1. Kê biên tài sản thi hành án là gì?

Kê biên tài sản thi hành án là một biện pháp quan trọng trong việc cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định của Điều 71 Luật Thi hành án dân sự 2008. Điều này được thực hiện với mục tiêu chính là đảm bảo rằng quyết định của tòa án được thực thi một cách đầy đủ và kịp thời.

Một trong những bước chính trong quá trình kê biên tài sản là việc xác định và ghi chép lại danh sách tài sản của người phải thi hành án. Quá trình này không chỉ đơn thuần là việc liệt kê mà còn đòi hỏi sự cẩn trọng và minh bạch để đảm bảo rằng tất cả các tài sản cần thiết sẽ được thu thập và quản lý một cách chính xác.

Sau khi danh sách tài sản đã được xác định, biện pháp kê biên tiếp tục bằng việc cấm người phải thi hành án hoặc bất kỳ ai khác sử dụng hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào đối với tài sản đã được liệt kê. Điều này nhằm mục đích bảo vệ tài sản khỏi bị lạm dụng hoặc thiệt hại trong quá trình thi hành án.

Sau khi tài sản đã được kê biên, nhiệm vụ tiếp theo là giao cho người phải thi hành án hoặc một cá nhân được ủy quyền bảo quản tài sản này. Việc này đảm bảo rằng tài sản sẽ được bảo quản và quản lý một cách an toàn và hiệu quả cho đến khi quyết định của tòa án được thực thi hoàn toàn.

Trong những trường hợp đặc biệt, khi cần thiết để đảm bảo tính bảo mật và công bằng trong quá trình thi hành án, có thể niêm phong hoặc niêm yết tài sản đã được kê biên. Điều này giúp ngăn chặn bất kỳ hành vi can thiệp không đúng từ phía bên ngoài và đảm bảo rằng tài sản sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất.

Đối với loại tài sản được phép kê biên, chúng bao gồm tài sản thuộc sở hữu của người phải thi hành án, tài sản mà người phải thi hành án và một hoặc nhiều người khác đồng sở hữu, và tài sản mà người khác sở hữu nhưng người phải thi hành án có quyền sử dụng hoặc quyết định đối với nó. Điều này mở ra một phạm vi rộng lớn của tài sản có thể được kê biên để đảm bảo rằng thi hành án được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả.

Tổng kết lại, biện pháp kê biên tài sản thi hành án đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của hệ thống pháp luật. Bằng cách này, nó giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo rằng quyết định của tòa án được thực thi một cách đúng đắn và kịp thời.

 

2. Có được kê biên tài sản đang có tranh chấp để thi hành án dân sự không?

Căn cứ vào quy định tại điều 75 của Luật Thi hành án dân sự năm 2015, được sửa đổi bởi khoản 32 Điều 1 của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014, chúng ta thấy rõ quy trình giải quyết tranh chấp và yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án.

Trong trường hợp tài sản của người phải thi hành án bị cưỡng chế để thi hành án và có người khác phản đối, Chấp hành viên sẽ thông báo cho đương sự và những người liên quan đến tranh chấp về quyền của họ. Sau đó, họ có thể chọn khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Nếu đương sự và các bên liên quan quyết định khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ, thì việc xử lý tài sản sẽ được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng các bên có thời gian và cơ hội để giải quyết tranh chấp theo đúng quy trình pháp lý và tôn trọng quyết định của cơ quan tư pháp.

Trong trường hợp đương sự và các bên liên quan không khởi kiện tại Tòa án hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ, Chấp hành viên sẽ tiếp tục xử lý tài sản để thi hành án theo quy định của Luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ quy trình pháp lý và thời hạn trong việc giải quyết tranh chấp, giúp đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình thi hành án dân sự.

Theo quy định được trình bày ở trên, khi có tranh chấp về đất đai, Chấp hành viên sẽ thông báo cho người có tranh chấp để họ có thể khởi kiện tại Tòa án hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong vòng 30 ngày.

