1. Thông báo về việc (điều chỉnh/không điều chỉnh) thông tin đề nghị tra soát là gì?

Thông báo về việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin đề nghị tra soát là một thông báo chính thức được cơ quan thuế sử dụng để thông báo kết quả xem xét và xác minh thông tin đề nghị tra soát của người nộp thuế hoặc đơn vị. Thông báo này được sử dụng để thông báo cho người nộp thuế hoặc đơn vị về việc cơ quan thuế đã xem xét và quyết định về việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin đề nghị tra soát. Nếu có điều chỉnh, thông báo sẽ cung cấp thông tin về các chỉ tiêu đã được điều chỉnh và nội dung điều chỉnh cụ thể. Nếu không điều chỉnh, thông báo sẽ giải thích lý do không thực hiện điều chỉnh và xác nhận rằng thông tin đã được xem xét và xác minh là chính xác.

Thông báo này thường đi kèm với các giấy tờ, tài liệu liên quan và có số hiệu, ngày tháng ban hành. Nội dung thông báo phải được sắp xếp rõ ràng, đầy đủ và theo quy định của cơ quan thuế. Thông báo về việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin đề nghị tra soát được sử dụng để thông báo cho người nộp thuế hoặc đơn vị về kết quả của quá trình xem xét và xác minh thông tin đề nghị tra soát. Mục đích chính của thông báo này là cung cấp cho người nộp thuế hoặc đơn vị thông tin chi tiết về việc cơ quan thuế đã quyết định điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin được đề nghị trong quá trình tra soát.

Thông báo cho người nộp thuế hoặc đơn vị về kết quả xem xét và xác minh thông tin đề nghị tra soát, bao gồm việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin. Trong trường hợp thông tin được điều chỉnh, thông báo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ tiêu đã được điều chỉnh, nội dung điều chỉnh cụ thể và căn cứ điều chỉnh. Trong trường hợp không điều chỉnh thông tin, thông báo sẽ cung cấp lý do không thực hiện điều chỉnh và giải thích tại sao thông tin đã được xem xét và xác minh là chính xác. Thông báo cũng có thể cung cấp hướng dẫn và thông tin liên quan để người nộp thuế hoặc đơn vị có thể hiểu rõ hơn về quy trình và yêu cầu sau quá trình tra soát.

 

2. Hướng dẫn trình bày đầy đủ nội dung của thông báo về việc (điều chỉnh/không điều chỉnh) thông tin đề nghị tra soát

Thông báo về việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin đề nghị tra soát sẽ bao gồm các nội dung sau:

- Tiêu đề: Thông báo về việc (điều chỉnh/không điều chỉnh) thông tin đề nghị tra soát.

- Số và ngày thông báo: Ghi rõ số và ngày ban hành thông báo.

- Cơ quan ban hành: Ghi rõ tên cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành thông báo.

- Căn cứ pháp lý: Trích dẫn các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn liên quan mà thông báo được căn cứ để đưa ra quyết định điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin đề nghị tra soát.

- Mục đích thông báo: Nêu rõ mục đích và ý nghĩa của thông báo trong việc thông báo kết quả xem xét và xác minh thông tin đề nghị tra soát.

- Thông tin đề nghị tra soát: Trình bày chi tiết thông tin đề nghị tra soát mà người nộp thuế hoặc đơn vị đã gửi cho cơ quan thuế.

- Kết quả điều chỉnh hoặc không điều chỉnh: Trình bày kết quả của quá trình xem xét và xác minh thông tin đề nghị tra soát.

+ Điều chỉnh thông tin: Nếu thông tin đã được điều chỉnh, ghi rõ các chỉ tiêu đã được điều chỉnh, nội dung điều chỉnh cụ thể và căn cứ điều chỉnh.

+ Không điều chỉnh thông tin: Nếu không điều chỉnh thông tin, ghi rõ lý do không thực hiện điều chỉnh và giải thích tại sao thông tin đã được xem xét và xác minh là chính xác.

- Hướng dẫn và thông tin liên quan: Cung cấp hướng dẫn và thông tin liên quan để người nộp thuế hoặc đơn vị có thể hiểu rõ hơn về quy trình và yêu cầu sau quá trình tra soát.

- Địa chỉ liên hệ: Cung cấp địa chỉ và thông tin liên hệ của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền để người nộp thuế hoặc đơn vị có thể liên hệ để được hỗ trợ hoặc tìm hiểu thêm về thông báo.

