sàn HOSE

 

2. Không được phép làm gì trong thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch chứng khoán tại sàn HOSE?

Theo Điều 21 của Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDHCM), được ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-SGDHCM năm 2021, trong thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch chứng khoán (phiên sáng và phiên chiều) trên sàn HOSE, các thành viên đang tham gia giao dịch phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Không được nhập lệnh, sửa lệnh hoặc hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh. Điều này có nghĩa là trong thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch, các thành viên không được thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến lệnh giao dịch đã đặt trước đó.

- Không được quảng cáo giao dịch thỏa thuận hoặc hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận. Giao dịch thỏa thuận là việc các bên thỏa thuận mua bán chứng khoán với nhau mà không thông qua sự tham gia của sàn giao dịch. Trong thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch, thành viên không được phép thông báo hoặc quảng cáo bất kỳ giao dịch thỏa thuận nào.

- Không được thực hiện giao dịch thỏa thuận hoặc hủy giao dịch thỏa thuận. Điều này có nghĩa là trong thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch, các thành viên không được tham gia vào việc thực hiện hay hủy bỏ các giao dịch thỏa thuận đã được thỏa thuận trước đó.

Các quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch chứng khoán, đồng thời giữ vững sự ổn định và an toàn của thị trường chứng khoán. Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định này sẽ tạo ra một môi trường giao dịch lành mạnh và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

3. Tại sàn HOSE có những lệnh giao dịch nào?

Theo Điều 14 của Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), được ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-SGDHCM năm 2021, có quy định về các loại lệnh giao dịch trên sàn HOSE như sau:

Lệnh giới hạn:

- Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán với một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Điều này có nghĩa là người đầu tư đặt một giới hạn giá cho lệnh mua hoặc lệnh bán, và lệnh chỉ được thực hiện khi giá chứng khoán đạt hoặc tốt hơn mức giá đó.

- Lệnh giới hạn có hiệu lực từ thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc khi lệnh bị hủy bỏ. Điều này có nghĩa là lệnh giới hạn sẽ tồn tại và có thể thực hiện trong khoảng thời gian từ khi người đầu tư đặt lệnh cho đến khi ngày giao dịch kết thúc hoặc lệnh bị hủy.

- Lệnh giới hạn được phép nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ. Điều này có nghĩa là người đầu tư có thể đặt lệnh giới hạn trong giai đoạn khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ của phiên giao dịch trên sàn HOSE.

Việc áp dụng lệnh giới hạn trong giao dịch chứng khoán giúp người đầu tư có sự linh hoạt trong việc xác định mức giá mua bán chứng khoán. Điều này giúp họ có thể kiểm soát được giá mua bán và tăng khả năng thực hiện giao dịch theo ý muốn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lệnh giới hạn chỉ thực hiện khi có chứng khoán được khớp với mức giá xác định hoặc tốt hơn, do đó có thể có trường hợp lệnh không được thực hiện ngay lập tức hoặc không được thực hiện hoàn toàn.

Lệnh thị trường:

- Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán với giá bán thấp nhất hiện có trên thị trường hoặc lệnh bán chứng khoán với giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Điều này có nghĩa là người đầu tư muốn mua chứng khoán với giá thấp nhất có thể hoặc bán chứng khoán với giá cao nhất có thể, không quan tâm đến giá cụ thể.

- Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc tại điểm A, khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh thị trường sẽ được xem như lệnh mua với giá bán cao hơn hoặc lệnh bán với giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp. Điều này có nghĩa là lệnh thị trường sẽ tiếp tục so khớp với các lệnh giới hạn tiếp theo với mức giá cao hơn (đối với lệnh mua) hoặc mức giá thấp hơn (đối với lệnh bán) so với mức giá trước đó.

- Nếu sau khi giao dịch theo nguyên tắc tại điểm B, khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn còn và không thể tiếp tục khớp được nữa, lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá thực hiện cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán với giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá thực hiện cuối cùng trước đó.

Trong trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối với lệnh thị trường bán, lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với giá trần hoặc lệnh giới hạn bán với giá sàn.

- Lệnh thị trường sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch. Điều này có nghĩa là nếu không có lệnh giới hạn đặt trước hoặc đặt sau lệnh thị trường, lệnh thị trường sẽ không thực hiện và bị hủy bỏ.

- Lệnh thị trường được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh liên tục. Điều này có nghĩa là người đầu tư có thể đặt lệnh thị trường vào giai đoạn khớp lệnh liên tục của phiên giao dịch trên sàn HOSE.

Lệnh giao dịch tại mức khớp lệnh xác định giá mở cửa (viết tắt là ATO)

Lệnh giao dịch tại mức khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) là loại lệnh mua hoặc bán chứng khoán được hệ thống giao dịch ghi nhận giá đặt lệnh theo một số nguyên tắc cụ thể.

- Trong trường hợp chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh, giá đặt lệnh sẽ được xác định như sau:

+ Nếu chỉ có lệnh mua ATO hoặc lệnh bán ATO trên sổ lệnh hoặc tổng khối lượng lệnh mua bằng tổng khối lượng lệnh bán, thì giá đặt lệnh sẽ là giá tham chiếu.

+ Nếu tổng khối lượng lệnh mua lớn hơn tổng khối lượng lệnh bán, giá đặt lệnh sẽ cao hơn giá tham chiếu một đơn vị yết giá.

+ Nếu tổng khối lượng lệnh bán lớn hơn tổng khối lượng lệnh mua, giá đặt lệnh sẽ thấp hơn giá tham chiếu một đơn vị yết giá. Nếu giá đặt lệnh này thấp hơn giá sàn, hệ thống giao dịch sẽ ghi nhận là giá sàn.

- Trong trường hợp có lệnh giới hạn trên sổ lệnh, giá đặt lệnh ATO sẽ được xác định như sau:

+ Giá đặt lệnh mua ATO sẽ là giá cao nhất trong ba mức giá sau: giá mua cao nhất cộng một đơn vị yết giá (nếu mức giá này cao hơn giá trần, nó sẽ được xác định là giá trần), giá bán cao nhất của bên đối ứng và giá tham chiếu.

+ Giá đặt lệnh bán ATO sẽ là giá thấp nhất trong ba mức giá sau: giá bán thấp nhất trừ một đơn vị yết giá (nếu mức giá này thấp hơn giá sàn, nó sẽ được xác định là giá sàn), giá mua thấp nhất của bên đối ứng và giá tham chiếu.

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống trong khoảng thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa. Sau khi thời điểm xác định giá mở cửa đã qua, lệnh ATO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh sẽ tự động bị hủy.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (viết tắt là ATC)

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (viết tắt là ATC) là một lệnh mua hoặc bán chứng khoán mà hệ thống giao dịch ghi nhận giá đặt lệnh theo các nguyên tắc sau đây:

- Nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh:

+ Nếu chỉ có lệnh mua ATC hoặc lệnh bán ATC trên sổ lệnh hoặc tổng khối lượng lệnh mua bằng tổng khối lượng lệnh bán, thì giá thực hiện gần nhất hoặc giá tham chiếu (trong trường hợp không có giá thực hiện gần nhất) sẽ được sử dụng làm giá đóng cửa.

+ Nếu tổng khối lượng lệnh mua lớn hơn tổng khối lượng lệnh bán, giá đóng cửa sẽ được xác định là mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá thực hiện gần nhất trước đó. Nếu mức giá này cao hơn mức giá trần, hệ thống giao dịch sẽ ghi nhận là giá trần.

+ Nếu tổng khối lượng lệnh bán lớn hơn tổng khối lượng lệnh mua, giá đóng cửa sẽ được xác định là mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá thực hiện gần nhất trước đó. Nếu mức giá này thấp hơn mức giá sàn, hệ thống giao dịch sẽ ghi nhận là giá sàn.

- Nếu có lệnh giới hạn trên sổ lệnh:

+ Giá của lệnh ATC mua được xác định là giá cao nhất trong ba (03) mức giá sau đây: Giá mua cao nhất cộng một (01) đơn vị yết giá (nếu mức giá này cao hơn mức giá trần, nó sẽ được xác định là giá trần), giá bán cao nhất của bên đối ứng, giá thực hiện gần nhất hoặc giá tham chiếu (trong trường hợp không có giá thực hiện gần nhất).

+ Giá của lệnh ATC bán được xác định là giá thấp nhất trong ba (03) mức giá sau đây: Giá bán thấp nhất trừ một (01) đơn vị yết giá (nếu mức giá này thấp hơn mức giá sàn, nó sẽ được xác định là giá sàn), giá mua thấp nhất của bên đối ứng, giá thực hiện gần nhất hoặc giá tham chiếu (trong trường hợp không có giá thực hiện gần nhất).

Lệnh ATC được nhập vào hệ thống trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa. Sau thời điểm xác định giá đóng cửa, lệnh không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không được thực hiện sẽ tự động bị hủy.

 

Xem thêm >> Chuyển nhượng cổ phần không thông qua giao dịch chứng khoán?

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và giải quyết mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.