Dựa trên các quy định chi tiết và cụ thể trong Nghị định 145/2020/NĐ-CP và sự điều chỉnh bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động đã được làm rõ thông tin như sau:

Theo đó thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng lao động trong 6 tháng đầu năm thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, một kênh truy cập trực tuyến tiện lợi và minh bạch. Nếu không thể thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, họ có thể gửi báo cáo bằng bản giấy đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đặc biệt, đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động cần báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để có sự theo dõi chặt chẽ.

Ngoài ra, theo Công văn 11352/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2024 về việc thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP, các đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh có thể gửi báo cáo trực tuyến tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bằng cách truy cập vào liên kết Google Form được cung cấp. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo và theo dõi sử dụng lao động.

Tóm lại, người sử dụng lao động sẽ báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đường link nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động cụ thể như sau: https://dichvucong.gov.vn/

* Doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau khi nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024:

- Chuẩn bị hồ sơ:

+ Mẫu báo cáo: Sử dụng Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động trong nước) hoặc Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài mẫu số 07/PLI ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài).

+ Dữ liệu báo cáo: Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024, bao gồm: số lượng lao động, lao động theo loại hợp đồng, lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động,...

+ Hồ sơ khác: Một số hồ sơ khác có thể cần thiết tùy theo yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương. Doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp với Sở để được hướng dẫn cụ thể.

- Sử dụng thiết bị phù hợp:

+ Nên sử dụng máy tính có kết nối internet ổn định để truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp báo cáo trực tuyến.

+ Trường hợp nộp báo cáo bằng bản giấy, cần đảm bảo bản in rõ ràng, đầy đủ thông tin.

- Bảo mật thông tin:

+ Khi nộp báo cáo trực tuyến, cần bảo mật thông tin tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Không chia sẻ thông tin tài khoản với bất kỳ ai.

+ Cẩn thận với các trang web giả mạo, lừa đảo.

- Hạn nộp báo cáo: Trước ngày 05 tháng 6 năm 2024.

- Truy cập đúng link:

+ Nên truy cập vào link nộp báo cáo chính thức của Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.

+ Cẩn thận với các trang web giả mạo có thể đánh cắp thông tin của doanh nghiệp.

- Điền đầy đủ thông tin:

+ Cần điền đầy đủ, chính xác tất cả các thông tin được yêu cầu trong báo cáo.

+ Kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp.

- Nộp đúng hạn:

+ Doanh nghiệp cần nộp báo cáo trước ngày 05 tháng 6 năm 2024.

+ Nộp báo cáo quá hạn có thể bị phạt theo quy định của pháp luật.

- Lưu trữ hồ sơ: Doanh nghiệp cần lưu trữ bản sao của báo cáo đã nộp và các hồ sơ liên quan theo quy định.

- Liên hệ hỗ trợ: Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình nộp báo cáo, doanh nghiệp có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.

 

2. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2024

Để thu thập thông tin về tình hình sử dụng lao động trong 6 tháng đầu năm 2024, bạn có thể sử dụng hai mẫu báo cáo được quy định cụ thể như sau:

- Mẫu số 01/PLI Phụ lục I: Đây là mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động chính thức được quy định trong Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Mẫu này cung cấp các thông tin cơ bản và chi tiết về số lượng lao động, tỷ lệ sử dụng, cũng như các thông tin quan trọng liên quan đến lao động trong doanh nghiệp. Bạn có thể tải về mẫu này bằng cách truy cập vào liên kết sau: Tải về mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

- Mẫu số 07/PLI: Đây là mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài, được quy định trong Nghị định 70/2023/NĐ-CP. Mẫu này chứa thông tin đặc biệt về việc sử dụng lao động nước ngoài trong tổ chức, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhu cầu sử dụng lao động chuyên môn từ các quốc gia khác. Bạn có thể tải về mẫu này tại liên kết sau: Tải về mẫu Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài mẫu số 07/PLI ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

Việc sử dụng các mẫu báo cáo là một phương tiện quan trọng để tổ chức và thu thập thông tin về sử dụng lao động một cách cụ thể và hiệu quả. Bằng cách này, bạn có thể tổ chức dữ liệu một cách có tổ chức, chi tiết và dễ dàng theo dõi, từ đó giúp cải thiện quy trình quản lý lao động trong tổ chức của mình.

Ngoài ra, việc sử dụng các mẫu báo cáo cũng đảm bảo rằng tổ chức của bạn tuân thủ mọi quy định pháp lý liên quan đến sử dụng lao động. Điều này là quan trọng để tránh bất kỳ rủi ro pháp lý nào có thể phát sinh do việc không tuân thủ các quy định này.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các mẫu báo cáo còn giúp tạo ra một hồ sơ đầy đủ và chính xác về sử dụng lao động trong tổ chức của bạn. Điều này không chỉ hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định chiến lược về nhân sự mà còn là một công cụ hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý hoặc tài chính liên quan đến lao động

 

3. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2024

Theo quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì mỗi nửa năm, trước ngày 05 tháng 6 và trước ngày 05 tháng 12, người sử dụng lao động phải đưa ra báo cáo về bất kỳ thay đổi nào trong lực lượng lao động.

Quy trình này được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, sử dụng Mẫu số 01/PLI Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định hiện hành. Nếu không thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, họ cũng có thể gửi báo cáo bằng văn bản, sử dụng cùng mẫu số 01/PLI Phụ lục I, trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại cấp huyện.

Trong trường hợp đặc biệt của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp hoặc khu kinh tế, người sử dụng lao động cần phải thông báo thay đổi lao động không chỉ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan bảo hiểm xã hội tại cấp huyện mà còn cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi và quản lý tình hình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp tất cả các báo cáo từ người sử dụng lao động thông qua văn bản và cập nhật thông tin đầy đủ vào Mẫu số 02/PLI Phụ lục I, cũng được ban hành kèm theo Nghị định hiện hành. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến lao động được cập nhật và quản lý một cách chính xác và hiệu quả.

Theo đó thì thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2024 là trước ngày 05/6/2024.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.