Luật sư tư vấn về chủ đề "Điều ước quốc tế"

Điều ước quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Điều ước quốc tế.

Những điểm mới của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020.

Những điểm mới của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020.
Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007. So với pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 thì Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 có nhiều điểm mới nổi bật như sau:

Quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ.

Quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ.
Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 có quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ và trách nhiệm của họ đối với thuận quốc tế như sau:

Khái niệm dẫn dộ trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, phân biệt dẫn độ và một số thuật ngữ liên quan

Khái niệm dẫn dộ trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, phân biệt dẫn độ và một số thuật ngữ liên quan
Luật Minh Khuê đã có nhiều bài viết về quy trình, thủ tục dẫn độ tội phạm. Ở bài viết này, chúng tôi cung cấp tới bạn đọc khái niệm "Dẫn độ" trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Cùng với đó phân biệt Dẫn độ với một số thuật ngữ liên quan: Trục xuất, Chuyển giao, Nhượng bộ.

Quan điểm về sở hữu trí tuệ và các Điều ước quốc tế đầu tiên về sở hữu trí tuệ?

Quan điểm về sở hữu trí tuệ và các Điều ước quốc tế đầu tiên về sở hữu trí tuệ?
Thuật ngữ “sở hữu trí tuệ” được dùng để chỉ các loại quyền tài sản bắt nguồn từ những thành quả sáng tạo trí tuệ của con người. Điều thú vị là thuật ngữ “sở hữu trí tuệ” trong Công ước Thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (hoặc “WIPO”) chưa có được một định nghĩa chính thức.

Các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người

Các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người
Các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người được hình thành trên cơ sở nào? Đảng, Nhà nước Việt Nam có quan điếm như thế nào vê nhân quyền? Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập những điều ước quốc tế nào về quyền con người? Luật Minh Khuê nghiên cứu giải đáp dưới đây:

Tìm hiểu về tổ chức quốc tế liên chính phủ và vai trong xây dựng pháp luật quốc tế

Tìm hiểu về tổ chức quốc tế liên chính phủ và vai trong xây dựng pháp luật quốc tế
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh cùng với việc các quốc gia đang đứng trước hàng loạt các vấn đề khó khăn phải giải quyết, một mô hình hợp tác mới được hình thành thể hiện sự gắn kết và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác cùng phát triển.