Nếu sau khi hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ mà người có tranh chấp không tiến hành khởi kiện hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thì Chấp hành viên sẽ tiến hành xử lý kê biên tài sản để thi hành án. Điều này nhấn mạnh rằng việc tuân thủ thời hạn và thực hiện các bước pháp lý là rất quan trọng để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai.

 

3. Các giải pháp khi kê biên tài sản đang có tranh chấp

Khi kê biên tài sản đang có tranh chấp, Chấp hành viên sẽ thực hiện theo quy định tại Luật Thi hành án dân sự 2008, cụ thể như sau:

- Thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Thông báo bằng văn bản: Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp về quyền của họ bằng văn bản. Nội dung thông báo bao gồm: Thông tin về tài sản đang được kê biên; Quyền của họ được khởi kiện tại Tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Thời hạn khởi kiện hoặc đề nghị giải quyết.

+ Gặp gỡ trực tiếp: Chấp hành viên có thể gặp gỡ trực tiếp đương sự, người có tranh chấp để giải thích về quyền của họ.

- Trường hợp cần tuyên bố giao dịch vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch.

+ Tuyên bố giao dịch vô hiệu: Nếu giao dịch liên quan đến tài sản đang tranh chấp được cho là vô hiệu theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên sẽ đề nghị Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu.

+ Yêu cầu hủy giấy tờ liên quan: Chấp hành viên có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch nếu giao dịch vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu giả mạo.

- Trường hợp đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện hoặc đề nghị giải quyết trong thời hạn 30 ngày.

+ Tiếp tục kê biên: Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chấp hành viên mà đương sự, người có tranh chấp không khởi kiện hoặc đề nghị giải quyết, Chấp hành viên sẽ tiếp tục kê biên tài sản.

+ Giao cho người phải thi hành án hoặc người thứ ba quản lý: Tài sản được kê biên sẽ được giao cho người phải thi hành án hoặc người thứ ba quản lý cho đến khi có quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp đương sự, người có tranh chấp khởi kiện hoặc đề nghị giải quyết trong thời hạn 30 ngày.

+ Tạm dừng kê biên: Chấp hành viên sẽ tạm dừng kê biên tài sản trong thời gian đương sự, người có tranh chấp khởi kiện hoặc đề nghị giải quyết.

+ Thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền: Chấp hành viên sẽ thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc kê biên tài sản.

Đương sự và người có tranh chấp trong vụ án có quyền lợi cơ bản là được bảo vệ và đảm bảo sự công bằng. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào liên quan đến việc kê biên tài sản, họ đều có quyền khiếu nại và tố cáo. Điều này không chỉ là một quyền lợi mà còn là một phần không thể thiếu của quy trình pháp lý, giúp đảm bảo rằng mọi bên đều được đối xử công bằng và theo đúng quy định của luật pháp.

Việc khiếu nại và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kê biên tài sản đồng thời là một biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan. Điều này đặc biệt quan trọng khi có sự tranh chấp về tài sản, vì một hành vi không đúng đắn trong quá trình kê biên có thể ảnh hưởng đến kết quả của vụ án và gây ra những hậu quả khó lường cho các bên liên quan.

Ngoài ra, việc khiếu nại và tố cáo cũng là một cơ chế để kiểm soát và giám sát hoạt động của Chấp hành viên trong quá trình thi hành án. Điều này giúp đảm bảo rằng họ tuân thủ đúng quy định pháp luật và không lạm dụng quyền hành của mình trong việc kê biên tài sản.

Tóm lại, việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình kê biên tài sản đang có tranh chấp là rất quan trọng. Đương sự và người có tranh chấp không chỉ có quyền khiếu nại và tố cáo mà còn có trách nhiệm đảm bảo rằng quy trình pháp lý được thực hiện một cách đúng đắn và công bằng.

 

Xem thêm:Khi có quyết định thi hành án thì trong thời gian bao lâu được nhận bồi thường?

Qúy khách có thể liên hệ với Luật Minh Khuê chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn