1. Khái niệm mang thai hộ 

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, việc mang thai hộ được điều chỉnh cụ thể trong khoản 22 và khoản 23 của Điều 3. Quy định này đã đưa ra các điểm cơ bản về việc người phụ nữ mang thai và sinh con cho người khác, với sự phân biệt rõ ràng về vai trò của các bên liên quan.

Đầu tiên, theo luật, người mang thai hộ không phải là cha mẹ pháp luật của đứa trẻ mà họ sinh ra. Trong trường hợp này, người nhận con chính là cha mẹ pháp luật của đứa trẻ. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của quy định và sự phân định rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm giữa các bên trong quá trình mang thai hộ.

Luật quy định hai hình thức chính của việc mang thai hộ: một là mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và hai là mang thai hộ vì mục đích thương mại. Sự phân biệt giữa hai hình thức này đặt nền tảng cho việc hiểu rõ về mục đích và bản chất của việc mang thai hộ, từ đó xác định các quy định và quyền lợi cụ thể cho mỗi trường hợp.

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là khi một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại, giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Trong trường hợp này, việc mang thai hộ không liên quan đến lợi ích cá nhân mà thực hiện với tinh thần nhân đạo, giúp đỡ những cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc sinh con.

Mặt khác, mang thai hộ vì mục đích thương mại là khi một người phụ nữ mang thai cho người khác với mục đích thu lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác. Trong trường hợp này, việc mang thai hộ trở thành một dịch vụ thương mại, mà người mang thai hộ nhận được một khoản tiền hoặc các lợi ích khác trong quá trình này. Điều này đặt ra những vấn đề phức tạp về đạo đức, pháp lý và xã hội, và đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ để đảm bảo rằng quy định được tuân thủ và các bên liên quan đều được bảo vệ.

Tổng thể, việc quy định về mang thai hộ trong Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 là một bước tiến quan trọng trong việc điều chỉnh và kiểm soát một lĩnh vực đầy những thách thức và vấn đề phức tạp. Bằng cách xác định rõ vai trò của các bên và mục đích của việc mang thai hộ, luật này hướng tới việc bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan và đồng thời đảm bảo tính công bằng và đạo đức trong quá trình này. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn đòi hỏi sự tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và cải thiện để đáp ứng được những thách thức mới trong thời đại hiện nay.

 

2. Mục đích của việc mang thai hộ

Việc quy định rõ ràng về hai mục đích chính của việc mang thai hộ trong Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đã tạo ra một sự phân biệt rõ ràng giữa việc thực hiện nó vì mục đích nhân đạo và vì mục đích thương mại. Mỗi mục đích này đều mang lại những tác động và hậu quả khác nhau đối với tất cả các bên liên quan.

Trước hết, việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện với mục tiêu giúp đỡ những cặp vợ chồng gặp khó khăn về việc sinh con do các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Đây thường là những cặp vợ chồng đã trải qua nhiều nỗ lực và khó khăn nhưng vẫn không thể có con bằng phương pháp tự nhiên hoặc các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác. Trong tình huống này, việc một người phụ nữ tự nguyện đồng ý mang thai và sinh con cho cặp vợ chồng này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là một hành động nhân đạo, tạo ra cơ hội cho họ để trở thành cha mẹ.

Mặt khác, mục đích của hành vi đẻ thuê là để mang thai và sinh con cho người khác với mục đích thu lợi nhuận. Điều này thường đi kèm với việc áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và thường liên quan đến việc trao đổi tiền bạc hoặc các lợi ích khác giữa người mang thai hộ và người thuê.

Sự phân biệt giữa hai mục đích này không chỉ đặt ra những câu hỏi về tính đạo đức và con người mà còn về pháp lý và xã hội. Việc đặt ra các quy định cụ thể cho cả hai mục đích nhằm đảm bảo rằng quyền lợi của tất cả các bên đều được bảo vệ và đồng thời ngăn chặn những việc lạm dụng hay vi phạm pháp luật trong quá trình này.

 

3. Điều kiện thực hiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Điều kiện thực hiện việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là một phần quan trọng của quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nhằm đảm bảo rằng quy trình này diễn ra trong một bối cảnh chắc chắn và công bằng cho tất cả các bên liên quan. Việc xác định rõ các điều kiện này cũng giúp ngăn chặn những lạm dụng và vi phạm pháp luật trong việc mang thai hộ.

Trước hết, việc thực hiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của cả hai bên và được lập thành văn bản. Điều này nhấn mạnh vào sự tự ý thức và sự đồng ý từ phía của người mang thai hộ, đảm bảo rằng họ không bị áp đặt hoặc buộc bức trong quá trình này.

Về phía vợ chồng, họ có quyền nhờ người mang thai hộ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Đầu tiên, họ cần có xác nhận từ tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Điều này đảm bảo rằng việc mang thai hộ là một phương pháp cuối cùng sau khi đã thử nghiệm các phương pháp khác mà vẫn không thành công. Thứ hai, vợ chồng không có con chung và đã được tư vấn đầy đủ về các khía cạnh y tế, pháp lý và tâm lý của quá trình mang thai hộ.

Còn đối với người được nhờ mang thai hộ, họ cũng phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Đầu tiên, họ phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ, nhấn mạnh vào mối quan hệ gia đình hoặc tình bạn đã tồn tại giữa họ. Thứ hai, người này chỉ được mang thai hộ một lần duy nhất và đã từng sinh con trước đó. Điều này giúp đảm bảo rằng họ hiểu rõ về quá trình mang thai và có kinh nghiệm trong việc chăm sóc thai nhi. Thứ ba, họ cần đủ tuổi và có xác nhận từ tổ chức y tế về khả năng mang thai hộ. Thêm vào đó, nếu người mang thai hộ có chồng, sự đồng ý bằng văn bản từ phía chồng cũng là bắt buộc. Cuối cùng, họ cũng cần được tư vấn đầy đủ về các khía cạnh y tế, pháp lý và tâm lý của quá trình mang thai hộ để đảm bảo sự chuẩn bị và hiểu biết đầy đủ.

Trái ngược lại, pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng và cấm hoàn toàn việc mang thai hộ với mục đích lợi nhuận, điều này đặc biệt được thể hiện trong Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Việc cấm mang thai hộ vì mục đích lợi nhuận tại Việt Nam là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ nhân quyền và đạo đức của con người. Điều này không chỉ đảm bảo rằng người phụ nữ không bị coi là một công cụ để kiếm lợi nhuận từ việc mang thai và sinh con, mà còn ngăn chặn những nguy cơ và hậu quả xấu mà việc thương mại hóa cơ thể con người có thể mang lại. Việc mang thai hộ trong một bối cảnh thương mại thường dẫn đến các vấn đề phức tạp liên quan đến bán người, lạm dụng và sự kiểm soát, cưỡng chế cơ thể của người phụ nữ mang thai.

 

4. Phân biệt khác:

Mối quan hệ pháp lý giữa đứa trẻ và người mang thai hộ là một phần quan trọng của quy định về mang thai hộ, và nó phản ánh sự đảm bảo quyền lợi và bảo vệ cho tất cả các bên liên quan trong quá trình này. Đối với trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, quy định rõ ràng rằng đứa trẻ được sinh ra có quyền và nghĩa vụ như con đẻ của người nhận con. Điều này có nghĩa là đứa trẻ sẽ được coi như con ruột của người nhận con, với tất cả các quyền và trách nhiệm pháp lý đi kèm, bao gồm quyền di sản và quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

Tuy nhiên, trong trường hợp mang thai vì mục đích lợi nhuận, mối quan hệ pháp lý giữa đứa trẻ và người mang thai hộ không được pháp luật công nhận. Điều này có nghĩa là người mang thai hộ không có bất kỳ quyền nào đối với đứa trẻ, và đứa trẻ cũng không có bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào đối với người mang thai hộ. Điều này tạo ra một hình thức mơ hồ và không chắc chắn đối với tình trạng pháp lý của đứa trẻ, và có thể dẫn đến những tranh chấp phức tạp về quyền lợi và chăm sóc đối với đứa trẻ trong tương lai.

Ngoài ra, một điểm quan trọng cần lưu ý là chi phí liên quan đến việc mang thai hộ. Trong trường hợp mang thai vì mục đích lợi nhuận, pháp luật cấm hoàn toàn việc thu lợi nhuận từ quá trình này. Điều này nhấn mạnh rằng việc mang thai hộ không được xem là một hoạt động kinh doanh và không nên được thực hiện với mục đích kiếm lợi nhuận. Trái lại, trong hành vi mang thai vì mục đích thương mại, thường có sự liên quan đến việc trả tiền cho người mang thai hộ. Điều này đặt ra những câu hỏi về tính chất của quan hệ giữa tiền bạc và việc mang thai hộ, cũng như vấn đề về bản động và tình trạng của quá trình này.

Tổng thể, mối quan hệ pháp lý giữa đứa trẻ và người mang thai hộ phản ánh sự phức tạp và đa chiều của quy định về mang thai hộ. Việc phân biệt rõ ràng giữa việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và vì mục đích lợi nhuận là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng quyền lợi của tất cả các bên được bảo vệ và đồng thời tránh xa những hậu quả không mong muốn từ việc lạm dụng và thương mại hóa quá trình này.

Xem thêm: Có những hình thức mang thai hộ nào theo quy định pháp luật?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật