Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu đơn bán hàng (Sales Receipt)

 

Salesperson

Ngày

Customer

Điện thoại:

Địa chỉ:

City

State

ZIP

 

 

 

 

Qty.

Item/Description

Price/Unit

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__Cash

__Visa/MasterCard/American Express

 

Expires

                                  Total Due

 

All returns and exchanges must be accompanied by this slip.