Luật sư tư vấn về chủ đề "luật sư bào chữa"

luật sư bào chữa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật sư bào chữa.

Việc bảo đảm quyền tiếp cận sự hỗ trợ sớm nhất của người bào chữa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Việc bảo đảm quyền tiếp cận sự hỗ trợ sớm nhất của người bào chữa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo
Người bào chữa trong tố tụng hình sự giữ vai trò quan trọng. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu việc bảo đảm quyền tiếp cận sự hỗ trợ sớm nhất của người bào chữa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Việc bãi bỏ các rào cản mang tính thủ tục hành chính, chuyển sang chế độ đăng ký thủ tục người bào chữa trong BLTTHS 2015

Việc bãi bỏ các rào cản mang tính thủ tục hành chính, chuyển sang chế độ đăng ký thủ tục người bào chữa trong BLTTHS 2015
Một trong những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 là thay thủ tục cấp Giấy chứng nhận bào chữa bằng thủ tục đăng ký bào chữa. Hãy cùng Luật Minh khuê tìm hiểu việc bãi bỏ các rào cản mang tính thủ tục hành chính, chuyển sang chế độ đăng ký thủ tục người bào chữa

Phân biệt hai trình tự người bào chữa gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

Phân biệt hai trình tự người bào chữa gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo
Bộ luật TTHS 2003 chỉ quy định một trình tự gặp duy nhất trong giai đoạn điều tra, còn Bộ luật TTHS 2015 đã phân biệt rõ hai trình tự cuộc gặp. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu hai trình tự người bào chữa gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo để thấy rõ sự khác biệt giữa chúng

Quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ của người bào chữa

Quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ của người bào chữa
Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa được quy định cụ thể trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ của người bào chữa

Quyền đề nghị tiến hành một số hoạt động tố tụng, đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác của người bào chữa

Quyền đề nghị tiến hành một số hoạt động tố tụng, đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác của người bào chữa
Người bào chữa có nhiều quyền khác nhau được quy định chi tiết trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quyền đề nghị tiến hành một số hoạt động tố tụng, đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác của người bào chữa

Quy định về người bào chữa theo pháp luật ?

Quy định về người bào chữa theo pháp luật ?
Trường hợp người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi không có người bào chữa hoặc người đại diện của họ không lựa chọn người bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải chỉ định người bào chữa theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.

Quyền bào chữa trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam 2015 – ưu điểm và những bất cập cần hoàn thiện

Quyền bào chữa trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam 2015 – ưu điểm và những bất cập cần hoàn thiện
Bào chữa là một trong những quyền cơ bản của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo được ghi nhận trong Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS). Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện các quyền này còn rất nhiều hạn chế. Việc quy định như trong BLTTHS 2015 đã tháo gỡ được nhiều vướng mác trên thực tế.

Vai trò của Luật sư tranh tụng trước khi tham gia phiên tòa

Vai trò của Luật sư tranh tụng trước khi tham gia phiên tòa
Luật Minh Khuê xin được giới thiệu đến quý khách hàng, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ngành luật... kinh nghiệm và kiến thức giúp cho các Luật sư trao đổi và để hiểu sâu hơn về Vai trò của Luật sư tranh tụng trước khi tham gia phiên tòa...
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook