1. Lịch nghỉ lễ năm 2024 của người lao động

Dựa trên quy định của Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, việc xác định ngày nghỉ lễ và tết được thực hiện như sau: Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch). Tết Âm lịch: 05 ngày. Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch). Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch). Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau). Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ dựa trên điều kiện thực tế, bao gồm cả ngày nghỉ tết Âm lịch (điểm b) và ngày quốc khánh (điểm đ) trong khoản 1 của Điều 112. Điều này áp dụng cho năm 2024. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong tổng cộng 06 dịp lễ, tết theo lịch âm dương đã nêu trên. Ngoài ra, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì những ngày nghỉ lễ của những đối tượng này, ngoài các ngày được quy định trong khoản 1, còn bao gồm thêm 01 ngày nghỉ Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày nghỉ Quốc khánh của nước họ.

Theo khoản 3 của Điều 111 trong Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hàng tuần (chủ yếu là ngày Chủ nhật) trùng với ngày nghỉ lễ, tết được quy định theo quy định của Bộ luật Lao động, thì người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Điều này là một biện pháp để đảm bảo rằng người lao động vẫn có quyền được nghỉ ngơi và giữ lương trong trường hợp ngày nghỉ hàng tuần trùng với các dịp lễ, tết quan trọng. Nguyên tắc này giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động và tạo điều kiện làm việc công bằng trong cảnh những ngày nghỉ đặc biệt.

 

2. Lịch nghỉ lễ tháng 2 năm 2024 của người lao động

Tháng 2 là tháng có số ngày ít nhất trong năm dương lịch. Tháng này có thể có 28 hoặc 29 ngày, phụ thuộc vào việc năm đó là năm thường hay năm nhuận. Một năm được xem là năm nhuận nếu nó có thể chia hết cho 4. Tháng 2 cũng là tháng thứ hai trong năm âm lịch. Số ngày của tháng 2 âm lịch có thể là 28, 29 hoặc 30 ngày, phụ thuộc vào từng năm và chu kỳ âm lịch. Năm 2024 được xác định là năm nhuận, với tổng cộng 366 ngày. Do đó, tháng 2 năm 2024 sẽ có 29 ngày, là kết quả của việc năm đó có thể chia hết cho 4. Do đó, vào mùng 1 Tết Âm lịch năm 2024, tức là ngày 10/02/2024 theo lịch dương, lịch nghỉ lễ cho người lao động sẽ được xác định như sau:

- Trường hợp 01: Đối với người lao động không phải làm việc vào thứ 7 của tuần, có hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán như sau:

+ Phương án 1: Bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ 6 ngày 09/02/2024 (tức là ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão), kết thúc nghỉ vào hết thứ 5 ngày 15/02/2024 (mùng 6 Tết). Người lao động sẽ nghỉ liên tục 7 ngày, trong đó bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch theo quy định của Nhà nước và 2 ngày nghỉ bù (do trùng ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần).

+ Phương án 2: Bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ 7 ngày 10/02/2024 (tức là ngày 01/01/2024 âm lịch), kết thúc nghỉ vào hết thứ 6 ngày 16/02/2024 (mùng 7 Tết). Người lao động sẽ nghỉ liên tục 7 ngày, trong đó bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch theo quy định của Nhà nước và 2 ngày nghỉ bù (do trùng ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần). Cả hai phương án đều đảm bảo người lao động có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định của Nhà nước và được tính trong chu kỳ nghỉ lễ hằng tuần.

- Trường hợp 02: Đối với người lao động phải làm việc vào thứ 7 của tuần, có hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán như sau:

+ Phương án 1: Bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ 6 ngày 09/02/2024 (tức là ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão), kết thúc nghỉ vào hết thứ 4 ngày 14/02/2024 (mùng 5 Tết). Người lao động sẽ nghỉ liên tục 6 ngày, trong đó bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch theo quy định của Nhà nước và 1 ngày nghỉ bù (do trùng ngày nghỉ Chủ nhật hằng tuần).

+ Phương án 2: Bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ 7 ngày 10/02/2024 (tức là ngày 01/01/2024 âm lịch), kết thúc nghỉ vào hết thứ 5 ngày 15/02/2024 (mùng 6 Tết). Người lao động sẽ nghỉ liên tục 6 ngày, trong đó bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch theo quy định của Nhà nước và 1 ngày nghỉ bù (do trùng ngày nghỉ Chủ Nhật hằng tuần). Với cả hai phương án, người lao động sẽ có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định của Nhà nước và được đặt trong khuôn khổ của chu kỳ nghỉ lễ hằng tuần.

Do đó, trong năm 2024, người lao động có thể có thời gian nghỉ Tết Âm lịch lên đến 07 ngày, nếu không phải làm việc vào ngày thứ 7, và 06 ngày nếu phải làm việc vào thứ 7 của tuần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thời gian nghỉ Tết nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và quyết định thời gian nghỉ lễ cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quy định cụ thể của từng công ty. Các công ty có thể có chính sách khác nhau về thời gian nghỉ lễ và các điều khoản liên quan, do đó, người lao động nên kiểm tra và tuân thủ theo quy định của công ty mình làm việc.

 

3. Cách tính lương làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ

Cách tính lương làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ cho người lao động hưởng lương theo tháng, tuần, giờ theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Bộ luật Lao động 2019 như sau:

(1) Đối với người lao động hưởng lương theo tháng, tuần, giờ:

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, đối với người lao động hưởng lương theo thời gian và nhận lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường, người sử dụng lao động áp dụng theo quy định của Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 và tính theo công thức sau: Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm việc.

Trong đó: Trường hợp người lao động làm việc theo chế độ hưởng lương theo tháng, tuần, giờ, vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động sẽ được nhận lương ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường. Điều này áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, không kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Các quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động khi làm thêm giờ vào các dịp nghỉ lễ và tết, thông qua việc áp dụng mức lương làm thêm giờ ít nhất là 300% so với lương giờ thực trả trong ngày làm việc bình thường.

(2) Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Theo khoản 2 của Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để sản xuất thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, người sử dụng lao động áp dụng quy định sau: Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm. 

Trong đó: Người lao động sẽ được hưởng mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Điều này áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động hưởng lương theo sản phẩm khi họ làm thêm giờ vào các dịp nghỉ lễ, tết. Điều này giúp tăng cường động lực và công bằng trong việc tính toán lương làm thêm giờ cho người lao động theo hình thức hưởng lương sản phẩm. 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Lịch nghỉ Lễ dịp Quốc khánh năm 2023? Mức xử phạt khi không cho nghỉ lễ 2/9?. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!