Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đaitranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2005

- Căn cứ hợp đồng vay nợ số    ký ngày    tháng    năm 200   giữa Ông …… với Công ty..............

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao mới nhất 2021 ? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Hôm nay, ngày     tháng     năm 200   tại văn phòng Công ty.................... chúng tôi gồm có :

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Người cho vay)

Ông(Bà) :  Chức vụ :

Ông(Bà) :  Chức vụ :

Địa chỉ  :

Điện thoại    :    Fax:

Tài khoản    :
ĐẠI DIỆN BÊN B: (Công ty  vay nợ)

Ông(Bà) :  Chức vụ :

Ông(Bà) :  Chức vụ :

Địa chỉ  :

>> Xem thêm:  Thanh lý hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật ? Thanh lý hợp đồng thuê đất của Nhà nước ?

Điện thoại    :    Fax:

Tài khoản    :

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:

Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng……số ký ngày……tháng ……năm 2008

Tổng số tiền thanh toán gồm có:

-    Tiền gốc

-    Tiền lãi

-    Tổng cộng

(Viết bằng chữ)

Kể từ ngày........... , hợp đồng số........... được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

>> Xem thêm:  Mua điện thoại trả góp nhưng không trả tiền có bị công an xử lý không ?

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau:

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

                     NGƯỜI LÀM CHỨNG 1                                            NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

>> Xem thêm:  Mức phạt khi một trong hai bên phá vỡ hợp đồng thuê nhà để kinh doanh?