1. Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội phát hành

Công ty Luật TNHH Minh Khuê cung cấp mẫu đơn ly hôn đơn phương do tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội phát hành để quý khách tham khảo và áp dụng thực tiễn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

Họ và tên người khởi kiện: ....................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................

Chứng minh thư số:…………………………………… cấp ngày:...........................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:..............................................................................................

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác):............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................................

Họ và tên người bị kiện:............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................

Chứng minh thư số:…………………………………….. cấp ngày:.........................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:..............................................................................................

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác).............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú...................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm kết hôn:.............................................................................................................

Đăng ký kết hôn tại:.......................................................................................................................

(Nếu chung sống không có đăng ký kết hôn nêu rõ lý do, thời gian chung sống)

........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Về tình cảm:

Hai người chung sống với nhau từ ngày……………… tháng………………… năm….. tại

...........................................................................................................................................................

Nếu có sự thay đổi chỗ ở cần ghi rõ quá trình thay đổi:........................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Mâu thuẫn xảy ra từ thời gian nào? Ngày………… tháng…………… năm…......................

Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng:..............................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Khi phát sinh mâu thuân đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, gia đình hoặc bản thân các bên hòa giải giải quyết như thế nào:...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hai bên đang ở chung hay đã ở riêng:..........................................................................................

Nếu ở riêng thì từ thời gian nào:...................................................................................................

Về con chung:

Vợ chồng có mấy con chung:………………… Cụ thể:

  1. Họ và tên:.............................................................................................................................

Sinh ngày:…………… tháng ……………. Năm …………

Hiện đang ở với:..............................................................................................................................

  1. Họ và tên:.............................................................................................................................

Sinh ngày …………….. tháng ……………. Năm……………

Hiện đang ở với:..............................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn:...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu không thỏa thuận được thì ghi rõ ý kiến đề nghị giải quyết:............................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Tài sản chung của vợ, chồng có những gì? (Nêu những loại tài sản; mua năm nào; giá bao nhiêu; hiện nay ai đang quản lý sử dụng; giá hiện nay đã qua sử dụng):

........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Ly hôn thỏa thuận ai sử dụng tài sản nào:...................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu không thỏa thuận được thì ghi ý kiến từng bên hoặc đề nghị Tòa án giải quyết:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu là tài sản riêng (được tặng cho riêng, được thừa kế riêng) thì phải chứng minh:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Về nhà ở, quyền sử dụng đất:

Nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản chung của vợ, chồng (mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà, đất, giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà, đất ở )

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng) hoặc của người khác, thì nêu rõ họ tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà đất đó:................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu cơ nợ và yêu cầu Tòa án giải quyết thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì nêu cụ thể:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (hoặc nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu? Nếu chứng cứ để chứng minh sự đóng góp đó:..............................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu không có tài sản chung, nhà ở hoặc cí tàu sanrn nhà ở nhưng không có yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ:..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Các thông tin khác mà người khởi kiện thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm …….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

TÀI LIỆU CẦN NỘP THEO ĐƠN LY HÔN

1/ Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu mất bản chính thì phải có bản sao của Ủy ban nơi đăng ký kết hôn cấp)

2/ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh của con chung

3/ Bản sai có công chứng sổ hộ khẩu. Nếu tạm trú thì phải có giấy khai báo tạm trú hoặc xác nhận của công an nơi tạm trú

4/ Bản sao có công chứng giấy chứng minh thư

5/ Giấy xác nhận mức lương tháng của cơ quan đơn vị nơi ngườì khởi kiện công tác làm việc

6/ Biên bản hòa giải giải quyết mâu thuẫn vợ chồng của cơ quan, đơn vị, gia đình hoặc địa phương (nếu có)

7/ Bản sao có công chứng giấy tờ về nhà đất, tài sản khác (của vợ chồng)

8/ Tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ.

Ghi chú:

  • Trong trường hợp có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn
  • Tòa án nhận đơn khởi kiện vào sáng thứ 3, thứ 6 trong tuần
  • Tòa án thụ lý khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí

2. Khi ly hôn đơn phương thì nộp ở tòa án nào?

Thưa Luật sư, ly hôn đơn phương thì nộp ở tòa án nào ? Cảm ơn!

Khi ly hôn đơn phương thì nộp ở tòa án nào ?

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến qua tổng đài, gọi: 1900.6162

Trả lời

Về thẩm quyền giải quyết ly hôn:

+ Thẩm quyền theo chung:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.....

Theo đó, khoản 1 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định như sau:

Điều 28. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.

Do đó, Tòa án giải quyết ly hôn cho bạn sẽ là tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương chứ không phải Tòa án nhân dân cấp tỉnh, nên bạn không thể nộp đơn ly hôn lên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

+ Thẩm quyền theo lãnh thổ:

Căn cứ khoản 1 điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án theo lãnh thổ được xác định như sau:

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

b) Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết....

Như vậy, trường hợp này, Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn của bạn là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng bạn cư trú, làm việc.

Trong trường hợp bạn không biết địa chỉ nơi cư trú, làm việc của chồng bạn thì theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, bạn có quyền nộp đơn về Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng bạn cư trú, làm việc cuối cùng để giải quyết.

Về thủ tục ly hôn đơn phương

Trước tiên, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

- Đơn xin ly hôn đơn phương (bạn có thể tại đây : Mẫu đơn ly hôn đơn phương);

- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

- Chứng minh nhân dân của vợ, chồng (bản sao có chứng thực);

- Giấy khai sinh của con (nếu có) (bản sao có chứng thực);

- Sổ hộ khẩu gia đình hoặc sổ hộ khẩu của vợ, chồng (trong trường hợp vợ, chồng có hộ khẩu khác nhau) (bản sao có chứng thực);

- Giấy tờ, tài liệu liên quan đến quyền sở hữu tài sản...

Sau đó, bạn nộp hồ sơ lên Tòa án nhân cấp huyện nơi chồng bạn cư trú, làm việc. Sau khi Tòa án xem xét thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, vụ việc đúng thẩm quyền thì Tòa án sẽ thông báo cho bạn nộp tạm ứng án phí và thụ lý hồ sơ.

Thời gian giải quyết việc ly hôn là từ 4-6 tháng.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng ./.

>> Tham khảo ngay: Thời hạn tòa án triệu tập khi tiến hành ly hôn đơn phương ?

3. Nộp đơn ly hôn đơn phương ở Tòa án nào?

Thưa Luật sư, năm nay 27 tuổi, kết hôn được 5 tháng nhưng cuộc sống vợ chồng không có hạnh phúc, chồng tôi có phụ nữ bên ngoài nên về nhà thường xuyên xảy ra xung đột. Chúng tôi ly thân được 6 tháng nay tôi muốn ly hôn đơn phương, chồng tôi đã từng có 1 lần vợ và có con riêng, tái hôn với tôi là lần thứ 2. Chúng tôi đăng ký kết hôn tại quê tôi là thành phố Yên Bái nhưng hiện tại đang ở Hà Nội. Vậy tôi phải nộp đơn ở đâu ?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

>> ​Luật sư tư vấn luật hôn nhân trực tuyến qua tổng đài:1900.6162

Trả lời:

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014Luật hộ tịch năm 2014 thì:

Thủ tục đơn phương ly hôn:

1. Quyền ly hôn và căn cứ cho ly hôn

+ Về nguyên tắc vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn. Tuy nhiên trường hợp vợ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì người chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn.

+ Tòa án xem xét, quyết định cho ly hôn khi đáp ứng đủ các điều kiện về tình trạng vợ chồng mẫu thuẫn trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài và mục đích hôn nhân không đạt được:

2. Hồ sơ khởi kiện xin ly hôn gồm có:

+ Đơn xin ly hôn (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);

+ Sổ hộ khẩu, Chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng (bản sao chứng thực);

+ Giấy khai sinh của con (bản sao chứng thực);

+ Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung như: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ); Đăng ký xe; sổ tiết kiệm… (bản sao chứng thực);

(Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua đường Bưu điện).

3. Trình tự, thủ tục xin ly hôn đơn phương

Quy trình giải quyết vụ án ly hôn:

+ Nộp hồ sơ khởi kiện về việc xin đơn phương ly hôn tại Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi chồng bạn đang cư trú. Nơi cư trú được xác định là nơi chồng bạn có hộ khẩu thường trú hoặc nơi chồng bạn có đăng ký tạm trú. Như vậy, nếu hiện tại chồng bạn đang cư trú tại Hà Nội thì bạn có thể nộp đơn tại Hà Nội.

+ Đương sự nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án quận/huyện và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí cho Tòa án sau khi nhận thông báo nộp tiền tạm ứng án phí của Tòa án;

+ Tòa án thụ lý vụ án, tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung và ra Bản án hoặc quyết định giải quyết vụ án.

Thời gian giải quyết: Từ 4 đến 6 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án;

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tài sản chung vợ chồng được chia như thế nào khi ly hôn đơn phương ?

4. Hướng dẫn viết đơn ly hôn đơn phương mới nhất ?

Luật sư có thể hướng dẫn giúp em viết đơn xin ly hôn đơn phương được không ạ? Bởi vì em đang làm thủ tục ly hôn với chồng mà và chưa biết viết đơn như thế nào ?
Rất mong Luật sư giúp đỡ, xin cảm ơn Luật sư!

Hướng dẫn viết đơn ly hôn đơn phương theo mẫu mới nhất do Toà án phát hành năm 2018 ?

Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Ly hôn đơn phương cần có những giấy tờ sau để Toà án thụ lý:

- Đơn xin ly hôn đơn phương (theo mẫu của Toà)

- Giấy đăng ký kết hôn (bản chính)

- Chứng minh thư và sổ hộ khẩu của cả vợ và chồng (bản sao công chứng)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh của con (nếu có con chung)

- Các giấy tờ khác, chứng minh về tài sản chung như: Giấy tờ chứng minh sở hữu đất, sở hữu nhà, sở hữu tài sản (sổ đỏ, sổ hồng, sổ tiết kiệm, đăng ký xe…)...

- Ngoài ra cần gửi kèm theo các bằng chứng, chứng minh vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình, hành vi ngoại tình...để Toà án xem xét lý do có chính đáng để được ly hôn đơn phương được không.

Sau đó nộp đơn lên Toà án nhân dân Quận/Huyên nơi cư trú, làm việc của chồng( nơi sinh sống của chồng)

Án phí sơ thẩm đối với việc ly hôn là: 300.000 đồng (Chưa tính đến việc án phí tranh chấp tài sản)

2. Luật sư hướng dẫn viết đơn xin ly hôn đơn phương như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...................., ngày ...... tháng ..... năm .....

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN....................

Tôi tên là: Trần Thị A Sinh ngày: 30/10/1994

CMND số:.............................; Cấp ngày:........................; Cấp bởi:..............

Hộ khẩu thường trú : ....................................................................................

Hiện cư trú tại: ............................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin được Tòa giải quyết ly hôn với:

Ông: Hoàng Văn T Sinh ngày: 12/10/1993

CMND số:.......................; Cấp ngày.....................; Cấp bởi: ........................

Hộ khẩu thường trú : ....................................................................................

Hiện cư trú tại: .............................................................................................

Vì hai vợ chồng có quan hệ ngoài luồng, nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng, chồng tôi có hành vi đánh tôi nhiều lần, hạnh phúc gia đình không có, không thể tiếp tục chung sống.

Cụ thể như sau:

Ngày........tháng....... năm 20........, tôi và anh ...............kết hôn. Được UBND..........Quận ..........cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngày ......./....../20/..... Sau khi kết hôn, tôi về chung sống với gia đình chồng tại nhà.................., Quận............., thành phố....................Thời gian đầu, vợ chồng tôi chung sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng càng về sau chồng tôi càng quá đáng thường xuyên đánh tôi, chửi tôi...Nhiều lần gia đình can ngăn, chính quyền địa phương can thiệp giải quyết chồng tôi vẫn không thay đổi. Hiện tại tôi đã về nhà ngoại để sinh sống, không ở với chồng nữa. Tôi viết đơn này đề nghị Toà án giải quyết cho tôi được ly hôn, giải thoát cho tôi.

* Con chung :

- Chúng tôi có đứa con chung là cháu Hoàng văn K, sinh ngày 10/10/20016

* Tài sản chung :

Trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi đã tạo lập (mua) được một số tài sản như sau:

- Một căn chung

- Và 2 chiếc xe máy

Nay tôi làm đơn này đề nghị Quí tòa xem xét giải quyết việc ly hôn với anh Hoàng Văn T vì xét thấy không có hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt.

Yêu cầu của tôi như sau :

1. Về tài sản:

- Một căn chung tôi là người sở hữu

- Hai chiếc xe máy tôi 1 chiếc, chồng tôi 1 chiếc

2. Về nuôi con :

Tôi chịu trách nhiệm nuôi con. Hàng tháng, chồng tôi cấp dưỡng một số tiền là 2 triệu đồng, cho đến khi con đủ 18 tuổi.

Kính mong Quí Tòa xem xét, giải quyết nguyện vọng của tôi, theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(ký, ghi họ tên)

>> Xem ngay: Tư vấn ly hôn đơn phương khi vợ ngoại tình ?

5. Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương theo mẫu mới của Tòa án

Xin chào Luật sư Minh Khuê. Hiện nay em đang làm thủ tục ly hôn đơn phương với vợ em. Luật sư cho hỏi mẫu đơn ly hôn có phải là: đơn khởi kiện ly hôn không? Và sẽ viết như thế nào?
Xin cảm ơn Luật sư.

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương theo mẫu mới của Tòa án

Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân về ly hôn đơn phương, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Luật sư hướng dẫn viết đơn khởi kiện ly hôn theo mẫu của Tòa án:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày….tháng….năm 20....

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận/huyện...............................

Người khởi kiện: Nguyễn Văn A Sinh năm: 1982

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Số điện thoại:....................................................................................................................

Người bị khởi kiện: Nguyễn Thị B Sinh năm: 1987

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Số điện thoại:....................................................................................................................

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có):………………………………………..

Số điện thoại:……………....(nếu có); số fax:………………….……….…......(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:…………………………………………………….………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………….

Số điện thoại:………………..(nếu có); số fax:…………………….………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………….…………(nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vẫn đề sau đây:

Năm 2008, chúng tôi có kết hôn trên tinh thần tự nguyện, có đăng ký kết hôn hợp pháp tại UBND xã/ phường.............................................

Thời gian đầu chúng tôi chung sống với nhau hạnh phúc, tuy nhiên thời gian gần đây vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã gây ảnh hưởng đến gia đình và tâm lý của các con. Mặc dù đã nhiều lần hòa giải và tự điều chỉnh thói quen sinh hoạt, cách nghĩ để tránh xảy ra xung đột, bất đồng trong cuộc sống chung của hai vợ chồng nhưng cuộc sống chung vẫn phát sinh nhiều mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, hôn nhân đã dẫn đến trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt, hôn nhân không thể kéo dài. Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được ly hôn với chị A. Hai vợ chồng chúng tôi tự nguyện thỏa thuận như sau:

1. Về con chung: Chúng tôi có hai con chung là: Nguyễn Văn C (sinh năm:………..) và Nguyễn Thị D (sinh năm:………...), khi ly hôn hai vợ chồng chúng tôi thỏa thuận con sẽ do..............................................................................nuôi.

2. Về tài sản chung: Hai vợ chồng chúng tôi có tài sản chung nhưng xin được tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Người làm chứng (nếu có)……………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….......

Số điện thoại:………………..(nếu có); số fax:……………………..………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:………………………………...………………...…………(nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

  1. Giấy đăng ký kết hôn (bản chính).
  2. Chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Văn A (bản sao công chứng).
  3. Chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Thị B (bản sao công chứng).
  4. Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng).
  5. Giấy khai sinh của cháu Nguyễn Văn C và Nguyễn Thị D (bản sao công chứng).

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ việc này):

…………………………………………………………………………………………...

Người khởi kiện

Nguyễn Văn A

>> Xem ngay: Không có bằng chứng ngoại tình có ly hôn đơn phương được không ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê