1. Mẫu đơn thuận tình ly hôn tại tòa án mới nhất

Có một thực tế pháp lý tại Việt Nam là pháp luật hôn nhân gia đình và các hướng dẫn của ngành tòa án chỉ quy định các nội dung phải có trong đơn xin ly hôn (thuận tình hoặc đơn phương) nhưng mỗi tòa án lại phát hành những mẫu đơn khác nhau (có đóng dấu của tòa án), điều này gây nhiều khó khăn, làm phức tạp thủ tục ly hôn:
Youtube video

Luật sư: Lê Minh Trường - Hướng dẫn về quyền nuôi con khi ly hôn trên VTV3 (Cafe sáng)

------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***---------

Hà Nội, ngày .......... tháng ......... năm 20.....

 

ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ........ - TP HÀ NỘI

Họ và tên chồng: Ông ........................... Sinh năm .............

CMND/CCCD số: ................ Do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày: ..../..../20...

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

Nơi ĐKHKTT: Tổ........, phường ..........., quận ........., thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: Số ........, tổ ............, phường .... , quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: ..............................................

Họ và tên vợ: Bà..................................... Sinh năm: 1975

CMND/CCCD số:.......................... Do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày: …../…../20……

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

Nơi ĐKHKTT: Tổ........, phường ..........., quận ........., thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: Tổ........, phường ..........., quận ........., thành phố Hà Nội.

Điện thoại:.................................................

Hai người đã đăng ký kết hôn ngày: ........... tháng ........... năm 19......................

Có đăng ký kết hôn tại: Ủy ban nhân dân xã ............, huyện ........., thành phố ...

Lấy nhau tự nguyện (Nếu bị ép buộc thì ghi rõ): Tự nguyện

Nếu không có đăng ký kết hôn nói rõ lý do: ………… 

………………………………………………………………

 

1. Về tình cảm:

Hai người chung sống với nhau từ ngày ................ tháng ................ năm 19........

Tại: Tổ........, phường ..........., quận ........., thành phố Hà Nội.

Nếu thay đổi phải ghi rõ quá trình thay đổi từ khi chung sống đến khi ly hôn: Năm 20...... cả gia đình chuyển về sống tại Tổ........, phường ..........., quận ........., thành phố Hà Nội.

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày ......... tháng .............. năm 20.........

Bắt đầu mâu thuẫn thừ ngày: ....... tháng .... năm 20....... nguyên nhân mâu thuẫn là: Bất đồng, mâu thuẫn về tính cách và lối sống

Quá trình mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, gia đình và bản thân các bên giải quyết thế nào?

Gia đình và bản thân hai bên đã nhiều lần hòa giải nhưng mâu thuẫn không được giải quyết mà ngày càng trầm trọng hơn.

Hiện tại, tình cảm vợ chồng mẫu thuẫn đến mức độ nào? Đã ly thân chưa? Nếu có ly thân thì từ thời gian nào? Nguyện vọng được giải quyết ly hôn:

Hiện tại mẫu thuẫn hai bên trầm trọng không thể hòa giải được. Hai bên đã sống ly thân từ ngày ...... tháng .........năm 20...... đến nay và cả hai bên có nguyện vọng giải quyết ly hôn.

 

2. Về con chung:

Hai người có mấy con chung, cụ thể: Có ......con chung

1. Họ và tên: ........ Sinh ngày ............ tháng .... . năm .... Giới tính : ...

2. Họ và tên: ........ Sinh ngày ............ tháng ........ năm .... Giới tính : ...

3. ...................................................................................................

Hiện tại đang ở với ai? Sau khi ly hôn ai nuôi con nào? Người kia có phải đóng góp nuôi con không? Và mức đóng góp là bao nhiêu?

- Thu nhập bình quân của chồng: ........000.000 VNĐ/tháng

- Thu nhập bình quân của vợ: ...............000.000 VNĐ/tháng.

(Nếu có ý kiến khác nhau về con chung thì ghi rõ ý kiến của từng bên).

Hiện tại Cháu ..................... đang ở với Bố, cháu.............. đang ở với Mẹ. Sau khi ly hôn hai bên thống nhất Cháu ................... sẽ ở với Bố còn cháu ....................... sẽ ở với Mẹ. Bố có nghĩa vụ trợ cấp nuôi con với mức đóng góp hàng tháng là: ..........000.000 VNĐ/tháng (bằng chữ: ................ triệu đồng chẵn).

 

3. Về tài sản - nhà đất:

Tài sản chung của hai vợ chồng gồm (Khai đầy đủ các loại, khai rõ nguồn gốc, thời gian mua, ai đang quản lý, sử dụng, giá trị từng loại tài sản):

Tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận phân chia không yêu cầu tòa án giải quyết.

Sauk hi ly hôn phân chia cụ thể cho từng bên vợ được hưởng tài sản gì, chồng hưởng tài sản gì (nếu không thống nhất được thì ghi ý kiến từng bên, hoặc đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật).

Tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận phân chia không yêu cầu tòa án giải quyết.

Nếu có nợ và cần yêu cầu Tòa án giải quyết thì xác định rõ từng khoản nợ chung, nợ riêng, trách nhiệm trả nợ của từng người, hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật.

Các khoản nợ chung, nợ riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận phân chia không yêu cầu tòa án giải quyết.

Yêu cầu công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (hoặc nhà vợ nếu có thì cụ thể là bao nhiêu tiền):

Do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án giải quyết.

- Nếu không có tài sản, hoặc không yêu cầu giải quyết thì ghi rõ là không có hoặc không yêu cầu tòa án giải quyết.

Bên vợ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên chồng

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Mẫu đơn thuận tình ly hôn tại TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội

>> Tải ngay: Mẫu đơn thuận tình ly hôn của tòa án nhân dân quận Cầu Giấy - Hà Nội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN

 

Kính gửi: ...................................................................................

Họ tên: ………………………………… Sinh năm .........................

CMT số: ……………………………… Ngày cấp ...........................

Nơi ĐKHKTT: ..............................................................................

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: ............................................................

……………………………………… điện thoại ............................

Họ tên: …………………………… Sinh năm ...............................

CMT số: …………………………… Ngày cấp .............................

Nơi ĐKHKTT .............................................................................

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn: ..........................................................

…………………………………… điện thoại ..............................

Hai người đã đăng ký kết hôn ngày …… tháng … năm ........

Có đăng ký kết hôn tại: ............................................................

Nếu lấy nhau tự nguyện (nếu bị ép buộc thì ghi rõ) .................

Nếu không có đăng ký kết hôn nói rõ lý do: ............................

................................................................................................

...............................................................................................

1. Về tình cảm

Hai người chung sống với nhau từ ngày ……. Tháng ….. năm .......

Nếu thay đổi phải ghi rõ quá trình thay đổi từ khi chung sống đến khi ly hôn...

..............................................................................................

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày … Tháng …… năm ......

Bắt đầu mâu thuẫn từ ngày ….. tháng …… năm …… nguyên nhân mâu thuẫn là

..............................................................................................

Quá trình mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, gia đình và bản than các bên giải quyết thế nào?

...........................................................................................

Hiện tại tình cảm vợ chồng mâu thuẫn đến mức độ nào? Đã ly thân chưa? Nếu có ly thân thì ly thân từ thời gian nào? Nguyện vọng được giải quyết ly hôn: ........... 

...........................................................................................

...........................................................................................

2. Về con chung:

Hai người có mấy con chung, cụ thể:

 1. Họ và tên:…………… sinh ngày ….. tháng ….. năm…..
 2. Họ và tên:…………… sinh ngày ….. tháng ….. năm…..
 3. Họ và tên:…………… sinh ngày ….. tháng ….. năm…..

Hiện tại đang ở với ai? Sau khi ly hôn ai nuôi con nào? Người kia có phải đóng góp nuôi con không và mức là bao nhiêu?

 • Thu nhập bình quân của chồng:……………..đ/tháng
 • Thu nhập bình quân của vợ:…………………đ/tháng

(Nếu có ý kiến khác nhau về con chung thì ghi rõ ý kiến của từng bên)

.............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

3. Về tài sản - nhà đất:

Tài sản chung của vợ chồng gồm (khai đầy đủ các loại, khai rõ nguồn gốc, thời gian mua, ai đang quản lý, sử dụng, giá trị từng loại tài sản) ............. 

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................

Sauk hi ly hôn phân chia cụ thể cho từng bên vợ được hưởng tài sản gì, chồng không được hưởng tài sản gì (nếu không thống nhất được thì ghi ý kiến riêng của từng bên, hoặc đề nghị Toàn án giải quyết theo pháp luật) ........

.....................................................................................................

..................................................................................................

Nếu có nợ và cần yêu cầu Tòa án giải qiueeys thì xác định rõ từng khoản nợ chung, nợ riêng, trách nhiệm trả nợ của từng người, hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật

.................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

Yêu cầu công sức đóng góp với gia đình chồng (hoặc nhà vợ nếu có thì cụ thể là bao nhiêu tiền)

............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

..............................................................................................

Nếu không có tài sản, hoặc không yêu cầu giải quyết thì ghi rõ là không có hoặc không yêu cầu Tòa án giải quyết

................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

Vợ (hoặc chồng ký)

Hà Nội, ngày .......... tháng ......... năm 20.....

Người làm đơn

Xác nhận của Ban tư pháp phường nơi hai vợ chồng cư trú

* Mẫu đơn này áp dụng tại Quận Cầu Giấy:

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành

 

3. Mẫu đơn thuận tình ly hôn do TAND quận Ba Đình, Hà Nội  

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phát hành để quý khách tham khảo và áp dụng thực tiễn:

>> Tải ngay: Mẫu đơn thuận tình ly hôn tòa án quận Ba Đình - Hà Nội

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Ba Đình, Hà Nội ban hành

Hình ảnh trụ sở của tòa án nhân dân quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

-----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội

Chúng tôi là:

1. Họ và tên:……………………………… Sinh năm: ………….

CMTND (Hộ chiếu) số……… Cấp ngày:…… tại: ………… 

Đăng ký HKTT:....................................................................... 

Địa chỉ chỗ ở hiện nay:.......................................................... 

2.Họ và tên:……………………………… Sinh năm:..............

CMTND (Hộ chiếu) số:……  Cấp ngày …… tại.................... 

Đăng ký HKTT:....................................................................... 

Địa chỉ chỗ ở hiện nay:........................................................... 

Xin trình bày với quý Tòa như sau:

Hai chúng tôi đăng ký kết hôn ngày….. tháng ….. năm …… tại UBND: ........ 

................................................................................................ 

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, lý do: ... 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn.

Về con chung có (chưa có)............................................ 

Họ và tên:…………………………………… Sinh ngày:…../……../

Họ và tên:…………………………………… Sinh ngày:…../……../

........................................................................................... 

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

............................................................................................ 

............................................................................................. 

Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì)

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

.............................................................................................. 

................................................................................................ 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

................................................................................................ 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

(Nếu không có vay nợ ai thì ghi không vay nợ ai và không cho ai vay nợ)

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết

Hà Nội, ngày ….. tháng …. Năm ……

Họ và tên chồng

Họ và tên vợ

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Ba Đình, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Ba Đình, Hà Nội ban hành

------------------------

Lưu ý: Mẫu đơn này chỉ áp dụng tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình

Địa chỉ Tòa án tại: Số 53, phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

4. Mẫu đơn thuận tình ly hôn TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội ban hành để quý khách tham khảo và áp dụng thực tiễn

>> Tải ngay: Mẫu đơn ly hôn thuận tình của tòa án quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Thanh Xuân, Hà Nội ban hành

Hình ảnh trụ sở của tòa án nhân dân quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội

 

-----------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

Họ tên (vợ hoặc chồng):…………… Sinh năm:........... 

Chứng minh thư số:…… cấp ngày:…… điện thoại: ...... 

Nghề nghiệp:................................................................. 

Nơi đăng ký HKTT:......................................................... 

Chỗ ở hiện nay:............................................................ 

......................................................................................

Họ tên (vợ hoặc chồng) …………… Sinh năm ............ 

Chứng minh thư số:……… cấp ngày: ……  điện thoại: ..... 

Nghề nghiệp:.................................................................. 

Nơi đăng ký HKTT:.......................................................... 

Chỗ ở hiện nay:............................................................... 

............................................................................................ 

Hai người xây dựng gia đình ngày: …. Tháng ….. năm ..... 

Có đăng ký kết hôn tại UBND Phường, xã: ....................... 

Quận, huyện:…………… Tỉnh, thành phố:......................... 

Lấy nhau tự nguyện (nếu bị ép buộc ghi rõ):....................... 

Nếu không có đăng ký kết hôn nói rõ lý do;........................... 

............................................................................................... 

.................................................................................................. 

1. Về tình cảm hai người thỏa thuận xác định:

Hai người chung sống với nhau từ ngày …… tháng ….. năm .... 

Tại:........................................................................................... 

(Nếu thay đổi chỗ ở phải ghi rõ quá trình thay đổi từ khi chung sống đến khi ly hôn):

.................................................................................................. 

............................................................................................... 

................................................................................................. 

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày …. Tháng ….. năm ..... 

Bắt đầu mâu thuẫn từ ngày ….. tháng ….. năm nguyên nhân mâu thuẫn:

........................................................................................... 

Quá trình mâu thuẫn được địa phương, cơ quan, gia đình và bản thân các bên giải quyết thế nào?

............................................................................................ 

........................................................................................... 

.......................................................................................... 

Hai người thỏa thuận xin được công nhận thuận tình ly hôn.

2. Về con chung, hai người thỏa thuận:

Hai người có mấy con chung:............................................. 

 1. Họ tên:…………… Sinh ngày ….. tháng ….. năm ........ 
 2. ………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………… 

Hiện tại đang ở với ai:.......................................................... 

.............................................................................................. 

Sau khi ly hôn ai nuôi con nào?........................................... 

............................................................................................. 

Người kia có phải đóng góp nuôi con không và mức đóng góp là bao nhiêu ..... 

............................................................................................... 

 • Tổng thu nhập bình quân của Chồng:…… đ/tháng
 • Tổng thu nhập bình quân của Vợ:…… đ/tháng

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

3. Về tài sản – Nhà đất hai người thỏa thuận giải quyết:

Về tài sản chung của vợ chồng gồm (khai đầy đủ các loại, ghi rõ nguồn gốc, thời gian mua, ai đang quản lý, sử dụng, giá trị từng loại tài sản):

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Sau khi ly hôn, phân chia cụ thể cho từng bên vợ được hưởng tài sản gì, chồng hưởng tài sản gì?

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Nếu có nợ cần ghi vào quyết định thuận tình thì xác định rõ từng khoản nợ chung nợ riêng, trách nhiệm trả nợ của từng người:

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Nếu không có tài sản hoặc không có yêu cầu giải quyết thì ghi rõ là không có hoặc không yêu cầu Tòa án giải quyết:

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Bên vợ ký và ghi rõ họ tên

Bên chồng ký và ghi rõ họ tên

 

Lưu ý:

- Các tài liệu cần nộp khi yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn:

+/ Đơn ly hôn (theo mẫu);

Ghi chú: Trường hợp vợ có tai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn

+/ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

+/ Các tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu ly hôn là có căn cứ và hợp pháp (giấy xác nhận tình trạng chung sống của vợ chồng);

+/ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh của các con chung;

+/ Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. Nếu tạm trú phải có giấy khai báo tạm trú, hoặc xác nhận của Công an;

+/ Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân (02 bản của 02 bên đương sự vợ + chồng);

+/ Các tài liệu có luên quan như giấy tờ về nhà đất, biên bản giải quyết của địa phơng hoặc cơ quan nếu có.

Thời gian nhận đơn: Sáng thứ 3 và sáng thứ 6 hàng tuần

Nơi nhận: Văn phòng (Tầng 1, ngay cửa ra vào) - Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân

Mẫu đơn này chỉ áp dụng trong phạm vi quận Thanh Xuân:

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Thanh Xuân, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Thanh Xuân, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Thanh Xuân, Hà Nội ban hành

5. Mẫu đơn thuận tình ly hôn TAND quận Đống Đa, Hà Nội  

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội phát hành để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

>> Tải ngay: Mẫu đơn thuận tình ly hôn Quận Đống Đa, Hà Nội

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____****_____

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi:....................................................................... 

Chúng tôi là:................................................................. 

Họ và tên:...................................................................... 

Sinh ngày:……………..tháng…………….. năm. ........... 

Chứng minh thư số:………………….. cấp ngày ............ 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................. 

Chỗ ở hiện nay:.............................................................. 

Nghề nghiệp:.................................................................. 

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:................................ 

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác):................ 

Họ và tên:....................................................................... 

Sinh ngày:……………..tháng…………….. năm............. 

Chứng minh thư số:………………….. cấp ngày............. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................... 

Chỗ ở hiện nay:............................................................. 

Nghề nghiệp:.................................................................. 

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:................................ 

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác):............... 

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày …… tháng …… năm ...... 

Tại:.................................................................................. 

Làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân quận Đống Đa công nhận thuận tình ly hôn,

Lý do: ................................................................................ 

Yêu cầu Tòa công nhận sự tự nguyện thỏa thuận của chúng tôi:

Về con chung có (chưa có): ............................................ 

 1. Họ và tên: …… Sinh ngày…….. tháng ……..năm..............
 2. Họ và tên: ……  Sinh ngày…….. tháng ……..năm..............

........................................................................................ 

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Về tài sản chung chúng tôi tự nguyện thỏa thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì)

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20…

Người làm đơn yêu cầu

Người vợ

(Ký ghi rõ họ tên)

Người chồng

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

TÀI LIỆU CẦN NỘP KÈM THEO ĐƠN

YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN SAU KHI LY HÔN

******

1/ Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (Nếu mất bản chính thì phải có bản sao hợp lệ do Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn cấp);

2/ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh của con chung;

3 Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. Nếu tạm trú thì phải có giấy tạm trú. Hoặc xác nhận của công an nơi tạm trú.

4/ Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

5/ Bản sao có công chứng về giấy tờ nhà, đất, giấy vay nợ …v…v

6/ Biên bản hòa giải giải quyết việc thuận tình ly hôn của cơ quan, gia đình, địa phương (Nếu có)

Ghi chú

 • Tòa án nhận đơn vào sáng thứ 3 và thứ 6 trong tuần.
 • Tòa án thụ lý khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai tiền án lệ, án phí

Tham khảo một số video hướng dẫn của Công ty luật Minh Khuê về thủ tục ly hôn:

Youtube video

(Video: Hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phương - Công ty luật Minh Khuê)

Youtube video

(Video: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn - Công ty luật Minh Khuê)

Mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Đống Đa, Hà Nội 2017

Mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Đống Đa, Hà Nội 2017Mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Đống Đa, Hà Nội 2017Mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Đống Đa, Hà Nội 2017