Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN ....

--------------

Số: ....../2013/CV-.....

(V/v: đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, Ngày ..... tháng ......năm 20.....

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................................................................

- Địa chỉ: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố .......;

- Mã số thuế: ...............................

- Giấy chứng nhận đầu tư số ........................(cấp đổi thay thế giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.................... do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư ...............cấp lần đầu ngày ...../...../20.......thay đổi lần thứ..... ngày ...../...../20......) do ủy ban nhân dân thành phố .............. cấp lần đầu ngày...../...../20......

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Mẫu công văn chuẩn bản cập nhật mới nhất năm 2020

- Họ và tên: ..........................               Giới tính: .........................................

- Ngày sinh: ......../...../19.....                 Quốc tịch: .......................................

- CMND số: .................. do công an thành phố ...... cấp ngày ....../...../19....

- Địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Số ........, ngõ ......., phố .........., phường ............., quận ......., thành phố .......;

 

Thưa quý cục,

            Công ty cổ phần ................. đã cùng với Công ty TNHH ..........ký hợp đồng hợp tác liên doanh và đã được ủy ban nhân dân thành phố.....cấp giấy chứng nhận đầu tư số ............... chứng nhận lần đầu ngày ....../....../20......

            Vì vậy bằng công văn này, chúng tôi trân trọng đề nghị quý cục cho phép công ty chúng tôi được chuyển cơ quan thuế quản lý cho phù hợp với quy định pháp luật.

            - Cơ quan thuế quản lý cũ: Chi cục thuế quận ....................;

            - Cơ quan thuế quản lý mới: Cục thuế thành phố ................,

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn quý cục!

Tài liệu gửi kèm

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư

- Bản sao đăng ký kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ...................................

Giám đốc

 

 

 

................................................

 

----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Mẫu công văn thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện