Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Theo quy định của Bộ luật lao động nă 2012 thì người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 1 ngày (2/9):

Điều 115. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Trong năm 2018 vì ngày 02/9/2018 rơi vào Chủ Nhật nên người lao động được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 03/9/2018. Bởi vậy, người lao động sẽ có đợt nghỉ kéo dài 02 hoặc 03 ngày liên tục. Cụ thể như sau:

- Nghỉ 02 ngày liên tục (từ Chủ Nhật ngày 02 đến hết Thứ Hai ngày 03/9/2018) đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần.

- Nghỉ 03 ngày liên tục (từ Thứ Bảy ngày 01 đến hết Thứ Hai ngày 03/9/2018) đối với những người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, tức là từ thứ bảy (ngày 1/9) đến hết thứ hai (ngày 3/9).

Lưu ý: Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.