Sức khỏe con người luôn là một trong vấn đề quan trọng hàng đầu mà pháp luật bảo vệ, chính vì vậy, hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được xem là vi phạm quy định của pháp luật. Công ty luật Minh Khuê sẽ phân tích và giải thích cụ thể các quy định của pháp luật để đảm bảo các quyền và lợi ích đối với người gây thương tích cho người khác cũng như bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người bị thiệt hại.

Luật sư tư vấn đánh người gây thương tích bị xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật đánh người gây thương tích trực tuyến, gọi:1900.6162

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh người gây thương tích

Mọi hành vi đánh người gây thương tích, dù là vô ý hay cố ý đều bị pháp luật xử lý. Tương ứng với từng hành vi khác nhau sẽ có những mức xử phạt tương ứng đối với những hành vi đó dù là chỉ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền theo quy định của pháp luật hành chính của Nhà nước.

- Luật sư tư vấn cách xác định các hành vi đánh người gây thương tích sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính;

- Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi đánh người gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác đủ điều kiện để xử lý vi phạm hành chính;

- Luật sư tư vấn về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh người gây thương tích, khi nào người có hành vi đánh người gây thương tích sẽ bị xử phạt với mức là phạt cảnh cáo, hoặc bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; hoặc bị phạt tiền mức cao hơn từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;

- Tư vấn về các biện pháp bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính áp dụng đối với hành vi đánh người gây thương tích;

- Luật sư tư vấn về mức xử phạt chính và biện pháp bổ sung, khắc phục hậu quả đối với hành vi thuê người khác để đánh người, gây thương tích cho người khác hoặc lôi kéo, dụ dỗ, tàng trữ trong người các vật dụng hằng ngày, các công cụ để cố ý gây thương tích cho người khác hoặc hành vi đánh người gây thương tích cho người thân trong gia đình;

- Tư vấn về các tình tiết tăng nặng và các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh người gây thương tích;

- Luật sư tư vấn về thời điểm, thời gian để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh người gây thương tích theo quy định của pháp luật hiện hành tương ứng với từng hành vi cụ thể dựa trên những thông tin mà khách hàng cung cấp;

- Hướng dẫn khách hàng soạn thảo các đơn kiến nghị, đơn đề nghị, khiếu nại hoặc tố cáo các hành vi vi phạm của các chủ thể có thẩm quyền;

- Luật sư tư vấn về quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh người gây thương tích từ cách lập biên bản xử phạt hành chính đến khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Tư vấn về thời gian giải quyết, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh người gây thương tích, cách xác định thời điểm được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này;

- Hỗ trợ và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý cho khách hàng, đặc biệt là giải quyết các trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi, dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi có hành vi đánh người gây thương tích.

2. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đánh người gây thương tích

Hành vi đánh người gây thương tích mức độ nhẹ chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, song, trong những trường hợp đánh người gây thương tích với mức độ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng hoặc chỉ là ở mức độ nhẹ nhưng trước đây đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trước đó, người này đã bị xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn bị xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành:

- Luật sư công ty luật Minh Khuê tư vấn các vấn đề pháp lý về điều kiện để cấu thành các tội danh tương ứng đối với hành vi đánh người gây thương tích bao gồm: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, hoặcdo vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, hoặc trong khi thi hành công vụ, hoặc chỉ là hành vi vô ý gây tổn hại đến sức khỏe của người khác;

- Luật sư tư vấn xác định độ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đánh người gây thương tích, khung hình phạt đối với người chưa thành nên phạm tội;

- Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật hình sự để xác định mức hình phạt tương ứng đối với hành vi đánh người gây thương tích đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, luật sư sẽ hỗ trợ khách hàng xác định các tình tiết để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ khung hình phạt tương ứng đối với từng trường hợp cụ thể dựa trên các thông tin mà khách hàng cung cấp;

- Luật sư tư vấn các trường hợp đánh người gây thương tích có thể được hưởng hình phạt là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc xem xét một số trường hợp được hưởng án treo;

- Luật sư tư vấn về cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ án liên quan đến hành vi đánh người gây thương tích đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự, đặc biệt là cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân;

- Luật sư tư vấn về quy trình, thủ tục giải quyết vụ án hình sự về hành vi đánh người gây thương tích từ giai đoạn điều tra, khởi tố, truy tố, chuẩn bị đưa ra xét xử, xét xử vụ án tại Tòa án Sơ thẩm, xét xử tại Tòa án phúc thẩm hoặc thậm chí là xét xử vụ án theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm;

- Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc cung cấp các tài liệu, bằng chứng để chứng minh các hành vi đánh người gây thương tích vi phạm quy định của pháp luật;

- Luật sư tư vấn về vấn đề tổng hợp hình phạt, các trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại, các trường hợp nếu người bị hại không yêu cầu khởi tố thì cơ quan công an sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vẫn tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự, các trường hợp được miễn hình phạt hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

>> Tham khảo thêm: Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến về Tội cố ý gây thương tích

3. Trách nhiệm dân sự đối với hành vi đánh người gây thương tích

Đối với hành vi đánh người gây thương tích thì người có hành vi này có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, tương ứng với phần lỗi của mình gây ra. Luật sư công ty luật Minh Khuê tư vấn các vấn đề pháp lý sau:

- Tư vấn về nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác, phải kịp thời, toàn bộ và phù hợp với tình hình thực tế của người bị thiệt hại và người gây ra thiệt hại;

- Tư vấn cách xác định lỗi để tính được mức bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của các bên;

- Tư vấn về các chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng sức khỏe và phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại, bồi thường về thiệt hại từ thu nhập của người bị thiệt hại, thu nhập bị thiệt hại của người phải chăm sóc cho người bị hại;

- Tư vấn các quy định của pháp luật về xác định năng lực bồi thường thiệt hại của người gây ra thiệt hại, đặc biệt là đối với người gây ra thiệt hại là người chưa thành niên, người đã thành niên nhưng bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Tư vấn về thời hiệu bồi thường thiệt hại, cách bồi thường thiệt hại trong từng trường hợp cụ thể để được xem xét là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ mức xử phạt vi phạm hành chính;

- Tư vấn về mức bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra, trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại;

- Tư vấn về mức thiệt hại về tinh thần, mức bồi thường về tinh thần cụ thể cho người bị thiệt hại với mức thiệt hại tối đa mà pháp luật cho phép là không quá năm mươi lần mức lương cơ sở được Nhà nước quy định cụ thể tại thời điểm xảy ra thiệt hại;

- Tư vấn về cách thức thương lượng, hòa giải để đưa đến thống nhất cuối cùng giữa hai bên về mức bồi thường tương ứng theo tình hình thực tế của vụ việc cũng như là thu nhập, tài chính thực tế của bên gây ra thiệt hại;

- Tư vấn các quy định của pháp luật về phương thức giải quyết các tranh chấp có liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại đối với hành vi đánh người gây thương tích, xác định các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề trên;

- Tư vấn về quy trình, thủ tục, thời gian để bên bị hại (người bị thiệt hại) yêu cầu bồi thường hoặc người gây ra thiệt hại thực hiện việc bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Dịch vụ luật sư của công ty luật Minh Khuê

Công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng dịch vụ luật sư tư vấn các vấn đề, giải đáp các vướng mắc pháp lý có liên quan đến hành vi đánh người gây thương tích, cụ thể:

- Tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài hotline: 1900.6162 với đội ngũ luật sư và các chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, đông đảo, vào cùng một thời điểm có thể tiếp nhận nhiều cuộc gọi để giải đáp vướng mắc cho khách hàng mọi lúc. Dịch vụ luật sư tư vấn qua tổng đài phục vụ khách hàng 24/7 với chất lượng dịch vụ uy tín, đảm bảo. Quý khách có thể tham khảo danh sách đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý công ty luật Minh Khuê tại đây.

- Tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ công ty luật Minh Khuê: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. Hoặc khách hàng có nhu cầu đặt lịch tư vấn trực tiếp với luật sư ngoài trụ sở văn phòng công ty luật Minh Khuê, tại địa điểm nơi khách hàng muốn gặp, vui lòng bấm gọi 1900.6162 >> Bấm chọn phím 0 để bộ phận dịch vụ của chúng tôi có thể sắp xếp luật sư hỗ trợ cho khách hàng.

- Tư vấn pháp luật qua email dịch vụ có trả phí. Khách hàng soạn chủ đề email gửi với tiêu đề:

Nội dung yêu cầu tư vấn + Thông tin họ, tên khách hàng + Số điện thoại liên hệ >> gửi tới email: [email protected]

Sau khi nhận được email sử dụng dịch vụ của khách hàng thì chúng tôi sẽ phân công các luật sư, chuyên gia pháp lý để tư vấn, giải đáp các vướng mắc của khách hàng hoặc có thể liên hệ lại ngay với khách hàng để yêu cầu cung cấp một số thông tin có liên quan đến vụ việc của khách hàng để có phương án xử lý và giải quyết triệt để các vướng mắc pháp lý một cách chính xác, đạt hiệu quả nhất.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê