Luật sư tư vấn về chủ đề "Điều ước quốc tế"

Điều ước quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Điều ước quốc tế.

Nguyên tắc về tính độc lập của thư tín dụng

Nguyên tắc về tính độc lập của thư tín dụng
Tín dụng thư hay còn có tên gọi là L/C . Đây là thư do ngân hàng phát hành theo yêu cầu của bên mua, cam kết thanh toán cho bên bán khoảng tiền nhất định theo hợp đồng trong một thời gian quy định nếu người bán xuất trình được bộ chứng từ thanh toán theo quy định trong L/C.

Bộ nguyên tắc của luật hợp đồng châu Âu (PECL)

Bộ nguyên tắc của luật hợp đồng châu Âu (PECL)
PECL được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Các nguyên tắc của pháp luật hợp đồng châu Âu. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PECL và ý nghĩa của nó là Các nguyên tắc của pháp luật hợp đồng châu Âu.

Ba thủ tục giải quyết tranh chấp trong NAFTA

Ba thủ tục giải quyết tranh chấp trong NAFTA
Các hiệp định thương mại tự do đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế của các quốc gia trên thế giới. Trong số các hiệp định thương mại tự do thì Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ là hiệp định có giá trị vô cùng to lớn

Các điều khoản liên quan của GATT và WTO

Các điều khoản liên quan của GATT và WTO
Hiệp định SPS Hiệp định SPS và Hiệp định TBT bổ sung cho nhau. SPS điều chỉnh nhóm các biện pháp hẹp hơn so với TBT, bao gồm các biện pháp được các thành viên thực thi để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ uống và thức ăn gia súc khỏi các phụ gia, độc chất hoặc chất gây bệnh.

Nêu và phân tích những đặc điểm của Luật quốc tế hiện đại

 Nêu và phân tích những đặc điểm của Luật quốc tế hiện đại
Pháp luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực vủa đời sống quốc tế