Theo dự thảo tới nay (7-2009), khuyết tật được chia theo ”dạng” và ”hạng”.

Xét theo dạng, khuyết tật bao gồm:

• Khuyết tật vận động : như cụt tay, chân ...
• Khuyết tật nghe : bị điếc.
• Khuyết tật nói : nói ngọng, câm.
• Khuyết tật nhìn: mù.
• Khuyết tật trí tuệ : tâm thần, đao ...
• Đa khuyết tật và khuyết tật khác.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

 

Không được kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật

Chúng ta cần phải hiểu rằng Người khuyết tật có quyền bình đẳng như các thành viên khác trong xã hội. Người khuyết tật được Nhà nước bảo đảm các quyền được sống hoà nhập với cộng đồng và xã hội, được chăm sóc sức khoẻ, chỉnh hình phục hồi chức năng, học văn hoá, học nghề, tạo việc làm, văn hóa, thể thao, du lịch, sử dụng công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin và các chính sách hỗ trợ khác;

Các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ... trong phạm vi chức năng của mình phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của người khuyết tật.

Gia đình người khuyết tật có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, tạo điều kiện để người khuyết tật thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

 Mọi công dân có trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật.

>> Xem thêm:  Có thể kết hôn hôn với người nước ngoài mắc bệnh "khuyết tật về trí tuệ" mức độ nhẹ không ?

 Nghiêm cấm việc:

- Kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật. Tức là có thái độ khinh thường hoặc thiếu tôn trọng người khác vi lý do khuyết tật của người đó, có hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khác vì lý do khuyết tật của người đó;

- Xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người khuyết tật;

- Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội;

- Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hoạt động trái pháp luật;

- Công bố hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng khuyết tật mà không được sự đồng ý của người khuyết tật hoặc người giám hộ của người đó;

- Thực hiện không đầy đủ hoặc từ chối trách nhiệm nuôi dưỡng người khuyết tật đối với người có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật;

- Cản trở việc kết hôn, sinh con, nuôi con hợp pháp của người khuyết tật;

Tuy nhiên, người khuyết tật cũng không được phép lợi dụng sự khuyết tật của mình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

 

>> Xem thêm:  Trách nhiệm thuộc về ai khi sập cẩu tháp đã kiểm định ?

Có nhà ở, lối đi, phương tiện giao thông đặc thù dành cho người khuyết tật

Theo dự thảo luật, việc đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, công trình công cộng, nhà công sở phải tuân thủ các yêu cầu của quy chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm đảm bảo để người khuyết tật tiếp cận và sử dụng.

Phương tiện giao thông công cộng phải có chỗ ngồi dành riêng cho người khuyết tật; công cụ hỗ trợ để người khuyết tật lên, xuống dễ dàng, thuận tiện và các công cụ hỗ trợ khác phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật;

Người khuyết tật khi tham gia giao thông bằng các phương tiện công cộng được hỗ trợ sử dụng các phương tiện khi cần thiết, được phép mang theo thiết bị hỗ trợ phù hợp miễn phí;

Ngoài ra, để hỗ trợ đời sống tính thần, văn hóa ... của người khuyết tật, Nhà nước qui định các đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng khác xây dựng chuyên mục phản ánh đời sống của người khuyết tật; có lộ trình sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng.

Dự kiến lấy ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày Người khuyết tật Việt Nam.

Quí vị quan tâm đến vấn đề này có thể vào website chinhphu.vn để đóng góp ý kiến.

(Nguồn: Ecolaw.vn)

>> Xem thêm:  Học sinh, sinh viên đủ điều kiện được miễn giản học phí ?