- Người ký và đóng dấu: Ký tên và ghi rõ chức vụ của người có quyền hạn và chức vụ tương ứng trong cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành thông báo. Nếu có, đóng dấu của cơ quan cũng được ghi rõ.

Thông báo này cần được trình bày rõ ràng, đầy đủ, tuân theo quy định của cơ quan thuế và có tính chính xác, pháp lý để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả người nộp thuế hoặc đơn vị và cơ quan thuế. Thông báo phải nêu rõ mục đích của nó và căn cứ pháp lý liên quan. Kết quả của quá trình xem xét và xác minh thông tin đề nghị tra soát cần được trình bày chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin. Nếu có điều chỉnh, thông báo cần cung cấp thông tin về các chỉ tiêu đã được điều chỉnh và nội dung điều chỉnh cụ thể. Trường hợp không điều chỉnh, lý do không thực hiện điều chỉnh cần được giải thích. Thông báo cũng cần cung cấp hướng dẫn và thông tin liên quan để người nộp thuế hoặc đơn vị hiểu rõ hơn về quy trình và yêu cầu sau quá trình tra soát.

 

3. Mẫu 01/TB-TS: Thông báo về việc (điều chỉnh/không điều chỉnh) thông tin đề nghị tra soát 

>>> Tải ngay: Mẫu 01/TB-TS: Thông báo về việc (điều chỉnh/không điều chỉnh) thông tin đề nghị tra soát 

Mẫu 01/TB-TS: Thông báo về việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh thông tin đề nghị tra soát là một mẫu thông báo chính thức được cơ quan thuế sử dụng để thông báo kết quả của quá trình xem xét và xác minh thông tin đề nghị tra soát. Công ty Luật Minh Khuê xin gửi đến quý khách ví dụ về nội dung của Mẫu 01/TB-TS: Thông báo về việc (điều chỉnh/không điều chỉnh) thông tin đề nghị tra soát như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

Số: 123/TB-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thông tin đề nghị tra soát

Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng thi hành;

Căn cứ văn bản đề nghị tra soát số 456/TS-CT ngày 10/7/2023 (mã giao dịch điện tử T123456) của CỤC THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO, mã số thuế của NNT 789012345 gửi cơ quan thuế ngày 11/7/2023;

Cơ quan thuế thông báo nội dung điều chỉnh như sau:

STT Chỉ tiêu Nội dung đề nghị điều chỉnh Nội dung điều chỉnh Căn cứ điều chỉnh
(1) (2) (3) (4) (5)
01 Tên công ty Smart Solutions Ltd. Smart Solutions Corporation Căn cứ Quyết định sửa đổi  Tên doanh nghiệp số 123/QĐ-CT ngày 20/7/2023 2 Địa chỉ 123 Đường ABC, TP.HCM 456 Đường XYZ, TP.HCM  Căn cứ Quyết định thay đổi Địa chỉ kinh doanh số 789/QĐ-CT ngày 25/7/2023

Cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh thông tin theo đề nghị của Smart Solutions Ltd. Lý do: Do thông tin đăng ký ban đầu đã được xác minh là chính xác và không có sự thay đổi cần điều chỉnh.

Trường hợp Smart Solutions Corporation cần biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn http://www.taxagency.gov.vn hoặc liên hệ với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tra soát, Tầng 5, Số 789 Đường DEF, TP.HCM để được hỗ trợ.

Cơ quan thuế thông báo để Smart Solutions Corporation được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Smart Solutions Corporation, 456 Đường XYZ, TP.HCM;

- Các Bộ phận có liên quan;

- Lưu: Văn thư, Bộ phận ban hành Thông báo.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu/Ký điện tử)

Để quý khách muốn tham khảo thêm nội dung bài viết sau: Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-15)

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số hotline 1900.6162. Dịch vụ của chúng tôi nhằm giúp quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Với đội ngũ chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết lắng nghe tận tâm và cung cấp tư vấn chuyên nghiệp nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của quý Khách hàng. Bất kể bạn đang gặp phải vấn đề liên quan đến hợp đồng, lao động, doanh nghiệp, gia đình, hay bất kỳ lĩnh vực pháp luật nào khác, chúng tôi sẽ cung cấp những giải pháp phù hợp và tin cậy. Quý khách hàng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể.