>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Nếu như trước đây trong Luật Doanh nghiệp 1999, “người quản lý công ty” chỉ gồm thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, thì theo Luật Doanh nghiệp 2005, chức danh này có thể bao gồm cả những người có nhiệm vụ quản lý khác được quy định trong điều lệ (ví dụ như Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài vụ...).
Luật Doanh nghiệp 1999 chỉ đưa ra quy định chung về chế độ trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước cổ đông, mới chỉ dừng lại ở mối quan hệ nội bộ. Luật Doanh nghiệp 2005 quy định rõ ràng và đầy đủ hơn trách nhiệm của người quản lý công ty không chỉ trong quan hệ nội bộ mà còn trong mối quan hệ đối với chủ nợ của công ty.

Công ty cổ phần là loại hình công ty có quy mô lớn, có nhiều cổ đông. Đại đa số cổ đông đó không trực tiếp tham gia quản lý công ty. Công việc quản lý do một số ít người thực hiện. Vì vậy, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định rất cụ thể và chặt chẽ nghĩa vụ và trách nhiệm của họ đối với đông đảo cổ đông. Nói cách khác, người quản lý công ty coi việc quản lý công ty như việc của chính mình, cụ thể là phải trung thực, hết lòng vì lợi ích của cổ đông, của công ty.

Để bảo vệ lợi ích của chủ nợ, Luật Doanh nghiệp có quy định chặt chẽ về trách nhiệm của những người quản lý công ty. Trước hết, khi công ty không có khả năng thanh toán thì người quản lý công ty phải thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả chủ nợ biết và trong tình trạng này thì người quản lý không được tăng tiền lương, trả thưởng.

Điều lệ công ty cần quy định rõ ai trong số những người quản lý phải thực hiện các nghĩa vụ nói trên. Nếu người được phân công không thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại xảy ra cho chủ nợ.
Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2005 còn quy định trách nhiệm cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị trong việc đưa ra các quyết định.

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

---------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: