Luật sư tư vấn về chủ đề "Điều ước quốc tế"

Điều ước quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Điều ước quốc tế.

Bảy nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là gì ?

Bảy nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là gì ?
Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là những tư tưởng chính trị, pháp lý mang tính chất chỉ đạo, bao trùm, có giá trị bắt buộc chung (Jus Cogens) đối với mọi chủ thể của Luật quốc tế. Các nguyên tắc này chủ yếu tồn tại dưới dạng các quy phạm pháp luật thể hiện trong các điều ước và tập quán quốc tế.

Quy định của pháp luật về Điều ước quốc tế

Quy định của pháp luật về Điều ước quốc tế
Điều ước quốc tế có thể coi là tổng thể các quy định của pháp luật nhằm nhằm điều chỉnh trình tự, thủ tục ký kết, gia nhập điều ước quốc tế; điều kiện hiệu lực và chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế như lưu trữ, sao lục,...

Phê chuẩn điều ước quốc tế là gì ? Trình tự ký kết điều ước quốc tế

Phê chuẩn điều ước quốc tế là gì ? Trình tự ký kết điều ước quốc tế
Phê chuẩn điều ước quốc tế là chính thức xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sự ràng buộc của điều ước quốc tế đối với quốc gia. Phê chuẩn điều ước quốc tế là bước quan trọng trong quá trình, trình tự gia nhập điều ước quốc tế của các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế.

Chủ thể có quyền ký kết điều ước quốc tế? Trình tự ký kết điều ước quốc tế?

Chủ thể có quyền ký kết điều ước quốc tế? Trình tự ký kết điều ước quốc tế?
Ký kết điều ước quốc tế là quá trình ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và các chủ thể của luật quốc tế khi đã đồng ý với luật quốc tế quốc tế, bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau như đàm phán, soạn thảo, thông qua, ký, phê chuẩn hoặc phê duyệt hoặc gia nhập điều ước quốc tế. Mỗi giai đoạn này có sự liên hệ chặt chẽ với nhau hết sức logíc và hợp lý. Bài viết xoay quanh vấn đề về ký kết điều ước quốc tế.

Nghị định thư là gì? Các nghị định thư phổ biến trên thế giới?

Nghị định thư là gì? Các nghị định thư phổ biến trên thế giới?
Trong thời buổi thế giới hướng đến mục tiêu toàn cầu hóa như hiện nay, thì việc hợp tác quốc tế giữa các quốc gia đã trở nên vô cùng phổ biến. Theo đó, trong quá trình hợp tác này sẽ phát sinh những thỏa thuận hay giao kèo giữa các nước nhằm xác lập ý chí cụ thể của các bên, thông thường sẽ được lập thành Hiệp định và sẽ có Nghị định thư ban hành kèm theo. Vậy cụ thể, Nghị định thư là văn bản gì và đóng vai trò thế nào trong mối quan hệ pháp luật giữa các chủ thể tham gia giao kết. Quý khách hàng hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của Luật Minh Khuê để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Luật trong mua bán hàng hóa quốc tế được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam cũng như các Điều ước quốc tế?

Luật trong mua bán hàng hóa quốc tế được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam cũng như các Điều ước quốc tế?
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một hình thức pháp lý của quan hệ thương mại quốc tế, chính vì vậy nó bị sự điều chỉnh bởi nguồn luật thương mại quốc tế, bao gồm các điều ước về mua bán hàng hóa quốc tế, các tập quán quốc tế về thương mại, tiền lệ pháp và pháp luật quốc gia.

Phân biệt điều ước quốc tế với thoả thuận quốc tế

Phân biệt điều ước quốc tế với thoả thuận quốc tế
Điều ước quốc tế hay thoả thuận quốc tế đều hướng đến mục đích là xây dựng , hoàn thiện một pháp luật quốc tế công bằng văn minh bằng các văn bản hợp tác quốc tế không phải là điều ước quốc tế, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.