CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------o0o------

…………., ngày …… tháng …  năm 20…

ĐƠN GIẢI TRÌNH

(Về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

 

Kính gửi: Cơ quan công an huyện/Quận……………………………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….

CMND số: ………………          Cấp ngày: …………………..Nơi cấp: ………………

>> Xem thêm:  Tư vấn về cách giải quyết khi bạn mượn xe không trả ?

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………….………....

Hiện tại tôi đang công tác tại………………….…………..Chức vụ: ……………….....

Nội dung giải trình:

Ngày…..tháng…..năm……., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc ông …………….. số CMND: ……….. do Công an thành phố……… cấp ngày: …../.…./……Hiện đang cư trú tại……………………………..……………………………….......................................

gửi đơn đến cơ quan tố giác tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau:

Ngày …. tháng …. năm 20…, tôi có vay anh.........số tiền là ….000.000 đồng (….triệu đồng), văn bản có chữ ký của………………………Đến ngày …. tháng ….. năm 20….., tôi tiếp tục vay anh …….. số tiền ….000.000.000 đồng (…tỷ đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên là ngày … tháng … năm 20... Những lần vay này đều được lập thành văn bản có chữ ký của………………Tổng số tiền tôi vay của anh ...... là ….000.000.000 đồng (………………….. triệu đồng).

Mục đích của việc vay số tiền trên: tôi cho người thân của tôi là Bà ………………… sử dụng vào việc kinh doanh, cụ thể là mua bán xe ô tô. Đến ngày hẹn trả nợ - ngày …… tháng …… năm 20….., người thân nhà tôi và tôi không có khả năng trả nợ khoản tiền đã vay của anh ……. Tôi đang tích cực đàm phán với anh ……….. về việc trả khoản tiền vay trên.

Ngày…tháng … năm 20…, tôi có trả cho anh Hùng số tiền…..000.000 đồng (…….. triệu đồng). Như vậy, số tiền tôi còn nợ lại của anh …………… là ……...000.000 đồng (…………… triệu đồng). Tôi đã thỏa thuận với anh ……….. là số tiền còn nợ lại ……..000.000 đồng sẽ thanh toán bằng một chiếc xe ô tô hãng Mercedes mang biển kiểm soát …… (chiếc xe này trước đây tôi mua của ông ………….., chủ xe là anh ………).

Ngày …..tháng …… năm 20….., tôi đã giao chiếc xe ô tô hãng Mercedes mang biển kiểm soát ………… cho anh …... Khi giao xe, tôi có yêu cầu anh ……. hủy giấy tờ đã vay nhưng anh ……… nói “không mang theo” và hứa là sẽ hủy giấy tờ vay sau. Vì là anh em với nhau nên tôi đã tin tưởng ngay mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác. Giao dịch vay tiền giữa tôi và anh ………….. đã chấm dứt, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

>> Xem thêm:  Vướng mắc về cho bạn mượn xe rồi không trả mà đem cầm cố tài sản thì nên xử lý thế nào cho hợp pháp ?

Tuy nhiên, anh ………… lại cho anh (người khác) …………….. mượn chiếc xe mà tôi đã giao cho anh ……………., người mượn xe đã bán mất chiếc xe này. Hiện nay, anh Hùng không yêu cầu tôi phải trả khoản vay mà tôi đã thanh toán bằng chính chiếc xe đã bị người mượn xe bán mất. Về mặt pháp lý thì tôi không còn nghĩa vụ nào với anh ……….. nữa.

Đến ngày…..tháng…..năm……., anh …….. lại làm đơn tố giác tôi với Quý cơ quan. Như đã trình bày, tôi không còn bất cứ một nghĩa vụ nào với anh …….., vì tôi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình.

Căn cứ Điều 139 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2009 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm.

….

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

>> Xem thêm:  Luật Công an nhân dân năm 2014 số 73/2014/QH13

Theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải có dấu hiệu của việc “dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đọat tài sản”. Thế nhưng tôi không dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của anh ….., quá trình thực hiện giao dịch vay tiền với anh ………. tôi luôn trung thực trong mọi hành vi của mình. Tôi nhận thấy, việc anh ……. làm đơn tố cáo tôi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ. Quan hệ của chúng tôi đơn thuần là vấn đề vay mượn dân sự phục vụ mục đích kinh doanh hoàn toàn tự nguyện.

Chính vì những căn cứ nêu trên, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho tôi.

Tôi xin cam đoan những nội dung giải trình nêu trên là đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đã cam đoan.

……………, ngày …..tháng ….. năm 20…….

Người làm đơn

 

 

………………………………….

>> Xem thêm:  Luật công an nhân dân năm 2005 số 54/2005/QH11