Lương làm thêm giờ là lương trả cho người lao động làm việc ngoài giờ tiêu chuẩn, theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, pháp luật Việt Nam và hầu hết các nước đều quy định khi người sử dụng lao động huy động làm thêm giờ thì phải trả lương cao hơn mức tiền lương trả cho người lao động trong giờ làm việc tiêu chuẩn.

Theo các quy định hiện hành, người lao động làm thêm giờ vào ngày thường thì được hưởng ít nhất bằng 150% mức tiền lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả cho công việc đang làm. Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì được hưởng ít nhất bằng 200%, nếu làm thêm vào ngày lễ hoặc những ngày nghỉ có hưởng lương thì được hưởng ít nhất bằng 300% mức lương nói trên. Nếu làm thêm vào ban đêm thì ngoài tiền lương làm thêm giờ còn được phụ cấp làm đêm (Xf. Phụ cấp làm đêm).

Trường hợp người sử dụng lao động bố trí cho người lao động nghỉ bù những giờ đã làm thêm thì người lao động chỉ được hưởng khoản tiền chênh lệch của lương làm thêm giờ.