Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------

   ….., ngày …..tháng …. năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc: xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự.

>> Xem thêm:  Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có được không?

 

Kính gửi        - Chi cục Thi hành án tỉnh Thái Nguyên;

                        - Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Sông Công.

Tên tôi là: ……………………………., sinh năm 19…………….;

Trú tại số nhà ……, tổ ……, Phường Thắng Lợi, Thị xã Sông Công.

Tôi viết đơn này xin trình bày vấn đề như sau:

Tôi đang bị kê biên tài sản để thi hành án dân sự với khoản nợ là 2,8 tỷ đồng. Hiện tại tôi có 05 quyền sử  dụng đất, chi tiết như sau:

+. Quyền sử dụng đất số …………… –thửa đất số …….., tờ bản đồ số ……I và tài sản gắn liền với đất là nhà ở 3 tầng.

Địa chỉ:số nhà ………...., tổ …., phường Thắng Lợi, Thị xã Sông Công – Là nơi ở của gia đình tôi hiện nay.

+. Quyền sử dụng đất số ………… - thửa đất số ………., tờ bản đồ số: 76-II,

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (Phụ lục 8)

Địa chỉ: ………….. Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công;

+. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số ……………, tờ bản đồ số: 76-II,

Địa chỉ: ……………Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công;

+. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất ……………., tờ bản đồ số: 76 – II,

Địa chỉ: ………… Xuân thành, phường Cải Đan, Thị xã Sông Công;

+.Quyền sử dụng đất số …………….. - thửa đất số ………., tờ bản đồ số: 76-II,

Địa chỉ: TDP Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công.

Ngày 14/1/2011, gia đình tôi đã dùng thửa đất số ………..-Tờ bản đồ ………… và nhà xây …….. tầng bảo lãnh cho Công ty cổ phần xây dựng …………. vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công, theo hợp đồng số …………….. Hiện nay Công ty CPXD …………… vẫn hoạt động bình thường.

 Ngày 20/01/2012 gia đình tôi đã chuyển nhượng thửa đất …………. - Tờ bản đồ số 76 - II cho chị ………………...

Theo thông báo số …………/TB-CCTHA ngày 26/8/2013 của Chi cục thi hành án dân sự Thị xã Sông Công về việc thông báo cưỡng chế Thi hành án các tài sản bao gồm: Quyền sử dụng đất thửa …………. - Tờ bản đồ số ………., diện tích ……….. m2, 01 nhà xây 5 tầng trên đất; thửa ………….. tờ bản đồ 76-II; thửa ………….. - Tờ bản đồ 76-II; thửa …………. - Tờ bản đồ 76-II. Việc cưỡng chế gia đình tôi không chống đối, không gây khó khăn.

>> Xem thêm:  Tư vấn xử lý trường hợp mua phải đất đang tiến hành kê biên thi hành án ?

Để đảm bảo việc thi hành án, gia đình tôi đã viết đơn tự nguyện đồng ý kê biên Quyền sử dụng đất số ……………… - thửa đất số 393A, tờ bản đồ số 76-II cùng với tài sản trên đất, địa chỉ: ……………. Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công.

 Đến ngày 25/4/2013,Chi cục Thi hành án Thị xã Sông Công đã tiến hành kê biên tài sản của gia đình tôi là: Quyền sử dụng đất số ……………. - thửa đất số ……………, tờ bản đồ số 76-II cùng với tài sản trên đất, địa chỉ: ………. Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công. Có sự chứng kiến của các đương sự, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thị xã Sông Công, UBND Phường Cải Đan, Công an Phường Cải Đan, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng tài nguyên - môi trường (tuy nhiên không có sự tham gia, chứng kiến của người có giáp ranh, liền kề với khu đất trên). Sau khi khảo sát, tính toán không hiểu vì lý do gì tất cả đoàn kê biên lại về. Và tính đến nay thì gia đình tôi vẫn chưa nhận được bất cứ kết luận hay thông báo gì của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Công về buổi kê biên không thành đó.

Đến ngày 25/7/2013, Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Sông Công lại tiến hành kê biên tài sản gia đình tôi với Quyền sử dụng đất số ……………. – thửa đất số ………, tờ bản đồ số 49-I và tài sản gắn liền với đất là nhà ở 3 tầng thuộc địa chỉ: số nhà ……, tổ ……, phường Thắng Lợi, Thị xã Sông Công – là nơi ở của gia đình tôi hiện nay.

Ngày 26/8/2013,Chi cục Thi hành án Thị xã Sông Công lại ra tiếp quyết định số …../TB -THA về việc cưỡng chế thi hành án cũng với Quyền sử dụng đất số ………. - thửa đất số …………………, tờ bản đồ số 76-II cùng với tài sản trên đất, địa chỉ: ………. Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công.

Tôi làm đơn này đề nghị Chi cục Thi hành án tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Sông Công giải thích rõ cho gia đình chúng tôi những vấn đề sau:

Thứ nhất, đối với quyền sử dụng đất số 3…………. - tờ bản đồ 76 - II là thửa đất gia đình tôi đã chuyển nhượng trước khi có các bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Sông Công vì sao vẫn đưa vào khối tài sản của gia đình tôi kê biên đảm bảo thi hành án, gây nên mâu thuẫn của gia đình tôi và người được chuyển nhượng.

Thứ hai, căn cứ vào Điều 95 của Luật thi hành án dân sự năm 2008 quy định: “Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án, trừ trường hợp người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án.” Vậy vì sao khi gia đình tôi đã tự nguyện làm đơn đề nghị kê biên Quyền sử dụng đất số ………… - thửa đất số ……., tờ bản đồ số 76-II cùng với tài sản trên đất, địa chỉ: …… Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công để đảm bảo việc thi hành án nhưng buổi kê biên không tiến hành được cũng không có thông báo trả lời chúng tôi mà lại tiếp tục kê biên nhà ở của tôi tại Quyền sử dụng đất số ……….. – thửa đất số ……….., tờ bản đồ số 49-I và tài sản gắn liền với đất là nhà ở 3 tầng thuộc địa chỉ số nhà 73, tổ 9, phường Thắng Lợi, Thị xã Sông Công. Chi phí cho buổi kê biên bất thành ai là người phải chịu trách nhiệm.

Vậy tôi làm đơn này kính mong các cơ quan chức năng xem xét trả lời để gia đình tôi yên tâm làm ăn, sinh sống.

Tôi xin trân trọng cám ơn!

                   Người làm đơn

>> Xem thêm:  Một số vướng mắc về tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản trong thi hành án dân sự

 

 

 

----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

>> Xem thêm:  Thi hành án dân sự: Luật mới, vướng mắc cũ

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Thực tiễn thi hành án dân sự: Chậm chuyển khoản thi hành án