Việc kháng cáo có thể được thực hiện trong các vụ án dân sự, các vụ án Hôn nhân và gia đình, lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, kinh doanh thương mại, các vụ án khởi kiện hành chính, các vụ án hình sự. Tùy thuộc vào vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nào cũng như quy trình, thủ tục giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng hành chính, tố tụng hình sự hay tố tụng dân sự thì sẽ có các quy định tương ứng về điều kiện, căn cứ, hồ sơ, thủ tục kháng cáo theo quy định.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến về trình tự, thủ tục kháng cáo

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

1. Tư vấn pháp luật về chủ thể có quyền kháng cáo

Đối với từng vụ án khác nhau, trong từng lĩnh vực khác nhau, các chủ thể có quyền kháng cáo sẽ khác nhau, chính vì vậy, khi khách hàng kết nối với luật sư thông qua tổng đài trực tuyến 1900.6162 sẽ được tư vấn cụ thể và chi tiết như sau:

- Tư vấn chủ thể có quyền kháng cáo trong các vụ án dân sự:

+ Đương sự trong vụ án, vụ việc dân sự liên quan đến pháp luật Hôn nhân và gia đình; pháp luật lao động, bảo hiểm; pháp luật kinh doanh, thương mại; pháp luật thuế - tài chính, kế toán; pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đều có quyền kháng cáo Bản án/Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm;

+ Luật sư tư vấn trực tuyến các điều kiện về mặt chủ thể để xác định các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định, bao gồm các tổ chức, cơ quan, các cá nhân, người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ việc, vụ án dân sự;

+ Luật sư tư vấn trực tiếp về việc soạn thảo đơn kháng cáo có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật, chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu để xác nhận về việc người nộp đơn kháng cáo là người có đủ điều kiện kháng cáo theo quy định của pháp luật;

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

+ Luật sư tư vấn trực tuyến về cách xác định năng lực pháp luật tố tụng dân sự và cách xác định năng lực hành vi tố tụng dân sự của các chủ thể có quyền kháng cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Tư vấn chủ thể có quyền kháng cáo trong các vụ án hình sự:

+ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến các trường hợp bị cáo, người bị hại, người đại diện của bị cáo, người đại diện của bị hại có quyền kháng cáo;

+ Luật sư tư vấn trực tuyến điều kiện để các nguyên đơn dân sự, các bị đơn dân sự, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hình sự có quyền kháng cáo;

+ Tư vấn pháp luật điều kiện để người đại diện theo pháp luật, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự là người có nhược điểm về tâm thần, thể chất, người dưới 18 tuổi kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án theo quy định;

+ Tư vấn quy định của pháp luật về việc xác định năng lực hành vi dân sự của các chủ thể có quyền kháng cáo.

- Tư vấn về chủ thể có thẩm quyền kháng cáo trong các vụ án hành chính:

+ Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan để xác định quyền kháng cáo của các đương sự trong vụ án hành chính;

+ Tư vấn các trường hợp theo quy định của pháp luật mà người đại diện hợp pháp của đương sự trong vụ án hành chính được quyền kháng cáo;

+ Tư vấn pháp luật về việc xác định điều kiện chủ thể có quyền, năng lực pháp luật tố tụng hành chính và cách xác định năng lực hành vi tố tụng hành chính của họ;

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

+ Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến chủ thể có quyền kháng cáo theo từng trường hợp cụ thể hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

2. Tư vấn pháp luật về căn cứ, điều kiện kháng cáo theo quy định

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, đội ngũ nhân viên bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty luật TNHH Minh Khuê sẽ tư vấn các vấn đề sau cho quý khách hàng:

- Tư vấn, giải thích các quy định của pháp luật hiện hành về việc có nên kháng cáo hay không, những điểm lợi và bất lợi khi thực hiện việc kháng cáo đối với từng vụ án khác nhau, bao gồm về lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình,...

- Tư vấn xác định về điều kiện kháng cáo của các chủ thể có quyền, lý do kháng cáo, các chứng cứ kèm theo để thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định;

- Trong trường hợp khách hàng không đủ điều kiện kháng cáo theo quy định của pháp luật, không có cơ sở để kháng cáo hoặc nếu kháng cáo sẽ càng gặp bất lợi nhiều hơn, luật sư sẽ tư vấn các phương án, cách thức xử lý vụ việc để quý khách hàng tham khảo và lựa chọn phương án phù hợp, có lợi nhất trong vụ việc của mình để thực hiện;

- Tư vấn về việc soạn thảo đơn kháng cáo có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật từ đó là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đơn kháng cáo;

- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án để nộp kèm theo đơn kháng cáo theo quy định để yêu cầu kháng cáo có tỷ lệ được chấp thuận cao hơn.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

3. Tư vấn pháp luật về thời hạn kháng cáo

- Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn kháng cáo trong vụ án hình sự, thời hạn kháng cáo trong các vụ án, vụ việc dân sự, thời hạn kháng cáo trong vụ án hành chính;

- Tư vấn quy định của pháp luật về thời hạn kháng cáo đối với Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm;

- Tư vấn quy định về thời hạn kháng cáo đối với các Quyết định của Tòa án cấp Sơ thẩm;

- Tư vấn về cách xác định thời điểm nộp đơn kháng cáo khi nộp đơn kháng cáo trực tiếp tại Tòa án, nộp đơn kháng cáo thông qua bưu điện, qua chuyển phát nhanh hoặc thông qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có);

- Tư vấn phương án xử lý trong trường hợp kháng cáo quá hạn;

- Tư vấn về quy trình, cách thức kháng cáo để xác định thời hạn kháng cáo thông qua quản lý trại giam, giám thị trại giam trong các vụ án hình sự mà người bị kết án là người kháng cáo;

- Tư vấn về cách xác định thời hạn kháng trong trường hợp vắng mặt tại phiên tòa khi Tòa án tuyên án (vắng mặt có lý do chính đáng hoặc vắng mặt mà không có lý do chính đáng);

- Giải thích, giải đáp và phân tích các quy định của pháp luật về thời hạn kháng cáo để khách hàng tham khảo trong một số trường hợp cụ thể được luật sư rút kinh nghiệm từ các vụ án trên thực tế.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

4. Tư vấn pháp luật về quy trình, thủ tục kháng cáo

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện kháng cáo, đáp ứng về chủ thể có quyền kháng cáo thì luật sư công ty luật Minh Khuê sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến quy trình, thủ tục kháng cáo như sau:

- Tư vấn về việc chuẩn bị tất cả các hồ sơ, tài liệu để kháng cáo trong đó có việc soạn thảo đơn kháng cáo hoàn thiện đúng, đủ theo quy định của pháp luật, thu thập các giấy tờ kèm theo bao gồm có Bản án hoặc Quyết định của Tòa án bị kháng cáo;

- Tư vấn về việc xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý đơn kháng cáo theo quy định;

- Tư vấn các quy định của pháp luật về thời gian giải quyết đơn kháng cáo, quy trình, thủ tục giải quyết kháng cáo đối với từng vụ án được thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự, thủ tục tố tụng hành chính, thủ tục tố tụng hình sự;

- Tư vấn về cách thức tiếp nhận hồ sơ, đơn kháng cáo, thời gian xử lý đơn kháng cáo theo đúng quy định của pháp luật;

- Tư vấn quy trình, thủ tục kháng cáo trong trường hợp kháng cáo quá hạn;

- Tư vấn quy trình, thủ tục gửi đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Hãy liên hệ ngay đến tổng đài trực tuyến 1900.6162 để được tư vấn và giải đáp về thủ tục, quy trình kháng cáo nhanh chóng - hiệu quả - tiết kiệm nhất. Tùy theo từng yêu cầu của khách hàng hoặc trong một số trường hợp cụ thể, luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý của công ty luật Minh Khuê sẽ tư vấn, trả lời vướng mắc của quý khách hàng qua email hoặc thư tư vấn để khách hàng nắm rõ một cách chi tiết, cụ thể các quy định của pháp luật tương ứng với vụ việc của khách hàng.

>> Tham khảo thêm: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trả phí, tính phí qua Email

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Trân trọng cảm ơn./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại