Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Đăng ký sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn pháp luật thuế, Tư vấn luật đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn hỗ trợ:

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---***---

 

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA

 

Kính gửi:  Công ty luật ……................................................

Tên tôi là:................................................................................

Số CMND:............................................cấp ngày:..................

Nơi cấp:.................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................

………………………………………………………………

Tôi xin trình bày một việc như sau:

(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc).

>> Xem thêm:  Cơ cấu của quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật hình sự

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Công ty luật Minh Khuê cử luật sư  (nếu mời đích danh luật sư nào thì ghi tên luật sư đó, nếu không thì để trống) bào chữa cho tôi (hoặc con, vợ, chồng.. tôi) trong giai đoạn …….(ghi rõ yêu cầu mời luật sư trong giai đoạn nào: điều tra, truy tố hay xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm).

         

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận ưng thuận của Công ty luật Minh Khuê

...................,ngày......tháng........năm...........

(người viết đơn ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình bản mới nhất do tòa án phát hành năm 2020