Nên tôi quyết định sẽ làm một cái hợp đồng tặng cho. Mong công ty cho tôi tham khảo mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư được không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015;

Luật Nhà ở 2014;

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Bà ngoại muốn tặng đất cho cháu có cần phải xác nhận của con riêng của chồng?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ

(Số: ……………./HĐTCCHCC)

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ …

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., Tại: ……………………………………….Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):

>> Xem thêm:  Tranh chấp về hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản trúng thưởng ?

Ông/Bà: ………………………………………………………………Sinh ngày: …………………….……

CMND số: …………………. cấp ngày ………………………do Công an……………………………….

Hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………

Cùng vợ/chồng là:

Ông/Bà: ………………………………………………………Sinh ngày: ………………………………….

CMND số: …………………. cấp ngày……………………do Công an…………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):

Ông/Bà: ……………………………………………………Sinh ngày: …………………………..……….

CMND số: …………………. cấp ngày ………………………do Công an……………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho cổ phần mới nhất

Hộ khẩu thường trú tại:.……………………………………………………………………………………..

Cùng vợ/chồng là:

Ông/Bà: ………………………………………………………Sinh ngày: ………………………………….

CMND số: …………………. cấp ngày ……………………do Công an………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại:.……………………………………………………………………………………..

Hai bên cùng thoả thuận, lập và ký kết Hợp đồng tặng cho căn hộ như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo .............................................................., cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Có được thế chấp nhà bố mẹ cho để vay tiền ?

- Địa chỉ : ..............................................................................

- Căn hộ số: ........................................ tầng ..............................

- Tổng diện tích sử dụng: ......................................................

- Diện tích xây dựng: ............................................................

- Kết cấu nhà: .......................................................................

- Số tầng nhà chung cư: .....................................................tầng

1.2. Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

- Thửa đất số: ....................................................................

- Tờ bản đồ số:...................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

- Địa chỉ thửa đất: ..............................................................

- Diện tích: ....................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: .................................................................. m2

+ Sử dụng chung: ................................................................ m2

- Mục đích sử dụng:..............................................................

- Thời hạn sử dụng:..............................................................

- Nguồn gốc sử dụng:...........................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ………………………………………………………

1.3. Giá trị căn hộ nêu trên là .................................................................................................. đồng

>> Xem thêm:  Thủ tục cha mẹ tặng cho con trai nhà đất ?

(bằng chữ: .............................................................................................................đồng Việt Nam)

Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý tặng cho toàn bộ căn hộ nêu trên cho Bên B đồng thời Bên B đồng ý nhận toàn bộ căn hộ được tặng cho đó theo các Điều khoản sau đây:

ĐIỀU 2: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

2.1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ……………………………….

2.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho căn hộ theo Hợp đồng này do …………… chịu trách nhiệm nộp.

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ 500 triệu giữa mẹ và con gái ?

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau:

5.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, căn hộ nói trên không đem cho thuê, không cho mượn hay hứa bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp, góp vốn hoặc đặt cọc, uỷ quyền cho bất cứ một người nào khác; không có tranh chấp và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án cũng như không bị cấm chuyển dịch bởi quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hay bị hạn chế chuyển dịch;

>> Xem thêm:  Nhận tiền sau khi quen qua mạng Internet, bị khởi kiện có vi phạm pháp luật không?

d) Vào thời điểm hiện tại, căn hộ nói trên không tham gia bất cứ giao dịch nào khác;

e) Đã thông báo, trao đổi rõ với Bên B về những ưu điểm, hạn chế của căn hộ là đối tượng của giao dịch này;

5.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về quan hệ nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

c) Công nhận những cam đoan của Bên A nêu trên là đúng;

d) Bên B đồng ý nhận căn hộ được tặng cho nêu trên;

5.3. Hai bên cam đoan:

a) Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này.

b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

c) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 6: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Ngoài việc tuân thủ các quy định trên, các bên tham gia hợp đồng này còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về hợp đồng nói chung và hợp đồng tặng cho nói riêng.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

7.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

7.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

>> Xem thêm:  Tư vấn về pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản?

BÊN TẶNG CHO (Bên A) BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên) (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ……….., tại: ……………………………………………………

Tôi…………………………………………, Công chứng viên phòng Công chứng số ......................... tỉnh (thành phố)……………………

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là ....................................... và bên B là ...............................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- .............................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

>> Xem thêm:  Di chúc hay hợp đồng tặng cho, tôi nên làm theo thủ tục nào là thuận lợi nhất ?

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 122 Luật nhà ở năm 2014;

(2) Các bên tham gia hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều Luật nhà ở năm 2014;

(3) Căn hộ chung cư trong hợp đồng tặng cho đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 118 Luật nhà ở năm 2014.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Giấy tặng cho đất đai sản viết tay (đánh máy) có giá trị pháp lý không ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng nhà ở